Thứ tư, 06/07/2022

Quyết định phê duyệt giải pháp xây dựng, dự toán thiết kế mẫu và mức hỗ trợ mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình giai đoạn 2014-2015

Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu Quyết định phê duyệt giải pháp xây dựng, dự toán thiết kế mẫu và mức hỗ trợ mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình giai đoạn 2014-2015
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Tài liệu đính kèm

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

1

Tổng truy cập

419690