Thứ sáu, 30/07/2021

Phổ biến pháp luật

  Tuyên truyền Luật Bầu cử, Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Trường Yên

 

    

      Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 19/02/2021 của Hội đồng PBGDPL huyện về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ngày 08/4/2021, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng, Luật Trợ giúp pháp lý cho hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức xã; hội viên các hội đoàn thể và người dân trên địa bàn xã Trường Yên.

         

 

                 Quang cảnh hội nghị tuyên truyền PBGDPL tại xã Trường Yên

        Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Đào Thị Ánh Tuyết - báo cáo viên pháp luật của Hội Luật gia tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 về: các nguyên tắc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tuổi bầu cử, ứng cử; quyền bầu cử, ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri; các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

 

                            Quang cảnh hội nghị tuyên truyền PBGDPL tại xã Trường Yên

        Cũng tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe Báo cáo viên pháp luật của Cục Trợ giúp pháp lý giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý: về các tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý; các đối tượng được Trợ giúp pháp lý; Quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý và khảo sát về nhu cầu của người dân về hoạt động trợ giúp pháp lý thông qua phiếu khảo sát tại hội trường.

          Thông qua Hội nghị, giúp cho các đại biểu nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử cũng như nhận thức của mọi người dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, qóp phần tích cực động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử./.

                                                                            Văn Kiên - Phòng Tư pháp Hoa Lư

 

 

 

 

 

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

1

Tổng truy cập

361965