Thứ sáu, 07/10/2022

Giao thông vận tải

Số hiệu Ban hành Tên thủ tục Liên kết Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
01/2020/TT-BCT

Thông tư 01/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020

Tải về
thong-tu-012020tt-bct-cua-bo-cong-thuong-quy-dinh-viec-nhap-khau-thuoc-la-nguyen-lieu-theo-han-ngach-thue-quan-nam-2020 Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
98/2019/NĐ-CP

Nghị định 98/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tải về
nghi-dinh-982019nd-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat Giao thông vận tải Nghị định Trung ương
17/2020/NĐ-CP

ghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Tải về
ghi-dinh-so-172020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-thuong Giao thông vận tải Nghị định Trung ương
22/2019/TT-BXD

CV v/v triển khai Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng

Tải về
cv-vv-trien-khai-thong-tu-so-222019tt-bxd-ngay-31122019-cua-bo-xay-dung Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
10/2020/NĐ-CP

Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tải về
quy-dinh-ve-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to Giao thông vận tải Nghị định Trung ương
17/2019/TT-BXD

Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Tải về
thong-tu-so-172019tt-bxd-ngay-26122019-huong-dan-do-boc-khoi-luong-xay-dung-cong-trinh Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
52/2019/TT-BGTVT

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về
bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-ban-hanh Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
36/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Tải về
thong-tu-so-362019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-sua-doi-bo-sung-cac-thong-tu-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-trong-vung-bien-viet-nam Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
33/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

Tải về
thong-tu-so-332019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-duong-thuy-noi-dia Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
100/2018/NĐ-CP

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-1002018nd-cp Giao thông vận tải Nghị định UBND Tỉnh
96/2018/NĐ-CP

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-962018nd-cp Giao thông vận tải Nghị định UBND Tỉnh
99/2018/NĐ-CP

Nghị định số 99/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-992018nd-cp Giao thông vận tải Nghị định UBND Tỉnh
94/2018/NĐ-CP

Nghị định số 94/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-942018nd-cp Giao thông vận tải Nghị định UBND Tỉnh

SỔ TAY HƯỚNG DẪN VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

so-tay-huong-dan-viec-cung-cap-thong-tin-cho-co-quan-nha-nuoc Giao thông vận tải Công văn UBND Tỉnh

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHO CÔNG DÂN THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN

so-tay-huong-dan-cho-cong-dan-thuc-hien-quyen-tiep-can-thong-tin Giao thông vận tải UBND Tỉnh
11/2018/TT-BCT 30-01-2018

Thông tư số 11/2018/TT-BCT

thong-tu-so-112018tt-bct Giao thông vận tải Thông tư UBND Tỉnh

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

thong-tu-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-co-so Giao thông vận tải UBND Tỉnh
225/TT-KTTH

Công văn số 225/TT-KTTH

cong-van-so-225tt-ktth Giao thông vận tải Công văn UBND Tỉnh
38/2018/TT-BTC

Thông tư số 38/2018/TT-BTC của Bộ tài chính

thong-tu-so-382018tt-btc-cua-bo-tai-chinh Giao thông vận tải Thông tư UBND Tỉnh
45/2018/TT-BCT

Thông tư số 45/2018/TT-BCT của Bộ Tài chính

thong-tu-so-452018tt-bct-cua-bo-tai-chinh Giao thông vận tải Thông tư UBND Tỉnh
35/2018/TT-BTC

Thông tư số 35/2018/TT-BTC Của Bộ Tài chính

thong-tu-so-352018tt-btc-cua-bo-tai-chinh Giao thông vận tải Thông tư UBND Tỉnh

Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

thong-tu-huong-dan-viec-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-danh-cho-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Giao thông vận tải UBND Tỉnh
367/QĐ-TTg

Quyết định số 367/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg

quyet-dinh-so-367qd-ttg-ve-viec-bai-bo-quyet-dinh-so-2621qd-ttg Giao thông vận tải Quyết định UBND Tỉnh

Quyết định ban hành hướng dẫn đền bù chênh lệch lãi xuất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội

quyet-dinh-ban-hanh-huong-dan-den-bu-chenh-lech-lai-xuat-thuc-hien-chinh-sach-cho-vay-nha-o-xa-hoi Giao thông vận tải UBND Tỉnh
17/2018/TT-BGTVT

Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT

thong-tu-so-172018tt-bgtvt Giao thông vận tải UBND Tỉnh
08/2018/TT-BGTVT

Thông tư số 08/2018/TT-BGTVT

thong-tu-so-082018tt-bgtvt Giao thông vận tải UBND Tỉnh
06/2018/TT-BGTVT

Thông tư số 06/2018/TT-BGTVT

thong-tu-so-062018tt-bgtvt Giao thông vận tải UBND Tỉnh
40/2018/NĐ-CP

NGhị định số 40/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-402018nd-cp Giao thông vận tải UBND Tỉnh
02/2018/TT-BCT

Thông tư số 02/2018/TT-BCT

thong-tu-so-022018tt-bct Giao thông vận tải UBND Tỉnh
23/2018/NĐ-CP

NGhị định số 23/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-232018nd-cp Giao thông vận tải UBND Tỉnh
101/2017/NĐ-CP

NGhị định 101/2017/NĐ-CP

nghi-dinh-1012017nd-cp Giao thông vận tải UBND Tỉnh
86/2017/TT-BTC

Thông tư số 86/2017/TT-BTC

thong-tu-so-862017tt-btc Giao thông vận tải UBND Tỉnh
43/2017/TT-BTC

Thông tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ tài chính

thong-tu-so-432017tt-btc-cua-bo-tai-chinh Giao thông vận tải UBND Tỉnh
05/2017/TT-BNV

Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV

thong-tu-so-052017tt-bnv-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-112014tt-bnv Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

thong-tu-quy-dinh-tieu-chuan-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-thi-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-pho-thong-cong-lap Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

nghi-dinh-ve-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1172011nd-cp-ngay-15122011-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-to-chuc-quan-ly-pham-nhan-va-che-do-an-mac-o-sinh-hoat-cham-soc-y-te-doi-voi-pham-nhan Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Luật khiếu nại

luat-khieu-nai Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Luật tố cáo

luat-to-cao Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Luật đất đai

luat-dat-dai Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Quyết định V/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

quyet-dinh-vv-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-co-che-mot-cua-lien-thong-tai-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-o-dia-phuong Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Ngị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

thong-tu-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-ngi-dinh-so-1362013nd-cp-ngay-21102013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

nghi-dinh-quy-dinh-ve-xac-dinh-thiet-hai-doi-voi-moi-truong Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-noi-dung-cua-bo-luat-lao-dong Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Quyết định quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác

quyet-dinh-quy-dinh-viec-day-va-hoc-bang-tieng-nuoc-ngoai-trong-nha-truong-va-co-so-giao-duc-khac Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định quy định về Y tế xã, phường, thị trấn

nghi-dinh-quy-dinh-ve-y-te-xa-phuong-thi-tran Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-hon-nhan-va-gia-dinh Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn

huong-dan-quan-ly-van-hanh-khai-thac-duong-giao-thong-nong-thon Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghi định chính phủ về việc thoát nước và xử lý nước thải

nghi-dinh-chinh-phu-ve-viec-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước

quy-dinh-che-do-phu-cap-trach-nhiem-cong-viec-phu-cap-luu-dong-va-phu-cap-doc-hai-nguy-hiem-doi-voi-vien-chuc-quan-trac-tai-nguyen-moi-truong-dieu-tra-co-ban-tai-nguyen-nuoc Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Thông tư quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

thong-tu-quy-dinh-viec-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Thông báo kết luận của phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

thong-bao-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư chú

nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-cu-chu Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Chấp thuận Đề án tổng thể tổ chức đại lễ Vesak 2014 tại Việt Nam

chap-thuan-de-an-tong-the-to-chuc-dai-le-vesak-2014-tai-viet-nam Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

nghi-dinh-to-chuc-nhiem-vu-quyen-han-va-quan-he-phoi-hop-cua-ban-chi-dao-phong-chong-khung-bo-cac-cap Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

nghi-dinh-ve-bien-phap-van-dong-quan-chung-bao-ve-an-ninh-quoc-gia-giu-gin-trat-tu-an-toan-xa-hoi Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-va-to-chuc-cac-hoat-dong-nhan-dip-tet-nguyen-dan-giap-ngo-nam-2014 Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

nghi-dinh-quy-dinh-che-do-ap-dung-thi-hanh-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-dua-vao-truong-giao-duong-va-co-so-giao-duc-bat-buoc Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013

huong-dan-thanh-toan-von-dau-tu-ke-hoach-nam-2013 Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

5

Tổng truy cập

453480