Thứ hai, 29/11/2021

Phòng Chống COVID 19

Hội thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư giai đoạn 1996 - 2020

 

Sáng ngày 13/6/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào bản dự thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư giai đoạn 1996 – 2020. Dự hội nghị có các đ/c: PGS, tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bùi Thiện Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Duy Quang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đại biểu đại diện viện lịch sử đảng thuộc học viện chính trị quốc gia HCM;các đ/c nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ; các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Bùi Thiện Thi -  TUV,Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội thảo

Hiện tại, huyện Hoa lư đã xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư giai đoạn 1930-1996. Kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước, trong suốt 25 năm qua, từ năm 1996 đến 2020, huyện Hoa Lư tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để tiếp tục gìn giữ, phát huy và tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định biên soạn cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư giai đoạn 1996 – 2020. Thành lập BCĐ, Ban biên soạn, Ban sưu tầm tư liệu, phối hợp với Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để biên soạn cuốn sách. Đến tháng 3/2020 đã hoàn thành bản dự thảo lần thứ nhất, qua nhiều ý kiến góp ý đến nay bản thảo lần thứ 2 đã hoàn thành để đưa ra Hội thảo cho ý kiến, bổ sung, đánh giá.

Bản thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư giai đoạn 1996 – 2020  được nghiên cứu, biên soạn từ nhiều nguồn tư liệu thu thập các nhân chứng lịch sử, cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ và tài liệu lưu trữ của địa phương. Nội dung cuốn Lịch sử khái quát, hệ thống quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Hoa Lư qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể trong mối quan hệ chặt chẽ với tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng, của dân tộc gắn với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Hoa Lư.

 

Các Đ/c Nguyên cán bộ chủ chốt của huyện phát biểu tại hội thảo

Tại Hội thảo, đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các đ/c nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ, tập trung phân tích, phản biện, bổ sung cả về nội dung và hình thức trình bày cuốn sách lịch sử; trên tinh thần nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về thời gian, sự kiện, địa danh, con người và những giá trị lịch sử riêng, nổi bật từ năm 1996 đến 2020 của huyện Hoa Lư.

Phát biểu tại Hội thảo, đ/c PGS, tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đ/c  Bùi Thiện Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy tiếp thu các ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ, khẳng định các đồng chí là nhân chứng sống quý giá để Ban soạn thảo hoàn thiện cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư giai đoạn 1996 – 2020.

Đ/c Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện hoa Lư giai đoạn 1996 – 2020 là công trình khoa học có ý nghĩa quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ huyện, là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, do đó yêu cầu việc biên soạn cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư giai đoạn 1996 – 2020 phải thực sự có chất lượng tốt nhất.

Trên tinh thần cầu thị, đ/c Bùi Thiện Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đ/c nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ tiếp tục có những đóng góp, phản biện, các đ/c Ban chỉ đạo, Ban biên soạn, Ban sưu tầm tư liệu tiếp tục tiếp thu, phản biện và chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư giai đoạn 1996 – 2020, để tiến hành in ấn, xuất bản./. 

Tin, ảnh: Xuân Kiên – Trung tâm VHTT&TT huyện

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

373488