Thứ sáu, 02/12/2022

Thông tin lãnh đạo

QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN QUỐC HƯNG

Từ tháng 8/1996 - 02/2004: Chuyên viên phòng Tài chính - Thương nghiệp - Kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 3/2004 - 6/2007: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; học Cử nhân Chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từ 9/2005 - 6/2007.

Từ tháng 7/2007 - 7/2011: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 8/2011 - 6/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công thương; từ 11/2011 kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 7/2015 - 7/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 8/2020 - 4/2022: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 5/2022 đến nay: Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

 

QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ HOÀNG NGỌC HÒA

Từ tháng 7/2005 - 6/2010: Nhân viên kỹ thuật Hội LHTN tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 7/2010 – 7/2012: Cán bộ Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Từ tháng 8/2012 – 9/2012: Phó trưởng Ban tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Từ tháng 10/2012 – 11/2013: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Từ tháng 12/2013 – 3/2014: Quyền Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Từ tháng 4/2014 – 012/2015: Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Từ tháng 02/2015 – 7/2016: Trưởng Ban tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Từ tháng 8/2016 – 9/2019: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, Phó chủ tịch Hội LHTN tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 10/2019 - 6/2022: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Ninh Bình.

Từ Tháng 7/2022 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

 

QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ LƯU QUANG MINH

Từ tháng 7/2002 - 5/2006: Nhân viên Hợp đồng Phòng Nông nghiệp - Địa chính, Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 6/2006 - 4/2008: Chuyên viên Phòng Kinh tế - Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình .

Từ tháng 5/2008 - 10/2008: Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 11/2008 - 7/2011: Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; từ 9/2010 - 7/2011, học Cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện Chính trị - Hành chính, khu vực 1.

Từ tháng 8/2011 - 11/2012: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư.

Từ 12/2012 – 12/2013: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư; từ 01/2013, Bí thư Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư; từ 12/2010 - 6/2013, học Thạc sĩ Khoa học cây trồng tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Từ tháng 01/2014 - 12/2020: Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2011 - 2016, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư; từ 6/2015, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 01/2021 - đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

3

Tổng truy cập

464027