Thứ sáu, 07/10/2022

Kinh tế - Xã hội

Số hiệu Ban hành Tên thủ tục Liên kết Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
42/KH-UBND

KH thực hiện NQ số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của chính phủ gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tải về
kh-thuc-hien-nq-so-02nq-cp-ngay-01012019-cua-chinh-phu-gan-voi-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh Kinh tế - Xã hội Kế hoạch UBND Huyện
01/NQ-HĐND

NQ v/v tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện khóa XIX

Tải về
nq-vv-tong-ket-nhiem-ky-2016-2021-hdnd-huyen-khoa-xix Kinh tế - Xã hội Nghị quyết UBND Huyện
05/KL-UBND

Kết luận Hội nghị UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 01 năm 2021

Tải về
ket-luan-hoi-nghi-ubnd-tinh-phien-thuong-ky-thang-01-nam-2021 Kinh tế - Xã hội Công văn UBND Tỉnh
50/2020/NĐ-CP

Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai

Tải về
nghi-dinh-so-502020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tiep-nhan-quan-ly-va-su-dung-vien-tro-quoc-te-khan-cap-de-cuu-tro-va-khac-phuc-hau-qua-thien-tai Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
01/2020/TT-BTNMT

Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29/4/2020

Tải về
thong-tu-so-012020tt-btnmt-ngay-2942020 Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
31/2020/TT-BTC

Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC mức phí lệ phí sở hữu công nghiệp

Tải về
thong-tu-312020tt-btc-sua-doi-thong-tu-2632016tt-btc-muc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
23/2020/NĐ-CP

Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Tải về
quy-dinh-ve-quan-ly-cat-soi-long-song-va-bao-ve-long-bo-bai-song Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
21/2019/TT-BXD

Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng

Tải về
thong-tu-so-212019tt-bxd-ngay-31122019-cua-bo-xay-dung Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
01/2020/TT-BKHCN

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-lien-tich-so-242014ttlt-bkhcn-bnv-ngay-01-thang-10-nam-2014-cua-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-va-bo-truong-bo-noi-vu-quy-dinh-ma-so-va-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-khoa-hoc-va-cong-nghe Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
11/2020/NĐ-CP

Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Tải về
quy-dinh-ve-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-linh-vuc-kho-bac-nha-nuoc Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
31/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1152013nd-cp-ngay-03-thang-10-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-quan-ly-bao-quan-tang-vat-phuong-tien-vi-pham-hanh-chinh-bi-tam-giu-tich-thu-theo-thu-tuc-hanh-chinh Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
05/2020/TT-BTC

CV v/v thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên

Tải về
cv-vv-thuc-hien-thong-tu-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-ve-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
20/2019/TT-BXD

Thông tư 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Tải về
thong-tu-202019tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-va-quy-hoach-do-thi Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
92/2017/TT-BTC

Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

Tải về
thong-tu-so-922017tt-btc-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-ve-lap-du-toan-phan-bo-va-quyet-toan-kinh-phi-de-thuc-hien-sua-chua-bao-tri-cai-tao-nang-cap-mo-rong-co-so-vat-chat Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
21/2020/NĐ-CP

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Tải về
nghi-dinh-so-212020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1392017nd-cp-ngay-27-thang-11-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-khai-thac-che-bien-kinh-doanh-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-san-xuat-kinh-doanh-vat-lieu-xay-dung-quan-ly-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-kinh-doanh-bat-dong-san-phat-trien-nha-o-quan-ly-su-dung-nha-va-cong-so Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
18/2020/NĐ-CP

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Tải về
nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-do-dac-va-ban-do Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
04/2020/TT-BCT

Thông tư số 04/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương

Tải về
thong-tu-so-042020tt-bct-cua-bo-cong-thuong Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
30/2019/TT-BLĐTB&XH

Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tải về
thong-tu-so-302019tt-bldtbxh-ngay-26122019-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
16/2019/TT-BXD

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Tải về
thong-tu-so-162019tt-bxd-ngay-26122019-huong-dan-xac-dinh-chi-phi-quan-ly-du-an-va-tu-van-dau-tu-xay-dung Kinh tế - Xã hội Thông tư
24/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Tải về
thong-tu-so-242018tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-ve-kiem-tra-tham-dinh-nghiem-thu-chat-luong-san-pham-do-dac-va-ban-do Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
02/2020/TT-BCT

Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020

Tải về
quy-dinh-ve-nguyen-tac-dieu-hanh-nhap-khau-theo-han-ngach-thue-quan-doi-voi-mat-hang-muoi-va-trung-gia-cam-nam-2020 Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
20/2019/TT-BXD

Thông tư Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Tải về
thong-tu-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-va-quy-hoach-do-thi Kinh tế - Xã hội Thông tư
13/2020/NĐ-CP

NGị định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Tải về
ngi-dinh-huong-dan-chi-tiet-luat-chan-nuoi Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
157/PCNB-KD

Cung cấp 100% dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Tải về
cung-cap-100-dich-vu-dien-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia Kinh tế - Xã hội Công văn UBND Tỉnh
25/2019/TT-BTNMT

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quy định quản lý hoạt động dịch vụ QTMT

Tải về
thong-tu-252019tt-btnmt-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nd-so-402019nd-cp-ngay-1352019-cua-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-huong-dan-thi-hanh-luat-bvmt-va-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-dich-vu-qtmt Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
49/2019/TT-BGTVT

Hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội

Tải về
huong-dan-quy-trinh-ho-so-thanh-quyet-toan-thu-tuc-ho-tro-gia-cho-doanh-nghiep-kinh-doanh-van-tai-duong-sat-thuc-hien-van-tai-phuc-vu-nhiem-vu-dac-biet-nhiem-vu-an-sinh-xa-hoi Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
40/2019/TT-BCT

Thông tư hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành công thương

Tải về
thong-tu-huong-dan-thi-hanh-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-trong-nganh-cong-thuong Kinh tế - Xã hội
100/2019/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Tải về
quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-thong-duong-bo-va-duong-sat Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
98/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
90/2019/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-vung-doi-voi-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-lao-dong Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
75/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

thong-tu-quy-dinh-quan-ly-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-hoat-dong-khuyen-nong Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
09/2019/TT-BTP

THÔNG TƯBãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

thong-tubai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-tu-phap-ban-hanh-lien-tich-ban-hanh Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
87/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1162013nd-cp-ngay-04-thang-10-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-rua-tien Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
26/2019/TT-BTC

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Tải về
huong-dan-viec-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-dam-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
84/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định về quản lý phân bón

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-phan-bon Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
14/2019/TT-BNV

Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Tải về
quy-dinh-tang-ky-niem-chuong-ve-cac-linh-vuc-thuoc-tham-quyen-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-noi-vu Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
17/2019/TT-BNNPTNT

TT ban hành danh mục loài cây trồng chính

Tải về
tt-ban-hanh-danh-muc-loai-cay-trong-chinh Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
35/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

Tải về
thong-tu-so-352019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-cang-bien Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
64/2019/TT-BTC

Thông tư sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-092016tt-btc Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
21/2019/TT-BYT

Thông tư hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình

Tải về
thong-tu-huong-dan-thi-diem-ve-hoat-dong-y-hoc-gia-dinh Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
2078/TB-BTĐKT

Thông báo về việc địa chỉ truy cập Cổng thông tin điện tử của Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương

Tải về
thong-bao-ve-viec-dia-chi-truy-cap-cong-thong-tin-dien-tu-cua-ban-thi-dua-khen-thuong-trung-uong Kinh tế - Xã hội Công văn Trung ương
27/2019/TT-BGTVT

hông tư số 27/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Tải về
hong-tu-so-272019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-co-so-dong-moi-sua-chua-tau-bien-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thiet-bi-ap-luc-tren-phuong-tien-giao-thong-van-tai-va-phuong-tien-thiet-bi-tham-do-khai-thac-tren-bien-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-che-tao-va-kiem-tra-phuong-tien-thiet-bi-xep-do-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-lao-dong-va-ky-thuat-noi-hoi-lap-dat-tren-phuong-tien-thiet-bi-tham-do-va-khai-thac-tren-bien-va-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phan-cap-va-dong-tau-bien-vo-thep Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
28/2019/TT-BGTVT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-462011tt-bgtvt-ngay-30-thang-6-nam-2011-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-hoac-dam-bao-tai-chinh-theo-cong-uoc-quoc-te-ve-trach-nhiem-dan-su-doi-voi-ton-that-o-nhiem-dau-nhien-lieu-nam-2001 Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
29/2019/TT-BGTVT

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-122011tt-bgtvt-ngay-30-thang-3-nam-2011-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-hoac-dam-bao-tai-chinh-theo-cong-uoc-quoc-te-ve-trach-nhiem-dan-su-doi-voi-ton-that-o-nhiem-dau-nam-1992 Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
37/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Tải về
thong-tu-huong-dan-ve-che-do-tai-chinh-doi-voi-chuong-trinh-du-an-tai-chinh-vi-mo-cua-to-chuc-chinh-tri-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-to-chuc-phi-chinh-phu Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
9113/BTC-CST

Hỗ trợ kinh phí phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu, buôn bán thuốc lá giả

Tải về
ho-tro-kinh-phi-phong-chong-buon-lau-thuoc-la-dieu-buon-ban-thuoc-la-gia Kinh tế - Xã hội Công văn Trung ương
50/2019/NĐ-CP

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

Tải về
quy-dinh-cap-chung-chi-hanh-nghe-doi-voi-nguoi-hanh-nghe-kham-benh-chua-benh-va-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-kham-benh-chua-benh-trong-quan-doi Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
87/2018/NĐ-CP

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-872018nd-cp Kinh tế - Xã hội Nghị định UBND Tỉnh

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

4

Tổng truy cập

453488