Thứ hai, 29/11/2021

Phòng Chống COVID 19

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Sáng 15/7, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Hoa Lư, Đảng bộ huyện Hoa Lư long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Cùng dự có các đồng chí: Tô Văn Từ  - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Văn Sơn, Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Ngọc thạch – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tích UBND tỉnh; Bùi Văn phương – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu các ban xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại biểu các tổ chức hội quần chúng, các doanh nghiệp, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện và 259 đại biểu đại diện cho trên 5 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. 

Các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 

Đại hội Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII xác định chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa, thiên nhiên; xây dựng huyện Hoa Lư phát triển toàn diện, bền vững". 

Đồng chí Bùi Thiện Thi, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Đại hội.

Đ/c Bùi Thiện Thi – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hoa lư khóa 22 nhiệm kỳ 2015-2020, trang trọng Khai mạc Đại hội, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng và các tầng lớp nhân dân trong huyện Hoa Lư. Đại hội có những nội dung quan trọng đó là: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ mới 2020-2025. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội

Đ/c Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo Chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của huyện Hoa Lư và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển huyện Hoa lư nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2015 – 2020), Đảng bộ và nhân dân huyện Hoa Lư tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được trong các nhiệm kỳ trước, nỗ lực phấn đấu với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo dưới ánh sáng đường lối của Đảng và đạt được thêm nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quôc phòng an ninh, đã hoàn thành đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra.

Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,9%. Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị sản phẩm trên 1 héc ta canh tác năm 2015 là 85 triệu đồng đến năm 2020 tăng lên 138 triệu đồng, vượt so với chỉ tiêu đề ra. Hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện phát triển, chiếm hơn 94% trong cơ cấu kinh tế. Toàn huyện có hơn 300 doanh nghiệp giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 3% đến năm 2020 giảm xuống 1,68%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 34 triệu đồng, đến  năm 2020 tăng lên 60 triệu đồng.

Xây dựng Nông thôn mới phát triển mạnh làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - văn hóa - xã hội tiếp tục được tăng cường đầu tư , tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế. Huyện Hoa Lư đã về đích huyện nông thôn mới và trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Ninh Bình. Tiếp đó đến nay, huyện có thêm 1 xã Ninh Giang đạt xã NTM kiểu mẫu, 7 thôn xóm đạt khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu đến hết năm 2020 toàn huyện có thêm 1 xã Ninh Mỹ và 8 thôn xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững, ổn định.

Với những kết quả thành tích xuất sắc đó Hoa Lư được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.

Nhận định những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Hoa Lư  xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025: Tiếp tục giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng gắn với giải quyết tốt vấn đề vệ sinh môi trường; tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm đá mỹ nghệ, thêu ren, may mặc và các ngành nghề khác trên địa bàn. Tập trung đẩy mạnh thu ngân sách theo hướng vững chắc. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường. Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, giá trị kinh tế cao và bền vững, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển văn hóa - xã hội toàn diện, xây dựng con người Hoa Lư thanh lịch, thân thiện, mến khách; thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai; tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,2%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Công nghiệp, TTCN, xây dựng là 70,2%; nông, lâm, thủy sản là 4,1%; dịch vụ, du lịch là 25,7%. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện đón 6,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 1,25 triệu lượt. Giá trị sản xuất 1 ha canh tác đến năm cuối nhiệm kỳ là 160 triệu đồng trở lên. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm cuối nhiệm kỳ là 200 tỷ đồng trở lên (không tính thu từ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất). Thu nhập bình quân đầu người đến năm cuối nhiệm kỳ theo giá hiện hành đạt 90 triệu đồng trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm cuối nhiệm kỳ đạt 80% trở lên.

Đồng chí Bùi Duy Quang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Bùi Duy Quang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Huyện ủy(HU), Ban Thường vụ Huyện ủy(BTVHU) xây dựng quy chế làm việc theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, nguyên tắc đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, duy trì thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương trong đảng. Thường xuyên bố trí các đoàn của thường trực, BTVHU đi cơ sở để nghe và chỉ đạo tại chỗ, đối thoại với người dân. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo toàn diện, sâu sát quyết liệt, cụ thể hướng mạnh về cơ sở. Coi trọng đánh giá tình hình, dân chủ thảo luận, xây dựng ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo chỉ đạo sát với thực tiễn với địa phương và có tính khả thi cao. Đồng thời thực hiện tốt việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. Duy trì thường xuyên, chặt chẽ giữa HU, BTVHU với cấp ủy trực thuộc, các phòng ban ngành đoàn thể đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Tham dự đại hội, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua; đóng góp giải pháp đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoa Lư đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, tìm ra những giải pháp khắc phục, tạo sự chuyển biến đồng bộ để xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân trong huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gợi mở một số vấn đề liên quan đồng thời định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Hoa Lư cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác phát triển đảng viên; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền số đồng bộ từ huyện đến cơ sở gắn với đô thị thông minh; xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Đồng chí lưu ý: một nguồn lực vô cùng quan trọng của Hoa Lư đó là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An với phần lớn diện tích nằm trên địa bàn huyện, vì vậy huyện cần làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. 

Phát huy tối đa lợi thế tài nguyên du lịch, lợi thế về vị trí, về văn hóa và các điều kiện khác của huyện đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển các ngành nghề truyền thống và sản phẩm nông nghiệp phục vụ du lịch; tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch riêng có, chất lượng và có tính cạnh tranh cao. 

Thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; xây dựng thương hiệu và sản phẩm phục vụ khách du lịch như: cá rô tổng trường, cá tràu tiến vua, dê núi Trường Yên, sen giống mới… 

Hoàn thiện đầu tư các cụm công nghiệp làng nghề, đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở các làng nghề truyền thống và duy trì phát triển một số sản phẩm chủ lực của huyện theo Chương trình Quốc gia (OCOP), đảm bảo cho sự phát triển xanh và bền vững. Phối hợp thực hiện tốt Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa, huyện cần kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị lịch sử văn hóa, coi phát triển văn hóa là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nhất là văn hóa và du lịch. Quan tâm tới các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

Tăng cường quốc phòng, an ninh; chủ động nắm tình hình, giải quyết tốt những phát sinh từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp; chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng, đồng thời lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII đảm bảo yêu cầu; xây dựng cấp ủy khóa mới là tập thể thực sự trong sạch, vững mạnh đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm đổi mới, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội huyện đề ra. 

Sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Buổi chiều cùng ngày 15/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện, các đại biểu tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn người có đức có tài, có tín nhiệm cao bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Kết quả Đại hội đã bầu 35 đ/c vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư khóa 23 nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đây là danh sách 35 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025:

1. đ/c Bùi Thiện Thi – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

2. đ/c Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3. đ/c Bùi Duy Quang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4. đ/c Đào Sỹ Hải Sơn – TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

5. đ/c Vũ Văn Chung – TVHU, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

6. đ/c Hoàng Văn Tuấn – TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

7. đ/c Đinh Thị Chinh – TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

8. đ/c Đàm Viết Quản – TVHU, Trưởng Công an huyện

9. đ/c Nguyễn Công Chiến – TVHU, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

10. đ/c Lê Văn Khoa – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

11. đ/c Nguyễn Quốc Hưng – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

12. đ/c Nguyễn Thị Chiên – Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy

13. Phạm Văn Hoàn – HUV, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

14. đ/c Nguyễn Hồng Hạnh – HUV, Phó trưởng Ban dân vận Huyện ủy

15. đ/c An Thị Thu Thủy – HUV, Chánh văn phòng Huyện ủy

16. đ/c Phạm thị Hồng Chuyên – HUV, Củ tịch UBMTTQ huyện

17. đ/c Phạm Thị Kim Oanh – HUV, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

18. đ/c Tống Văn Hiếu – Chủ tịch Hội Nông dân huyện

19. đ/c Nguyễn Thị Minh Yến – Bí thư Đoàn thanh niên huyện

20. đ/c Đinh Thị Đào – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

21. đ/c Ngô Thị Nguyệt Minh – HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

22. đ/c Vũ Minh Sơn – HUV, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện

23. đ/c Lưu Quang Minh – HUV, Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện

24. đ/c Vũ Vĩnh Thụy – HUV, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện

25. đ/c Nguyễn Phi Hà – HUV, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện

26. đ/c Giang Hồng Đức – Chánh Thanh tra huyện

27. đ/c Phạm Thái Thạch – Phó trưởng phòng NN&PT nông thôn huyện

28. đ/c Lưu Xuân tình – Phó Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện

29. đ/c Nguyễn Đông Hưng – Trưởng phòng LĐTBXH huyện

30. đ/c Đinh Thị Bích Huệ -Pphó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện

31. đ/c Đinh Thị Thư – Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện

32. đ/c Đoàn Thị Hồng Hạnh – HUV, Viện trưởng VKSND huyện

33. đ/c Vũ Quang Chung – HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

34. đ/c Tạ Đức Nhàn – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh An

35. đ/c Trần Danh Lợi – Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiên Tôn

Tiếp đó, Đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Ban chấp hành đảng bộ huyện Hoa Lư khóa 23 nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau khi kết thúc ngày làm việc thứ 2, BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy./.

Xuân Kiên

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

5

Tổng truy cập

373486