Thứ sáu, 30/07/2021

Tin tức sự kiện

     Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyên Hoa Lư tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

  

          Chiều 14/07/2021, tại trụ sở UBND Huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huyện Hoa Lư đã họp phiên thường kỳ quý II năm 2021 , nhằm đánh gia kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

                                       

Quang cảnh hội nghị                                          

       Dự và chủ trì hội nghị có đ/c Lưu Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Huyện; Đ/c Vũ Văn Quang– Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Huyện và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyện.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đ/c Vũ Văn Quang – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Huyện báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyện Hoa Lư 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021      

         Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Hoa Lư tiếp tục chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện và đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

      Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn thực hiện đến 30/6/2021 là; 208.482 triệu đồng đạt 98,2% kế hạch tăng 17.773 triệu đồng với đầu năm, mức tăng trưởng đạt 9,3%. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 190.699 triệu đồng chiếm tỷ trọng 91,5% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn uỷ thác tại địa phương: 17.783 triệu đồng chiếm tỷ trọng 8,5% tổng nguồn vốn, tăng 5.051 triệu đồng so với đầu năm, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh là 14.434 triệu đồng,  nguồn vốn ngân sách  huyện 3.349 triệu đồng.

 

      Về dư nợ: Tổng dư nợ thực hiện đến 30/06/2021 đạt 207.928 triệu đồng đạt 98.2% kế hoạch năm, tăng 17.219 triệu đồng so với 31/12/2020 với 8.135 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2021 đạt 46.591 triệu đồng/ 1.664 hộ. Doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm 2021  đạt 29.333 triệu đồng/1.247 hộ.

      Chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn đến 30/06/2021 là 136 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,065% tổng dư nợ, giảm 5 triệu đồng so với 31/12/2020. Trên địa bàn huyện hiện có 7/11 xã, thị trấn không có nợ quá hạn, có 4 xã nợ quá hạn Trường Yên 2 hộ 17 triệu và Ninh Hoà 2 hộ 75 triệu đồng, Ninh Thắng 1 hộ 32 triệu đồng và Ninh Khang 01 hộ/12 triệu đồng. Các hộ vay vốn nợ quá hạn chủ  yếu bỏ đi khỏi địa phương cho nên việc thu hồi gặp nhiều khó khăn.

     Về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của xã, thị trấn: Các xã, thị trấn làm tốt công tác chỉ đạo các Ban, ngành, các cấp hội đoàn thể nhận uỷ thác phối hợp với NHCSXH triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH tác nghiệp đảm bảo an toàn đúng quy định. Thực hiện phân bổ nguồn vốn tăng trưởng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cho các thôn, xóm, kịp thời, thường xuyên rà soát hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo để đưa vào danh sách phê duyệt cho vay. Đến 30/06/2021, tổng dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể đạt 205.304 triệu đồng/206 tổ TK&VV/6.904 hộ vay, chiếm 98,7% trên tổng dư nợ. Nợ quá hạn ủy thác là 136 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,066% giảm 5 triệu đồng so với 31/12/2020. Về chất lượng hoạt động tổ TK&VV: trên địa bàn Huyện có 206 tổ TK&VV, trong đó: xếp loại tốt 197 tổ chiếm tỷ lệ 95,6%, tăng 72 tổ so với đầu năm; xếp loại khá 6 tổ chiếm tỷ lệ 2,9%, giảm 77 tổ so với đầu năm; xếp loại trung bình 02 tổ chiếm 0,97% bằng với đầu năm; xếp loại yếu 01 tổ chiếm tỷ lệ 0,49% tăng 01 tổ so với đầu năm.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp giúp giảm nợ quá hạn, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện./.

Ngân hàng CSXH huyện Hoa Lư

 

 

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

361966