Thứ tư, 06/07/2022

Quyet định về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu Quyet định về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Tài liệu đính kèm

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

1

Tổng truy cập

419677