Thứ hai, 29/11/2021

Phòng Chống COVID 19

Đồng chí Bùi Thiện Thi được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoa Lư khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025

 

Sáng ngày 16/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3, ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bầu Đoàn đại biểu đự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành bế mạc. Dự phiên bế mạc có đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt tại đại hội.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu đồng chí Bùi Thiện Thi, TUV, Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu các đồng chí: Nguyễn Văn Cường, Bùi Duy Quang giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra gồm 6 đồng chí (khuyết 1 đồng chí ủy viên chuyên trách do chưa chuẩn bị được nhân sự); đồng chí Đinh Thị Chinh được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư khóa XXIII gồm 35 đồng chí đã ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội. 

Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2020 gồm các đồng chí:

1. đ/c Bùi Thiện Thi – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

2. đ/c Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3. đ/c Bùi Duy Quang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4. đ/c Đào Sỹ Hải Sơn – Trưởng Ban Tổ Chức Huyện ủy

5. đ/c Đinh Thị Chinh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

6. đ/c Vũ Văn Chung – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

7. đ/c Hoàng Văn Tuấn – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

8. đ/c Lê Văn Khoa – Phó Chủ tịch HĐND huyện

9. đ/c Nguyễn Quốc Hưng –  Phó Chủ tịch UBND huyện

10. đ/c Nguyễn Công Chiến – Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

11. đ/c Đàm Viết Quản – Trưởng Công an huyện

Tiếp đó, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII gồm 22 đại biểu, trong đó có 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 

Đại hội thông qua báo cáo tham gia góp ý của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII và kết luận phần thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII được Đại hội biểu quyết thông qua với sự thống nhất cao; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. 

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. 

Bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Thiện Thi, TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: thành công của Đại hội là động lực tinh thần, cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và nhân dân huyện vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đổi mới phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa huyện Hoa Lư phát triển toàn diện, bền vững. 

Để Nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị sau Đại hội, các tổ chức Đảng cần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội; khẩn trương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội sát thực với từng địa phương, đơn vị; 

Trong đó, mỗi đại biểu dự Đại hội sẽ là hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng huyện Hoa Lư ngày càng văn minh, giàu đẹp./. 

Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

1

Tổng truy cập

373482