Thứ ba, 17/05/2022

Quyết định

Số hiệu Ban hành Tên thủ tục Liên kết Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
11976/QĐ-UBND

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015

Tải về
quyet-dinh-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-tieu-chuan-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-iso-90012015 Khoa học - Công nghệ Quyết định UBND Huyện
1550/QĐ-UBND

Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Tải về
quyet-dinh-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-90012015 Khoa học - Công nghệ Quyết định UBND Huyện
292/QĐ-BCT

Quyết định số 292/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tải về
quyet-dinh-so-292qd-btc-cua-bo-truong-bo-cong-thuong Khoa học - Công nghệ Quyết định Trung ương
1090/QĐ-BNV

Quyết định số 1090/QĐ-BNV ngày 29/3/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tải về
quyet-dinh-so-1090qd-bnv-ngay-2932017-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-tin-nguong-ton-giao Chỉ đạo Quyết định Trung ương
4927/QĐ-BGDĐT

QĐ ban hành tài liệu bồi dưỡng nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Tải về
qd-ban-hanh-tai-lieu-boi-duong-nhan-vien-ho-tro-giao-duc-nguoi-khuyet-tat Giáo dục - Đào tạo Quyết định Trung ương
1096/QĐ-BNV

Quyết định số 1096/QĐ-BNV về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Tải về
quyet-dinh-so-1096qd-bnv-ve-to-chuc-dieu-tra-co-so-hanh-chinh-nam-2021 Chỉ đạo Quyết định Trung ương
37/2019/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-012016qd-ttg-ngay-19-thang-01-nam-2016-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-co-che-quy-trinh-ho-tro-kinh-phi-cho-cac-dia-phuong-de-khac-phuc-hau-qua-thien-tai Chỉ đạo Quyết định
5104/QĐ-BNN-PC

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019

Tải về
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-ngung-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-nam-2019 Chỉ đạo Quyết định Trung ương
51/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Ngọc Thuận, xóm Đông Đình, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tải về
quyet-dinh-ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-ong-pham-ngoc-thuan-xom-dong-dinh-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh Chỉ đạo Quyết định UBND Huyện
25/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thắm, phố Đông Nam, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tải về
quyet-dinh-ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-ba-nguyen-thi-tham-pho-dong-nam-thi-tran-thien-ton-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh Chỉ đạo Quyết định UBND Huyện
27/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quy định mức giá khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước

nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-gia-kham-chua-benh-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-trong-cac-co-so-kham-chua-benh-cua-nha-nuoc Chỉ đạo Quyết định UBND Tỉnh
20/2019/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm truy cập Internet công cộng

Tải về
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-hoat-dong-doi-voi-cac-diem-truy-cap-internet-cong-cong Chỉ đạo Quyết định UBND Tỉnh
29/QĐ-UBND 23-05-2019

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh

Tải về
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-tthc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-van-phong-ubnd-tinh Chỉ đạo Quyết định UBND Tỉnh
972/QĐ-UBND

Quyết định số 972/QĐ-UBND của UBND huyện Hoa Lư về việc hủy giấy chứng nhận QSD đất

quyet-dinh-so-972qd-ubnd-cua-ubnd-huyen-hoa-lu-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-qsd-dat Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
473/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 473/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-473qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
472/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 472/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-472qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
469/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 469/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-469qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
470/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 470/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-470qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
474/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 474/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-474qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
471/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 471/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-471qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
218/QĐ-UBND

QĐ 218/QĐ-UBND quyết định về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã của Sở Tư pháp

qd-218qd-ubnd-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-cua-so-tu-phap Giáo dục - Đào tạo Quyết định UBND Tỉnh

Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện của sở Tư pháp

quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-cap-huyen-cua-so-tu-phap Giáo dục - Đào tạo Quyết định UBND Tỉnh
367/QĐ-TTg

Quyết định số 367/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg

quyet-dinh-so-367qd-ttg-ve-viec-bai-bo-quyet-dinh-so-2621qd-ttg Giao thông vận tải Quyết định UBND Tỉnh

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

1

Tổng truy cập

409413