Thứ tư, 06/07/2022

Góp ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu Góp ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Tài liệu đính kèm

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

419676