Chủ nhật, 05/12/2021

Thông tư

Số hiệu Trích yếu Ban hành Liên kết Loại văn bản Cơ quan ban hành
99/TB-UBND

Thông báo kết luận giao ban tháng 12/2019

thong-bao-ket-luan-giao-ban-thang-122019 Thông tư Huyển ủy
1245/UBND-NV

Hướng dẫn điều tra xã hội học phục vụ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2019

huong-dan-dieu-tra-xa-hoi-hoc-phuc-vu-danh-gia-cham-diem-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cap-xa-nam-2019 Thông tư Huyển ủy
437/BC-UBND

Kết quả phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

ket-qua-phong-chong-khong-che-benh-dich-ta-lon-chau-phi Thông tư Huyển ủy
81/TB-UBND

Thông báo giao quyền giải quyết công việc

thong-bao-giao-quyen-giai-quyet-cong-viec Thông tư Huyển ủy
78/TB-UBND

Kết luận giao ban tháng 9/2019

ket-luan-giao-ban-thang-92019 Thông tư Huyển ủy
947/UBND-NV

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2020

thuc-hien-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-dot-i-nam-2020 Thông tư Huyển ủy
337/BC-UBND

Báo cáo tháng 8/2019

bao-cao-thang-82019 Thông tư Huyển ủy
02/HĐPH-TP

Tuyên truyền phổ biến các luật Nghị quyết được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 và các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 11

tuyen-truyen-pho-bien-cac-luat-nghi-quyet-duoc-quoc-hoi-thong-qua-tai-ky-hop-thu-7-va-cac-nghi-quyet-duoc-hdnd-tinh-thong-qua-tai-ky-hop-thu-11 Thông tư Huyển ủy
66/TB-UBND

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 công tác trọng tâm tháng 8 năm 2019

thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-giao-ban-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-thang-7-cong-tac-trong-tam-thang-8-nam-2019 Thông tư Huyển ủy
589/UBND-VP

Triển khai chữ ký số, xây dựng Chính quyền điện tử

trien-khai-chu-ky-so-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu Thông tư Huyển ủy
38/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật an ninh mạng trên địa bàn huyện Hoa Lư

ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-viet-tim-hieu-luat-an-ninh-mang-tren-dia-ban-huyen-hoa-lu Thông tư Huyển ủy
01/TL-BTC

Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu luật an ninh mạng"

the-le-cuoc-thi-viet-tim-hieu-luat-an-ninh-mang Thông tư Huyển ủy

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

383347