Thứ hai, 27/06/2022

Chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822-2022) và 30 năm tái thành lập tỉnh Ninh Bình

Công tác xây dựng Đảng

Công tác chính trị tư tưởng: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chủ đề năm 2019 của Tỉnh ủy "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân; chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu". Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và 2 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai xây dựng đề cương sách Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư, giai đoạn 1996-2020.

Công tác tổ chức, cán bộ: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Hải, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định bổ nhiệm 02 cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học, bổ nhiệm lại Chánh Văn phòng Huyện ủy; giới thiệu bầu chức danh Bí thư Huyện đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022; hiệp y với ngành dọc của tỉnh để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm); cập nhật kiến thức cho đối tượng 4. Trong tháng, đã chuyển chính thức cho 6 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi kỷ luật trong Đảng: Trong tháng, cấp ủy đảng kiểm tra 5 tổ chức đảng và 6 đảng viên, giám sát 01 tổ chức đảng. UBKT các cấp trong huyện kiểm tra 24 tổ chức đảng cấp dưới và 11 đảng viên (Trong đó: kiểm tra 6 tổ chức đảng và 11 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; 8 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 6 tổ chức đảng trong việc kiểm tra thu, chi tài chính Đảng); giám sát 02 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 01 đồng chí thuộc chi bộ Đông Đình, Đảng bộ xã Ninh Mỹ; phối hợp với các phòng chuyên môn UBND huyện giải quyết tố cáo đối với 01 cán bộ chủ chốt xã Ninh An.

 Công tác Dân vận: Các cấp ủy Đảng đã tích cực nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa và cây màu; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo"; nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo và vấn đề dân chủ ở cơ sở trên địa bàn; tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các "Đạo lạ" góp phần giữ vững ổn định ANCT, trật tự trên địa bàn huyện.

Hoạt động của HĐND, UBND các cấp

Trong tháng, Ban kinh tế - xã hội đã giám sát 02 cuộc rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017-2018 trên địa bàn xã Ninh Vân và thị trấn Thiên Tôn. Ban Pháp chế giám sát 02 cuộc về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân tại UBND xã Ninh Hải, UBND xã Trường Yên.

Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Đông Xuân, công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi, công tác phòng chống thiên tai & TKCN; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác thu ngân sách, giải phóng mặt bằng các dự án; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; công tác tham gia phối hợp tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình năm 2019 “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đã ban hành Quyết định và Thông báo nghỉ hưu cho 11 viên chức; bổ nhiệm 02 cán bộ quản lý trường học; tiếp nhận và điều động 03 viên chức công tác tại ngành giáo dục huyện.

Hoạt động của cơ quan khối MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội huyện

Cơ quan khối MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội huyện tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc, bảo vệ lúa Chiêm Xuân; tích cực tham gia cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh''; tham gia các hoạt động tại Tuần du lịch Ninh Bình 2019 “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”.

Trong tháng, đã chỉ đạo Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn khảo sát các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở đề nghị xây mới, sửa chữa nhà từ nguồn quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội"; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQVN huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024. Tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019; thành lập 01 công đoàn cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi Hội trưởng Cựu chiến binh giỏi cấp cơ sở; tổ chức thăm hỏi các đồng chí Cựu Chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn huyện. Phối hợp với Viện Thổ nhưỡng, Trung tâm khuyến nông tổ chức 12 buổi chuyển giao KHKT về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cách sử lý dạ sau thu hoạch, chăm sóc cây trồng tại 11 cơ sở hội. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi về Bảo vệ môi trường huyện Hoa Lư năm 2019"; thành lập và tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ "Phụ nữ với an toàn thực phẩm". Chỉ đạo tổ chức Liên hoan các ca khúc về Bác Hồ nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; tham gia Ngày hội "Thiếu nhi Ninh Bình vâng lời Bác dạy"; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Liệp hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát triển kinh tế - xã hội

Về Sản xuất Nông nghiệp: Chỉ đạo các xã, thị trấn, các HTX nông nghiệp hướng dẫn nhân dân kiểm tra đồng ruộng và triển khai phòng trừ sâu bệnh cuối vụ cho lúa Đông Xuân 2018-2019 đảm bảo đạt năng suất, sản lượng cao; qua kiểm tra đánh giá năng xuất lúa ước đạt 67,78 tạ/ha, tăng 0,13 tạ/ha so với vụ Đông Xuân 2017-2018, sản lượng ước đạt 20.640 tấn, đạt 101,21% kế hoạch. Đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019. Thường xuyên kiểm tra đê, kè, cống và các công trình đảm bảo sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra 10/11 xã, thị trấn (202 hộ/48 thôn xóm), đến ngày 02/6/2019 toàn huyện đã tiêu hủy trên 2.217 con lợn, trọng lượng khoảng 122 tấn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các phòng chức năng, các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra phòng, chống, khống chế dịch bệnh; giao nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BTV, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn nắm chắc tình hình địa bàn phụ trách, chỉ đạo tiêu hủy, phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo kế hoạch. Trong tháng, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác xây dựng xã NTM kiểu mẫu và Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại xã Ninh Giang; thẩm định phướng án xây dựng NTM kiểu mẫu xã Ninh Thắng; chỉ đạo các Ban quản lý dự án, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 19 công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp do UBND huyện, UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư sớm đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng theo quy định.

Sản xuất Công nghiệp – TTCN tiếp tục tăng trưởng: Trong tháng giá trị sản xuất ước đạt 509 tỷ 882 triệu đồng, tăng 7,66% so với tháng trước. Trong đó: Kinh tế doanh nghiệp ước đạt 468 tỷ 610 triệu đồng; kinh tế cá thể đạt 41 tỷ 272 triệu đồng.

 Hoạt động thương mại - dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng: Ước doanh thu đạt 283 tỷ 932 triệu đồng tăng 10,89% so với tháng trước.

Công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá đất: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án, trong đó tập trung các dự án trọng điểm như: Dự án tái định cư Đống Mối tại xã Ninh Xuân; dự án xây dựng tuyến đường Cao tốc tại xã Ninh An; dự án xây dựng Trạm bơm Cửa Đình, xã Ninh Vân; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đồng Đốt, xã Ninh Thắng; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đồng Cửa, thôn Bộ Đầu tại xã Ninh An; dự án cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Xuân Phúc, xã Ninh Vân; dự án xây dựng nâng cấp cải tạo mở rộng tuyến đường từ khu đấu giá đất Đồng Chằm đến đê hữu sông Đáy; dự án đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa (qua địa bàn xã Ninh An)... và các dự án đấu giá giá trị quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Kiểm tra, rà soát phương án xử lý đất không hợp pháp theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP tại xã Ninh Giang.

Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong tháng ước đạt 22 tỷ 500 triệu đồng, lũy kế 153 tỷ 847 triệu đồng, đạt 112% dự toán. Trong đó, thu thuế, phí, lệ phí ước đạt 3 tỷ 500 triệu đồng, luỹ kế 31 tỷ 510 triệu đồng, đạt 48% dự toán; thu từ sử dụng đất ước đạt 19 tỷ đồng, luỹ kế 121 tỷ 596 triệu đồng, đạt 174% dự toán. Chi ngân sách Nhà nước 140 tỷ 842 triệu đồng, đạt 54,6% dự toán. Trong đó: chi thường xuyên 77 tỷ 777 triệu đồng; chi đầu tư xây dựng cơ bản 16 tỷ 293 triệu đồng, chi trợ cấp ngân sách xã 46 tỷ 772 triệu đồng.

Về lĩnh vực văn hoá - xã hội

Công tác thông tin, tuyên truyền: Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung vào các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng. Đã phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức thành công Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2019 “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm, để lại ấn tượng cho nhân dân và du khách. Chỉ đạo ngành giáo dục hoàn thành chương trình và tiến hành tổng kết năm học 2018 - 2019; tổ chức kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hồ sơ phục vụ cho công tác xét tốt nghiệp THCS; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019. Công tác khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Công tác an sinh xã hội được chú trọng; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, công tác giảm nghèo được quan tâm.

Kết quả thực hiện công tác nội chính

- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2019; đăng ký, hướng nghiệp tuyển quân năm 2019; chỉ đạo, theo dõi các đơn vị cơ sở tổ chức đăng ký tuổi 17 năm 2019. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công. Triển khai kế hoạch diễn tập phòng, chống thiên tai, TKCN xã Ninh An, Ninh Vân năm 2019.

- Tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn ổn định. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANCT, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các ngày diễn ra Tuần lễ du lịch Ninh Bình năm 2019; triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác tuần tra kiểm soát trật tự ATGT được thực hiện thường xuyên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được duy trì và đảm bảo.

- Công tác tư pháp được đẩy mạnh, các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Tổng số tin báo, tố giác tội phạm Cơ quan điều tra Công an huyện và Viện kiểm sát thụ lý giải quyết 7 tin (cũ 4 tin, mới 3 tin), đã khởi tố vụ án hình sự 01 tin, chuyển 01 tin, còn 5 tin đang trong thời hạn giải quyết. Cơ quan điều tra Công an huyện thụ lý điều tra 12 vụ 19 bị can (cũ 8 vụ 12 bị can; mới 4 vụ 7 bị can). Kết thúc điều tra, đề nghị Viện kiểm sát truy tố 4 vụ 7 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã thụ lý và truy tố 01 vụ, 3 bị can. Tòa án nhân dân huyện thụ lý giải quyết 5 vụ 10 bị cáo; đã xét xử 4 vụ 7 bị cáo, còn lại 01 vụ 3 bị cáo.

- Công tác thi hành án: Trong tháng, Chi cục thi hành án dân sự huyện đã thi hành xong 20 việc, số tiền thu được trên 52 triệu đồng; số việc chuyển kỳ sau là 217 việc với số tiền trên 40 tỷ 110 triệu đồng.

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện nghiêm túc. Ban tiếp công dân huyện tiếp 13 lượt công dân, nhận 4 đơn đề nghị; Huyện ủy tiếp 01 lượt công dân. Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, giải quyết ngõ đi chung. Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết đơn thư đúng thẩm quyền quy định.

- Thanh tra huyện đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra về tự rà soát trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, trách nhiệm thi hành công vụ đối với các đơn vị thuộc trách nhiệm quản lý của Chủ tịch UBND huyện và thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện. Thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để tiến hành thanh tra 02 cuộc về quản lý, xử lý vi phạm Luật đất đai thuộc thẩm quyền UBND xã năm 2018 tại UBND xã Trường Yên và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Ninh Hải.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tăng cường. Phòng Tư pháp, Đài phát thanh huyện chủ động xây dựng kế hoạch trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật theo kế hoạch năm 2019; tổ chức tuyên truyền nội dung các các văn bản về cuộc thi tìm hiểu "Luật an ninh mạng"; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng, Luật Tố cáo tại xã Ninh Xuân.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

4

Tổng truy cập

417762