Thứ ba, 24/11/2020

Tin tức sự kiện

       Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyên Hoa Lư tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

 

          Chiều 23/10/2020, tại trụ sở UBND Huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huyện Hoa Lư đã họp phiên thường kỳ quý III năm 2020 , nhằm đánh gia kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

       Dự và chủ trì hội nghị có đ/c Bùi Duy Quang, Chủ tịch UBND Huyện; Đ/c Phạm Đình Hòe – Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Huyện và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyện.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đ/c Phạm Đình Hòe – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Huyện báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyện Hoa Lư 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020      

         Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Hoa Lư tiếp tục chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện và đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

      Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn thực hiện đến 30/9/2020 là; 191.285 triệu đồng đạt 99,0% kế hạch tăng 16.042 triệu đồng với đầu năm mức tăng trưởng đạt 9,1%. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 178.913 triệu đồng chiếm tỷ trọng 93,5% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn uỷ thác tại địa phương: 12.372 triệu đồng chiếm tỷ trọng 6,5% tổng nguồn vốn, tăng 3.606 triệu đồng so với đầu năm, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh là 10.239 triệu đồng,  nguồn vốn ngân sách  huyện 2.133 triệu đồng.

 

      Về huy động tiền gửi tiết kiệm đạt: 37.696 triệu đồng trong đó: Nhận tiền gửi từ tổ viên Tổ TK&VV là 7.649 triệu đồng, tăng 2.162 triệu đồng so với đầu năm đạt 108% kế hoạch; nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân là 30.047 triệu đồng, tăng 4.208 triệu đồng so với đầu năm đạt 95.9% kế hoạch.

      Về dư nợ: Tổng dư nợ thực hiện đến 30/09/2020 đạt 190.585 triệu đồng đạt 99,1% kế hoạch năm, tăng 16.042 triệu đồng so với đầu năm với 6674 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm 2020 đạt 55.067 triệu đồng/ 1.835 hộ. Doanh số thu nợ 9 tháng đầu năm 2020  đạt 38.979 triệu đồng/1.295 hộ.

      Chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn đến 30/09/2020 là 151 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,079% tổng dư nợ, giảm 33 triệu đồng so với 31/12/2019. Trên địa bàn huyện hiện có 8/11 xã, thị trấn không có nợ quá hạn, có 3 xã nợ quá hạn Trường Yên 3 hộ 23 triệu và Ninh Hoà 3 hộ 86 triệu đồng, Ninh Thắng 1 hộ 42 triệu đồng các hộ vay vốn chủ  yếu bỏ đi khỏi địa phương cho nên việc thu hồi gặp nhiều khó khăn.

     Về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của xã, thị trấn: Các xã, thị trấn làm tốt công tác chỉ đạo các Ban, ngành, các cấp hội đoàn thể nhận uỷ thác phối hợp với NHCSXH triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH tác nghiệp đảm bảo an toàn đúng quy định. Thực hiện phân bổ nguồn vốn tăng trưởng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cho các thôn, xóm, kịp thời, thường xuyên rà soát hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo để đưa vào danh sách phê duyệt cho vay. Kết quả chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của các xã, thị trấn đến đến 30/09/2020, 10/11 xã, thị trấn xếp loại tốt chiếm 90,9%, 1/11 xã xếp loại khá chiếm 9,1%, không có đơn vị nào xếp loại trung bình, yếu kém.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp giúp giảm nợ quá hạn, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện./.

Ngân hàng CSXH huyện

 

 

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

337988