Thứ sáu, 07/10/2022

Giáo dục - Đào tạo

Số hiệu Ban hành Tên thủ tục Liên kết Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
56/TTDVVL

TB tuyể thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa I năm 2020

Tải về
tb-tuye-thuc-tap-sinh-ho-ly-di-thuc-tap-tai-nhat-ban-khoa-i-nam-2020 Giáo dục - Đào tạo Công văn UBND Tỉnh
14/2020/NĐ-CP

Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Tải về
quy-dinh-che-do-tro-cap-doi-voi-nha-giao-da-nghi-huu-chua-duoc-huong-che-do-phu-cap-tham-nien-trong-luong-huu Giáo dục - Đào tạo Nghị định Trung ương
4927/QĐ-BGDĐT

QĐ ban hành tài liệu bồi dưỡng nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Tải về
qd-ban-hanh-tai-lieu-boi-duong-nhan-vien-ho-tro-giao-duc-nguoi-khuyet-tat Giáo dục - Đào tạo Quyết định Trung ương
1323/TB-BGDĐT

Thông báo tuyển sinh đi học tại trung quốc năm 2020

Tải về
thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-trung-quoc-nam-2020 Giáo dục - Đào tạo Công văn Trung ương
13/2019/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tải về
thong-tu-quy-dinh-tieu-chuan-chuc-danh-giam-doc-pho-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong Giáo dục - Đào tạo Thông tư Trung ương
10/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT ngày 09/8/2019

Tải về
thong-tu-102019tt-bgddt-ngay-0982019 Giáo dục - Đào tạo Thông tư Trung ương
218/QĐ-UBND

QĐ 218/QĐ-UBND quyết định về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã của Sở Tư pháp

qd-218qd-ubnd-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-cua-so-tu-phap Giáo dục - Đào tạo Quyết định UBND Tỉnh

Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện của sở Tư pháp

quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-cap-huyen-cua-so-tu-phap Giáo dục - Đào tạo Quyết định UBND Tỉnh
79/KH-UBND

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Hoa Lư năm 2018

ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cac-don-vi-su-nghiep-giao-duc-cong-lap-thuoc-ubnd-huyen-hoa-lu-nam-2018 Giáo dục - Đào tạo Kế hoạch UBND Tỉnh

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ke-hoach-thuc-hien-de-an-tang-cuong-giao-duc-ly-tuong-cach-mang-dao-duc-loi-song-cho-thanh-nien-thieu-nien-va-nhi-dong-giai-doan-2015-2020-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện bổ sung Chủ tịch xã vào ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện

trien-khai-thuc-hien-bo-sung-chu-tich-xa-vao-ban-dai-dien-hdqt-nhcsxh-cap-huyen Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đẩy mạnh thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

day-manh-thuc-hien-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-doi-mu-bao-hiem-doi-voi-tre-em-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Ngừng lưu thông sản phẩm dầu ddieezen 0.25%s

ngung-luu-thong-san-pham-dau-ddieezen-025s Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai hóa đơn điện tử trong mua bán điện năng

trien-khai-hoa-don-dien-tu-trong-mua-ban-dien-nang Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" của Bộ công thương

trien-khai-ke-hoach-xet-tang-danh-hieu-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-cua-bo-cong-thuong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải v/v ban hành Hướng dẫn lựa chọn quy mô, kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

trien-khai-quyet-dinh-so-4927qd-bgtvt-ngay-25122014-cua-bo-giao-thong-van-tai-vv-ban-hanh-huong-dan-lua-chon-quy-mo-ky-thuat-duong-giao-thong-nong-thon-phuc-vu-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ve-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2010-2020 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch khảo sát để phân hạng các chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ke-hoach-khao-sat-de-phan-hang-cac-cho-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2015

ke-hoach-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2015

quyet-dinh-vv-ban-hanh-ke-hoach-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định Ban hành quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chinh-sach-uu-dai-ve-su-dung-dat-doi-voi-cac-hoat-dong-xa-hoi-hoa-trong-cac-linh-vuc-giao-duc-day-nghe-y-te-van-hoa-the-thao-moi-truong-giam-dinh-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2015

ke-hoach-tuyen-truyen-ve-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-ben-vung-bien-va-hai-dao-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch triển khai Hiệp định hợp tác đưa lao động của tỉnh đi làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

ke-hoach-trien-khai-hiep-dinh-hop-tac-dua-lao-dong-cua-tinh-di-lam-viec-tai-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-lao Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng

tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-viec-thuc-hien-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển hành khách, vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa

tang-cuong-kiem-tra-hoat-dong-van-chuyen-hanh-khach-van-chuyen-khach-du-lich-bang-phuong-tien-thuy-noi-dia Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-BXD

trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-121qd-bxd Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo đường dây nóng đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Ất Mùi

thong-bao-duong-day-nong-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-tet-at-mui Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đảm bảo giao thông trên hệ thống đường địa phương phục vụ Tết Nguyên đán và Lễ hội mùa xuân Ất Mùi năm 2015

dam-bao-giao-thong-tren-he-thong-duong-dia-phuong-phuc-vu-tet-nguyen-dan-va-le-hoi-mua-xuan-at-mui-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thông báo của Bộ Giao thông vận tải tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh về đảm bảo trật tự An toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh

trien-khai-thong-bao-cua-bo-giao-thong-van-tai-tai-hoi-nghi-so-ket-01-nam-thuc-hien-quy-che-phoi-hop-giua-bo-gtvt-va-ubnd-tinh-ve-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-tai-cac-diem-giao-cat-giua-duong-bo-va-duong-sat-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đính chính quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh NInh Bình về việc Ban hành Bảng giá lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

dinh-chinh-quyet-dinh-so-272014qd-ubnd-ngay-2692014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-ban-hanh-bang-gia-le-phi-truoc-ba-cach-xac-dinh-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-doi-voi-o-to-xe-may-tau-thuy-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Báo cáo Kết quả hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình

bao-cao-ket-qua-hoi-nghi-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2015-cong-ty-cp-nuoc-sach-va-ve-sinh-nong-thon-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định điều chỉnh phương án tổng thể việc quản lý, khai thác và sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung theo thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh

quyet-dinh-dieu-chinh-phuong-an-tong-the-viec-quan-ly-khai-thac-va-su-dung-cac-cong-trinh-cap-nuoc-sinh-hoat-nong-thon-tap-trung-theo-thong-tu-so-542013tt-btc-ngay-0452013-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-cong-trinh-cap-nuoc-sach-nong-thon-tap-trung-da-duoc-phe-duyet-tai-quyet-dinh-so-1085qd-ubnd-ngay-19122014-cua-ubnd-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ho gà

tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-ho-ga Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định bổ sung cách xác định lệ phí trước bạ

quyet-dinh-bo-sung-cach-xac-dinh-le-phi-truoc-ba Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tuyên truyền, vận động tổ chức hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình năm 2015

quyet-dinh-vv-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-truyen-van-dong-to-chuc-hien-mau-tinh-nguyen-tinh-ninh-binh-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Báo cáo tình hình phát triển đô thị năm 2014

bao-cao-tinh-hinh-phat-trien-do-thi-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoach công tác của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015

ke-hoach-cong-tac-cua-hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo về việc cung cấp thông tin năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

thong-bao-ve-viec-cung-cap-thong-tin-nang-luc-cua-to-chuc-va-ca-nhan-tham-gia-hoat-dong-xay-dung Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-doi-mu-bao-hiem-doi-voi-tre-em-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ về việc đạt mục tiêu giảm tử vong bà mẹ trẻ em sơ sinh

ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-05nq-cp-ngay-13012014-cua-chinh-phu-ve-viec-dat-muc-tieu-giam-tu-vong-ba-me-tre-em-so-sinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thống nhất thực hiện xếp hàng hóa lên xe ô tô phù hợp theo quy định tại nghị định số 107/2014/NĐ-CP

thong-nhat-thuc-hien-xep-hang-hoa-len-xe-o-to-phu-hop-theo-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-1072014nd-cp Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quản lý hoạt động tàu khách du lịch, tàu cao tốc, phương tiện vui chơi giải trí và nhà hàng nổi trên đường thủy

quan-ly-hoat-dong-tau-khach-du-lich-tau-cao-toc-phuong-tien-vui-choi-giai-tri-va-nha-hang-noi-tren-duong-thuy Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Nghị quyết phê duyeetjj đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020

nghi-quyet-phe-duyeetjj-de-an-phat-trien-kinh-te-tap-the-tinh-ninh-binh-giai-doan-2015-2020 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo Kết luận hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-bao-dam-an-toan-thuc-pham-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2014-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh Ninh Bình năm 2015

quyet-dinh-kien-toan-doan-kiem-tra-lien-nganh-ve-attp-tinh-ninh-binh-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Hướng dẫn thực hiện thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH

huong-dan-thuc-hien-thong-tu-so-332013tt-bldtbxh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-532012qd-ttg-ngay-22112012-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-ban-hanh-lo-trinh-ap-dung-ty-le-phoi-tron-nhien-lieu-sinh-hoc-voi-nhien-lieu-truyen-thong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Hướng dẫn làm rõ và thống nhất thực hiện một số nội dung quy định tại nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ

huong-dan-lam-ro-va-thong-nhat-thuc-hien-mot-so-noi-dung-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-1072014nd-cp-ngay-17112014-cua-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-che-bien-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-thong-thuong-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn năm 2015-2025, định hướng đến năm 2035, nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt

quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tai-nguyen-nuoc-tinh-ninh-binh-giai-doan-nam-2015-2025-dinh-huong-den-nam-2035-noi-dung-phan-bo-va-bao-ve-tai-nguyen-nuoc-mat Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ cuối năm 2014 và tết nguyên đán Ất mùi

ke-hoach-kiem-soat-xu-ly-vi-pham-quy-dinh-ve-nong-do-con-doi-voi-nguoi-dieu-khien-phuong-tien-co-gioi-duong-bo-cuoi-nam-2014-va-tet-nguyen-dan-at-mui Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo danh sách các đơn vị đã nộp tiền thu phí sử dụng đường bộ về quỹ bảo trì đường bộ

thong-bao-danh-sach-cac-don-vi-da-nop-tien-thu-phi-su-dung-duong-bo-ve-quy-bao-tri-duong-bo Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

thuc-hien-kham-benh-chua-benh-nhan-dao Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh do vi rút Ê-bô-la trên địa bàn tỉnh

ke-hoach-phong-chong-dich-benh-do-vi-rut-e-bo-la-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định thành lập đoàn khảo sát theo dõi thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè năm 2014

quyet-dinh-thanh-lap-doan-khao-sat-theo-doi-thi-hanh-phap-luat-ve-an-toan-thuc-pham-theo-chuoi-san-pham-rau-cu-qua-va-che-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Cấp giấy chứng nhận KTTT trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã

cap-giay-chung-nhan-kttt-tren-dia-ban-cac-huyen-thanh-pho-thi-xa Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch đôn đốc, kiểm tra rà soát nợ XDCB ngân sách xã

ke-hoach-don-doc-kiem-tra-ra-soat-no-xdcb-ngan-sach-xa Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định ban hành quy định về quản lý, sử dụng, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh

quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-khai-thac-bao-tri-va-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-ubnd-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại của công ty cổ phần dịch vụ DDM Hà Nội

dinh-chi-thuc-hien-chuong-trinh-khuyen-mai-cua-cong-ty-co-phan-dich-vu-ddm-ha-noi Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Chuyen mục dích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình dự án

chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-dat-rung-dac-dung-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông hàng hải, giao thông đường thủy nội địa và đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh

tang-cuong-thuc-hien-cac-giai-phap-bao-dam-an-toan-giao-thong-hang-hai-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-va-danh-bat-thuy-san-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Phòng chống tiêu cực tại các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh

phong-chong-tieu-cuc-tai-cac-tram-kiem-tra-tai-trong-xe-luu-dong-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tuyên truyền quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

tuyen-truyen-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-sat Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định ban hành quy định về hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa

quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-han-muc-dat-o-giao-cho-moi-ho-gia-dinh-ca-nhan-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Điều chỉnh thời lượng và khung chương trình phát thanh mới

dieu-chinh-thoi-luong-va-khung-chuong-trinh-phat-thanh-moi Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Bàn giao hồ sơ công bố Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình

ban-giao-ho-so-cong-bo-quy-hoach-chung-do-thi-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

dang-ky-thong-tin-nha-thau-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ

trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-21ct-ttg-ngay-0182014-cua-thu-tuong-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm truy cập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công công trên địa bàn tỉnh

quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-hoat-dong-doi-voi-cac-diem-truy-cap-internet-cong-cong-diem-cung-cap-dich-vu-tro-choi-dien-tu-cong-cong-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thong báo về thể lệ cuộc thi" Tuổi trẻ với sáng kiến vì môi trường bền vững"

thong-bao-ve-the-le-cuoc-thi-tuoi-tre-voi-sang-kien-vi-moi-truong-ben-vung Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Trien khai thực hiện chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ

trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-21ct-ttg-ngay-0182014-cua-thu-tuong-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp trên địa bàn tỉnh

huong-dan-thuc-hien-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau-trong-giai-doan-chuyen-tiep-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW

ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-34-cttw Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Hướng dẫn chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh NInh Bình và thực hiện cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp

huong-dan-chon-nha-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-va-thuc-hien-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau-trong-giai-doan-chuyen-tiep Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh NInh Bình

thong-bao-ve-viec-phan-cong-phu-trach-cac-linh-vuc-cong-tac-cua-lanh-dao-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

to-chuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-06nq-hdnd-ngay-1672014-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tawng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola

tawng-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-do-vi-rut-ebola Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Ke hoạch Tổ chức hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong "Tháng an toàn giao thông tháng 9 năm 2014"

ke-hoach-to-chuc-hoat-dong-cao-diem-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-thang-an-toan-giao-thong-thang-9-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đổi tên Văn phòng Công an tỉnh thành phòng Tham mưu

doi-ten-van-phong-cong-an-tinh-thanh-phong-tham-muu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án Quy hoạch đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

quy-dinh-quan-ly-xay-dung-theo-do-an-quy-hoach-do-thi-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyet định về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-xay-dung-theo-do-an-quy-hoach-chung-do-thi-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

quy-dinh-viec-dieu-tra-danh-gia-dat-dai Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

thuc-hien-chi-dao-cua-ubnd-tinh-trien-khai-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

30/6/2014

3062014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh

thuc-hien-luat-dau-thau-so-432013qh13-ve-lua-chon-nha-dau-tu-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tờ trình về việc chiếu phim miễn phí phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2014

to-trinh-ve-viec-chieu-phim-mien-phi-phuc-vu-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo kiện toàn, bổ sung Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình

thong-bao-kien-toan-bo-sung-pho-truong-ban-an-toan-giao-thong-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ

bao-cao-so-ket-02-nam-thuc-hien-thong-tu-so-042012tt-bnv-ngay-3182012-cua-bo-noi-vu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh NInh Bình

ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-luat-giam-dinh-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014 trên địa bàn tỉnh NInh Bình

ke-hoach-to-chuc-dot-cao-diem-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-ve-bien-nam-2014-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Chương trình khuyến mại của công ty CPTM & dịch vụ DDM Hà Nội

chuong-trinh-khuyen-mai-cua-cong-ty-cptm-dich-vu-ddm-ha-noi Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về quy hoạch và môi trường trong xây dựng nông thôn mới

huong-dan-thuc-hien-tieu-chi-ve-quy-hoach-va-moi-truong-trong-xay-dung-nong-thon-moi Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quy hoạch phân khu của khu đô thị trung tâm trong quy hoạch chung đô thị Ninh BÌnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

quy-hoach-phan-khu-cua-khu-do-thi-trung-tam-trong-quy-hoach-chung-do-thi-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt giải pháp xây dựng, dự toán thiết kế mẫu và mức hỗ trợ mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình giai đoạn 2014-2015

quyet-dinh-phe-duyet-giai-phap-xay-dung-du-toan-thiet-ke-mau-va-muc-ho-tro-mo-hinh-nha-tieu-hop-ve-sinh-ho-gia-dinh-giai-doan-2014-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

quyet-dinh-phe-duyet-phuong-an-dieu-tra-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

trien-khai-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Ninh Bình

quyet-dinh-thanh-lap-ban-chi-dao-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-tai-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh

quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-phan-cong-trach-nhiem-trong-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc-ve-chat-luong-san-pham-hang-hoa-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và nghị định số 63/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

thuc-hien-luat-dau-thau-so-432013qh13-va-nghi-dinh-so-632014nd-cp-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC ngày 13/6/2014 của Bộ quốc phòng- Bộ tài chính

trien-khai-thuc-hien-thong-tu-lien-tich-so-662014ttlt-bqp-btc-ngay-1362014-cua-bo-quoc-phong-bo-tai-chinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hiện chỉ thị soos17/CT-TTg

thuc-hien-chi-thi-soos17ct-ttg Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước

chan-chinh-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cương việc kiểm tra ma túy và các chất kích thích của đội ngũ lái xe kinh doanh trên địa bàn tỉnh

tang-cuong-viec-kiem-tra-ma-tuy-va-cac-chat-kich-thich-cua-doi-ngu-lai-xe-kinh-doanh-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định ban hành quy định trách nhiệm phối hợp tổ chức và quản lý công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh NB

quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-trach-nhiem-phoi-hop-to-chuc-va-quan-ly-cong-tac-day-nghe-tren-dia-ban-tinh-nb Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

quyet-dinh-quy-dinh-tieu-chuan-xa-phuong-thi-tran-phu-hop-voi-tre-em Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện chỉ thị của bộ Chính Trị về công tác thi đua khen thưởng

thong-bao-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tai-cuoc-hop-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-cua-bo-chinh-tri-ve-cong-tac-thi-dua-khen-thuong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thống kê các sở kinh doanh lưu trú du lịch

thong-ke-cac-so-kinh-doanh-luu-tru-du-lich Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện nội dung thông tư số 08/2014/TT-BGTVT ngày 15/4/2014 của bộ Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

trien-khai-thuc-hien-noi-dung-thong-tu-so-082014tt-bgtvt-ngay-1542014-cua-bo-giao-thong-van-tai-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt đề án sản xuất và phát sóng chuyên mục dân hỏi thủ trưởng cơ quan chức năng trả lời trên kênh truyền hình, đài phát thanh và truyền hình ninh bình

quyet-dinh-phe-duyet-de-an-san-xuat-va-phat-song-chuyen-muc-dan-hoi-thu-truong-co-quan-chuc-nang-tra-loi-tren-kenh-truyen-hinh-dai-phat-thanh-va-truyen-hinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Về việc đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

ve-viec-dao-tao-lai-xe-co-gioi-duong-bo Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường thực hiện nghiêm các quy định xếp hàng hóa và kiểm soát tải trọng phương tiện

tang-cuong-thuc-hien-nghiem-cac-quy-dinh-xep-hang-hoa-va-kiem-soat-tai-trong-phuong-tien Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tình hình thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh

tinh-hinh-thuc-hien-chuong-trinh-phat-trien-vat-lieu-xay-khong-nung-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-ket-noi-ngan-hang-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Hưởng ứng ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 và tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2014

huong-ung-ngay-the-gioi-khong-hut-thuoc-la-315-va-tuan-le-quoc-gia-khong-hut-thuoc-la-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

tang-cuong-cong-tac-quan-ly-thu-gom-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2014

to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-tuan-le-bien-va-hai-dao-viet-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Góp ý dự thảo Đề án sửa đổi bổ sung Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh

gop-y-du-thao-de-an-sua-doi-bo-sung-de-an-so-12da-ubnd-ngay-22112010-cua-ubnd-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tiếp tục triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện cũng như công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT giữa các đơn vị trong thời gian tới

tiep-tuc-trien-khai-quyet-liet-va-hieu-qua-cong-tac-kiem-soat-tai-trong-phuong-tien-cung-nhu-cong-tac-phoi-hop-trong-tuan-tra-kiem-soat-xu-ly-vi-pham-va-thuc-hien-cac-nhiem-vu-bao-dam-ttatgt-giua-cac-don-vi-trong-thoi-gian-toi Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Chương trình phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông và sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông tại cộng đồng giai đoạn năm 2014-2018

chuong-trinh-phoi-hop-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong-va-so-cap-cuu-nan-nhan-tai-nan-giao-thong-tai-cong-dong-giai-doan-nam-2014-2018 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đẩy mạng tuyên truyền về kiểm soát trọng tải xe

day-mang-tuyen-truyen-ve-kiem-soat-trong-tai-xe Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy

ke-hoach-to-chuc-chien-dich-tuyen-truyen-va-trien-khai-dot-cao-diem-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-ve-san-xuat-kinh-doanh-va-su-dung-mu-khong-phai-mu-bao-hiem-cho-nguoi-di-mo-to-xe-gan-may-xe-dap-may Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai công tác HCND-ĐP năm 2014

trien-khai-cong-tac-hcnd-dp-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tập trung đông người phá rối an ninh, trật tự, bạo loạn và khủng bố tỉnh Ninh Bình

quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-tap-trung-dong-nguoi-pha-roi-an-ninh-trat-tu-bao-loan-va-khung-bo-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình

tiep-tuc-day-manh-thuc-hien-cong-tac-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Định hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015

dinh-huong-nhiem-vu-nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện quy định về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-ve-phong-chong-toi-pham-va-vi-pham-phap-luat-khac-co-su-dung-cong-nghe-cao Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh trong quý II năm 2014

tang-cuong-dam-bao-ttatgt-tren-dia-ban-tinh-trong-quy-ii-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh

tang-cuong-kiem-soat-tai-trong-xe-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai Chỉ thị về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh

trien-khai-chi-thi-ve-cac-giai-phap-cap-bach-de-nang-cao-chat-luong-va-chong-tieu-cuc-trong-cong-tac-dang-kiem-phuong-tien-van-tai-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bính

quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-thuoc-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện thông tư của bộ Tài nguyên môi trường

trien-khai-thuc-hien-thong-tu-cua-bo-tai-nguyen-moi-truong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tham mưu thực hiện Quyết định số 374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

tham-muu-thuc-hien-quyet-dinh-so-374qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

ke-hoach-to-chuc-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-1237qd-ttg-ngay-2772013-cua-thu-tuong-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kinh phí chi từ nguồn thu phạt an toàn giao thông

kinh-phi-chi-tu-nguon-thu-phat-an-toan-giao-thong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch thực hiện kế hoạch hành động số 92-KH/TU ngày 13/01/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của ban chấp hành Trung ương Đảng(khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

ke-hoach-thuc-hien-ke-hoach-hanh-dong-so-92-khtu-ngay-13012014-cua-tinh-uy-ve-thuc-hien-nghi-quyet-so-29-nqtw-ngay-04112013-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dangkhoa-xi-ve-doi-moi-can-ban-toan-dien-giao-duc-va-dao-tao Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch thực hiện quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ"Phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ke-hoach-thuc-hien-quyet-dinh-so-2158qd-ttg-ngay-11112013-cua-thu-tuong-chinh-phuphe-duyet-chuong-trinh-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-tre-em-giai-doan-2013-2015-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Chương trình hành động năm 2014 cuộc vận động văn hóa giao thông với bình yên sông nươc

chuong-trinh-hanh-dong-nam-2014-cuoc-van-dong-van-hoa-giao-thong-voi-binh-yen-song-nuoc Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung giá xe ô tô, xe máy tại bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND

quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-gia-xe-o-to-xe-may-tai-bang-gia-xe-o-to-xe-may-tinh-le-phi-truoc-ba-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-012012qd-ubnd Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quy định định mức kinh tế kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo

quy-dinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-he-thong-thong-tin-chuyen-nganh-khi-tuong-thuy-van-phuc-vu-du-bao Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác điều tra lũ

ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-dieu-tra-lu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Lùi thời hạn dán tem rượu sản suất trong nước

lui-thoi-han-dan-tem-ruou-san-suat-trong-nuoc Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2014

to-chuc-binh-chon-san-pham-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện các thông tư của Bộ Tài nguyên môi trường

trien-khai-thuc-hien-cac-thong-tu-cua-bo-tai-nguyen-moi-truong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện các thông tư của Bộ Tài nguyên môi trường

trien-khai-thuc-hien-cac-thong-tu-cua-bo-tai-nguyen-moi-truong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện các thông tư của Bộ Tài nguyên môi trường

trien-khai-thuc-hien-cac-thong-tu-cua-bo-tai-nguyen-moi-truong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Báo cáo tình hình công tác bảo đảm ATGT hàng hải, giao thông đường thủy nội địa và đánh bắt hải sản

bao-cao-tinh-hinh-cong-tac-bao-dam-atgt-hang-hai-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-va-danh-bat-hai-san Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định ban hành đề án tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

quyet-dinh-ban-hanh-de-an-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-chong-that-thu-thue-trong-linh-vuc-kinh-doanh-khach-san-nha-hang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ và Lễ hội xuân 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

tang-cuong-thuc-hien-cac-giai-phap-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-dip-tet-nguyen-dan-giap-ngo-va-le-hoi-xuan-2014-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đẩy mạnh công tác phòng, chống và sẵn sàng ứng phó dịch cúm A(H7N9)

day-manh-cong-tac-phong-chong-va-san-sang-ung-pho-dich-cum-ah7n9 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai Kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch ủy ban ATGT Quốc gia tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàng giao thông năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 trên địa bàn tỉnh NInh Bình

trien-khai-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-chu-tich-uy-ban-atgt-quoc-gia-tai-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toang-giao-thong-nam-2013-va-trien-khai-ke-hoach-nam-2014-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đẩy mạnh công tác phòng, chống và sẵn sàng ứng phó dịch cúm A(H7N9)

day-manh-cong-tac-phong-chong-va-san-sang-ung-pho-dich-cum-ah7n9 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh

tang-cuong-chieu-phim-luu-dong-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh-bao-cao-ve-tinh-hinh-chat-luong-va-cong-tac-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thông tư quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nghành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

trien-khai-thong-tu-quy-dinh-ve-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-nghanh-giao-thong-van-tai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

tang-cuong-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-buon-lau-hang-gia-va-gian-lan-thuong-mai-nhat-la-trong-dip-tet-nguyen-dan-giap-ngo-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy tại thông báo số 1025-TB/TU ngày 13/12/2013 đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

trien-khai-thuc-hien-y-kien-chi-dao-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-tai-thong-bao-so-1025-tbtu-ngay-13122013-doi-voi-cong-tac-dau-tu-xay-dung-co-ban-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định về việc thay đổi trưởng đoàn thanh tra

quyet-dinh-ve-viec-thay-doi-truong-doan-thanh-tra Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quy chế phối hợp phòng, chống dịch, bệnh lây truyền từ động vật sang người

quy-che-phoi-hop-phong-chong-dich-benh-lay-truyen-tu-dong-vat-sang-nguoi Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp tết Giáp Ngọ

dam-bao-an-toan-luoi-dien-trong-dip-tet-giap-ngo Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

ra-soat-dieu-chinh-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo danh sách các đơn vị đã nộp tiền thu phí sử dụng đường bộ về quỹ bảo trì đường bộ năm 2013

thong-bao-danh-sach-cac-don-vi-da-nop-tien-thu-phi-su-dung-duong-bo-ve-quy-bao-tri-duong-bo-nam-2013 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-cua-lanh-dao-van-phong-ubnd-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo về chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ

thong-bao-ve-chuong-trinh-hoc-bong-mgc-tai-an-do Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2014 trên địa bàn tỉnh NInh Bình

quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-ve-an-toan-thuc-pham-nam-2014-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ

tang-cuong-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-cam-do-dich-vu-doi-no Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết dương licjk 2014 và tét Giáp Ngọ

dam-bao-an-toan-giao-thong-trong-dip-tet-duong-licjk-2014-va-tet-giap-ngo Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2013-2015

ke-hoach-thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-ve-an-toan-giao-thong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2013-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ

thuc-hien-chi-dao-cua-ubnd-tinh-trien-khai-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tai-hoi-nghi-so-ket-02-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-88nq-cp-ngay-2482011-cua-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc-Chủ tịch ủy ban ATGT Quốc gia tại hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ

trien-khai-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-chu-tich-uy-ban-atgt-quoc-gia-tai-hoi-nghi-so-ket-02-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-88nq-cp-ngay-2482011-cua-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình năm hoc 2013-2014

chi-thi-ve-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-giao-duc-va-dao-tao-tinh-ninh-binh-nam-hoc-2013-2014 Giáo dục - Đào tạo Chỉ thị UBND Tỉnh

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

3

Tổng truy cập

453492