Thứ bảy, 31/10/2020

Phổ biến pháp luật

Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 10 năm 2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2020

Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng có hiệu lực

trong tháng 10 năm 2020

 

 

1. Người dùng có 3 cách chặn tin nhắn, cuộc gọi rác

Theo Nghị định số 91/2020/NĐ-CP  ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 thì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho Người sử dụng các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép Người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác. 03 cách chặn tin nhắn, cuộc gọi rác gồm:

 - Chuyển thông tin về tin nhắn, cuộc gọi rác đến đầu số 5656.

 - Từ chối nhận tin nhắn quảng cáo.

 - Đăng ký số điện thoại vào Danh sách không quảng cáo.

2. Làm hư hại cột cờ, bia chủ quyền… biên giới, phạt đến 100 triệu đồng

Tại Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, có hiệu lực từ 10/10 quy định phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

 - Làm hư hại mốc giới, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới, vật đánh dấu đường biên giới, cột cờ, điểm cơ sở, bia chủ quyền trên các đảo;

 - Làm thay đổi dòng chảy sông, suối biên giới hoặc làm ảnh hưởng đến đường biên giới quốc gia;

 - Xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi 30 mét tính từ đường biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc hoặc 100 mét tính từ đường biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia;

 - Xây dựng trái phép công trình trên sông, suối biên giới.

Tuy nhiên, đây là mức phạt đối với hành vi vi phạm của cá nhân. Tổ chức vi phạm thì mức phạt tiền gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân (tương ứng 80 -100 triệu đồng).
       3. Bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Ngày 26/8/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 15/10, quy định hành vi kinh doanh hàng nhập lậu sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền dựa trên giá trị của hàng hóa nhập lậu. Mức phạt thấp nhất là 500.000 - 01 triệu đồng áp dụng với giá trị hàng hóa dưới 03 triệu đồng. Đối với hàng hóa có giá trị trên 100 triệu đồng, phạt từ 40 - 50 triệu đồng.

Nếu hàng nhập lậu thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu hoặc là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh và thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn… phạt tiền gấp 02 lần bảng nêu trên (tương đương tối đa 100 triệu đồng).

Đáng chú ý, mức phạt nêu trên áp dụng với cá nhân. Mức phạt với tổ chức vi phạm gấp đôi mức phạt với cá nhân (tương đương 200 triệu đồng).

       4. Tăng mức phạt khi bán xăng dầu qua thùng, can, chai

Ngày 26/8/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Nghị định có hiệu lực từ 11/10 quy định hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác thì bị phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng (trước đây phạt từ 02 - 04 triệu đồng) trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang nhân dân ở địa bàn miền núi, vùng cao… được làm đại lý bán lẻ xăng dầu phù hợp điều kiện kinh doanh xăng dầu khu vực đó.
       5. Mua hàng miễn thuế được nhận hàng ở nước ngoài

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế, có hiệu lực thi hành kể từ 15/10/2020. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định này, người mua hàng miễn thuế được nhận tại các địa điểm sau:

- Người xuất cảnh, quá cảnh sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam hoặc người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế: Quầy nhận hàng trong khu cách ly tại cửa khẩu quốc tế nơi hành khách xuất cảnh;

- Khách du lịch là người nước ngoài theo đoàn bằng đường biển, có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế mua hàng miễn thuế trong nội địa: Quầy nhận hàng trong khu cách ly tại cửa khẩu cảng biển loại 01 nơi khách du lịch xuất cảnh.

Đáng chú ý, ngoài địa điểm nhận hàng quy định trên, khách mua hàng (trừ khách mua hàng trên chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam) được nhận hàng ở nước ngoài. Đây là quy định mới được bổ sung tại Nghị định số 100/2020/NĐ-CP.

6. Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Ngày 14/8/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Cụ thể, kỳ kế toán gồm: kỳ kế toán năm: tính tròn 12 tháng theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước đến hết ngày 30/9 năm sau; kỳ kế toán quý tính từ ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý; kỳ kế toán tháng tính từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

Bên cạnh đó, các cơ quan Thi hành án dân sự các cấp phải chịu trách nhiệm lập báo cáo theo định kỳ và nộp cho đơn vị cấp trên trực tiếp và đơn vị dự toán theo quy định. Báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự được lập theo kỳ quý, năm (30/9 hàng năm) hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo tài chính được lập tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định, nộp cho cơ quan cấp trên cùng với báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Ngoài ra, đơn vị phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12 hàng năm nộp cho đơn vị dự toán để tổng hợp báo cáo tài chính chung của cơ quan Thi hành án các cấp nộp cho đơn vụ cấp trên trực tiếp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2020.

7. Không quá 1/3 số lượng Chiến sĩ thi đua cơ sở là cán bộ quản lý

Ngày 31/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. Theo đó, việc xét thi đua, khen thưởng phải đảm bảo các yêu cầu sau: Không áp đặt chỉ tiêu thi đưa, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua của tập thể, cá nhân theo quy định; Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng của thành tích phải căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm không quá 1/3 số lượng công chức, viên chức, người lao động được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, các hình thức khen thưởng cấp Bộ là cán bộ quản lý;…Ngoài ra, hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu cấp Bộ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/8 hằng năm đối với đơn vị xét thi đua theo năm học và trước 31/01 hằng năm đối với đơn vị xét thi đua theo năm công tác. Đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất, người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm trình Bộ trưởng xét, quyết định khen thưởng hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền xét, quyết định khen thưởng.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.

8. Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn có thể bị thôi việc

Việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT. Theo Thông tư nàygiáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định nêu trên, tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy định về thôi việc và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2020.

9. Giáo viên tiểu học được chấm 0 điểm bài kiểm tra

Nội dung này được nhắc đến tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 20/10/2020. Theo đó, học sinh tiểu học sẽ được đánh giá bằng 02 hình thức là đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ.

Đánh giá định kỳ được thực hiện bằng điểm số kết hợp với nhận xét. Bài kiếm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác (Quy định trước đây: Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân…). Giáo viên tiểu học được chấm 0 điểm bài kiểm tra từ ngày 20/10/2020.
       10. Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học.

Nếu như trước đây, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện thì tuỳ theo mức độ vi phạm, giáo viên có thể nhắc nhở, phê bình hoặc thông báo với gia đình thì nay, tuỳ theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỉ luật sau:

- Nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn;

- Thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

Đặc biệt, giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh.

11. 32 công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 20/8/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể, Danh mục 32 công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đó là:

Thứ nhất, làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2m trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm.

Thứ hai, làm việc trong không gian hạn chế hoặc có khả năng phát sinh các khí độc như hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống và các công trình ngầm; vận hành, bảo dưỡng các loại đường ống khí; các công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại, xử lý nước thải, rác thải, thông tắc cống.

Thứ ba, trực tiếp nấu, chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể từ 300 suất ăn một ngày trở lên.

Thứ tư, khám, chữa bệnh; chăm sóc người khuyết tật, người bệnh; giải phẫu bệnh, giám định pháp y, xét nghiệm vi sinh vật; các công việc trong lĩnh vực dược phẩm…
Bên cạnh đó, những công việc như: diễn viên xiếc, xiếc thú; vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên thể dục, thể thao chuyên nghiệp; trực tiếp làm hỏa táng, địa táng; trực tiếp vận hành sản xuất, chế biến bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá, dầu ăn, bánh kẹo, sữa;… cũng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/10/2020.

12. Phải nộp đến 339.000 đồng/lần khi cắt, cấp điện trở lại

Ngày 09/9/2020, Bộ Công thương ban hành Thông tư  số 23/2020/TT-BCT  đã quy định về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại từ ngày 30/10/2020. Cụ thể, mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại cơ sở quy định cụ thể như sau:

- Tại điểm có cấp điện áp từ 0,38 kV trở xuống: 98.000 đồng;

- Tại điểm có cấp điện áp trên 0,38 kV đến 35 kV: 231.000 đồng;

- Tại điểm có cấp điện áp trên 35 kV: 339.000 đồng.

                                                           Hoàng Linh- Phòng Tư pháp huyện

 

 

 

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

336249