Thứ ba, 09/03/2021

Tin tức sự kiện

Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyên Hoa Lư tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

 

 

            Ngày 14 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở UBND huyện Hoa Lư, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hoa Lư đã họp phiên thường kỳ quý IV năm 2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm năm 2020 triển khai nhiệm vụ  năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Lưu Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị.

Tham dự phiên họp có Ban Giám đốc Phòng giao dịch, Tổ trưởng chuyên môn nghiệp vụ và các đ/c thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyện

Tại phiên họp, Hội nghị đã nghe đồng chí Đ/c Phạm Đình Hòe - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Huyện báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị. Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thống nhất đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ như sau:

             

                                                                   Quang cảnh Hội nghị

         Trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Hoa Lư tiếp tục chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện và đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

      Về nguồn vốn:Tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/12/2020 là; 191.409 triệu đồng đạt 99,6% kế hạch tăng 16.166 triệu đồng so với đầu năm mức tăng trưởng đạt 9,3%. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 178.677 triệu đồng chiếm tỷ trọng 93,3% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn uỷ thác tại địa phương: 12.732 triệu đồng chiếm tỷ trọng 6,7% tổng nguồn vốn, tăng 3.966 triệu đồng so với đầu năm, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh là 10.383 triệu đồng,  nguồn vốn ngân sách  huyện 2.349 triệu đồng.

      Về huy động tiền gửi tiết kiệm đạt: 39,519 triệu đồng, tăng 8,193 triệu đồng so với đầu năm đạt 103% kế hoạch.

      Về dư nợ: Tổng dư nợ thực hiện đến 31/12/2020 đạt 190.709 triệu đồng đạt 99,6% kế hoạch năm, tăng 16.166 triệu đồng so với đầu năm với 6.617 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số cho vay năm 2020 đạt 64.307 triệu đồng/ 1.837 hộ. Doanh số thu nợ 2020 đạt 48.094 triệu đồng/1.374 hộ.

      Chất lượng tín dụng:Nợ quá hạn đến 31/12/2020 là 141 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,074% tổng dư nợ, giảm 43 triệu đồng so với 31/12/2019. Trên địa bàn huyện hiện có 8/11 xã, thị trấn không có nợ quá hạn, có 3 xã nợ quá hạn Trường Yên 3 hộ 23 triệu và Ninh Hoà 3 hộ 86 triệu đồng, Ninh Thắng 1 hộ 32 triệu đồng các hộ vay vốn chủ  yếu bỏ đi khỏi địa phương cho nên việc thu hồi gặp nhiều khó khăn.

     Về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của xã, thị trấn: Các xã, thị trấn làm tốt công tác chỉ đạo các Ban, ngành, các cấp hội đoàn thể nhận uỷ thác phối hợp với NHCSXH triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH tác nghiệp đảm bảo an toàn đúng quy định. Thực hiện phân bổ nguồn vốn tăng trưởng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cho các thôn, xóm, kịp thời, thường xuyên rà soát hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo để đưa vào danh sách phê duyệt cho vay. Kết quả chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của các xã, thị trấn đến đến 31/12/2020, 10/11 xã, thị trấn xếp loại tốt chiếm 90,9%, 1/11 xã xếp loại khá chiếm 9,1%, không có đơn vị nào xếp loại trung bình, yếu kém.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp giúp giảm nợ quá hạn, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện./.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

                                                                                                                           

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

6

Tổng truy cập

347246