Thứ sáu, 30/07/2021

Phổ biến pháp luật

Hoa Lư phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Hoa Lư phát động Cuộc thi trực tuyến

“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Thực hiện kế hoạch số 609-KH/BTP, ngày 8/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Kế hoạch số 61-HĐPB, ngày 06/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình; ngày 13/4/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

          Theo đó, cuộc thi nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như nhận thức của người dân trong huyện về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, góp phần tích cực động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia, thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử.

          Đối tượng dự thi: Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân; đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

          Nội dung thi: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. Một số quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

          Để tham gia thi, thí sinh có thể truy cập trực tiếp tại đường link: Https://thitimhieuphapluat.moj.govn hoặc chuyên mục cuộc thi trực tuyến tại các trang cổng thông tin điện tử như sau:

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

- Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia;

- Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam;

- Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình;

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Ninh Bình;

- Báo điện tử đại biểu nhân dân;

- Báo Pháp luật Việt Nam điện tử và một số cơ quan báo chí khác.

Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Iternet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn (gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi). Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 03 lần, mỗi lần thi kéo dài tối đa 20 phút. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021.

Phòng tư pháp

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

361966