Thứ hai, 27/09/2021

Tin tức sự kiện

UBND huyện Hoa Lư thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

 

Ngày 28/8/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 948/ QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Hoa Lư. Đ/c Bùi Duy Quang, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phóng chống dịch Covid-19 huyện làm Chỉ huy trưởng. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid 19 huyện có 5 Phó Chỉ huy trưởng và 12 thành viên.

 

Đ/c Nguyễn Văn Cường, PBT thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Bùi Duy Quang, PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND  huyện, Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Ninh Thắng và xã Trường Yên.

 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 huyện thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư  TW Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh và UBND huyện, BCĐ phòng chốnh Covid-19 huyện để xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch Covid 19  đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp, các vấn đề phát sinh về tình hình dịch bệnh và các vấn đề khác liên quan trên địa bàn huyện để chỉ đạo, xử lí kịp thời; Trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với HU, UBND huyện, BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải quyết quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 không để dịch bệnh lây lan. Chỉ đạo, điều hành, điều phối giữa các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn trong việc phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện. Nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ảnh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, Nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp PCDB Covid-19.

Kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ , giải pháp phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống  dịch Covid 19.

Báo cáo UBND huyện, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện hàng ngày hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 huyện phân công ứng trực 24/24 giờ. Số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Chỉ huy: 0913.040.191;                    09 12.034.376;     0915.524.410 ./.

 

Ngọc Bích – Trung tâm VHTT&TT

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

1

Tổng truy cập

367452