Thứ bảy, 31/10/2020

Tin tức sự kiện

Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết phong trào thi đua, gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

Ngày 30/9/2020 Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư tổ chức Hội nghị tổng kết và khen thưởng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình trongphong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Đến dự có đồng chí Bùi Thiện Thi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy;đồng chí Vũ Xuân Đang, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện. Tham dự còn các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Đ/cBùi Thiện Thi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thểcó thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020

5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy, BCĐ phong trào thi đua "Dân vận khéo" huyện Hoa Lư đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, qua đó đã nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành với công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" của huyện. 

Đến nay, toàn huyện xây dựng, đăng ký và được công nhận 322 mô hình, điển hình "Dân vận khéo", trong đó có 99 mô hình trên lĩnh vực kinh tế; 165 mô hình trên lĩnh vực văn hóa- xã hội; 35 mô hình thuộc lĩnh vực an ninh- quốc phòng. Nhiều mô hình có cách làm hay, hiệu quả được duy trì, phát triển đã huy động được sự tham gia của nhân dân, nhất là trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản đồng thời phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Nhìn chung, các mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đã tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Đ/c Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyệntrao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020

Thông qua công tác công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Kết quả nổi bật là năm 2016, Hoa Lư được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, là huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn Nông thôn mới theo quy định mới của Chính phủ. Năm 2019, cán bộ và nhân dân huyện Hoa Lư được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới", giai đoạn 2016-2020. 

Để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đó là: Tăng cường tổ chức quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là về công tác Dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua Yêu nước khác. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc kế hoạch của BTV Tỉnh ủy; Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Hướng dẫn của ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương với MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện phong trào thi đua; làm tốt công tác quy hoạch, thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng chuyên mục “Dân vận khéo” trên đài truyền thanh của huyện, xã; giới thiệu, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiêu biểu. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, kiểm tra, khảo sát đánh giá kết quả thực hiện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tổ chức rút kinh nhiệm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên các lĩnh vực, đa dạng hóa nội dung xây dựng mô hình theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời; làm tốt công tác thi đua khen thưởng biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020.

Phạm Đỉnh-Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

1

Tổng truy cập

336249