Thứ ba, 17/05/2022

Trung tâm Vệ sinh- Môi trường đô thị huyện Hoa Lư

Giám Đốc: Lê Đình Thim 

Email: thimld.hl@ninhbinh.gov.vn

Đt: 0914.972.555

Phó Giám đốc: Trần Văn Việt

Email: viettv.hl@ninhbinh.gov.vn

ĐT:0914.281.977

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Vệ sinh- Môi trường đô thị huyện Hoa Lư. Tải về

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

1

Tổng truy cập

409412