Chủ nhật, 05/12/2021

Quyết định

Số hiệu Trích yếu Ban hành Liên kết Loại văn bản Cơ quan ban hành
971/QĐ-KPHQ

Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

1970-01-01 quyet-dinh-ap-dung-bien-phap-khac-phuc-hau-qua Quyết định UBND Huyện
865/QĐ-UBND

QĐ v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 qd-vv-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
676/QĐ-UBND

QĐ thành lập khu cách ly số 2

Tải về
1970-01-01 qd-thanh-lap-khu-cach-ly-so-2 Quyết định UBND Huyện
548/QĐ-UBND

QĐ v/v thành lập ban điều hành cơ sở cách lu y tế tập trung do người được cách ly tư nguyện chi trả kinh phí để phòng chống dịch bệnh covid-19 tại khách sạn yến nhi, xã ninh thắng

Tải về
1970-01-01 qd-vv-thanh-lap-ban-dieu-hanh-co-so-cach-lu-y-te-tap-trung-do-nguoi-duoc-cach-ly-tu-nguyen-chi-tra-kinh-phi-de-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-khach-san-yen-nhi-xa-ninh-thang Quyết định UBND Huyện
103/QĐ-UBND

QĐ Thành lập BCĐ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số

Tải về
1970-01-01 qd-thanh-lap-bcd-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so Quyết định UBND Huyện
1434/QĐ-UBND

Quyết định phe duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của UBND huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 quyet-dinh-phe-duyet-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-mot-so-cong-trinh-du-an-trong-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-cua-ubnd-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
1007/QĐ-UBND

Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia

Tải về
1970-01-01 quyet-dinh-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-tai-lieu-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia Quyết định UBND Huyện
2162/QĐ-UBND

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Quốc Gia

Tải về
1970-01-01 quyet-dinh-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-voi-tieu-chuan-quoc-gia Quyết định UBND Huyện
02/QĐ-BCĐ

QĐ thành lập ban điều hành cơ sở cách ly tập trung do người nhập cảnh tự nguyện chi trả kinh phí để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khách sạn Cozynibi xã ninh hải, huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 qd-thanh-lap-ban-dieu-hanh-co-so-cach-ly-tap-trung-do-nguoi-nhap-canh-tu-nguyen-chi-tra-kinh-phi-de-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-khach-san-cozynibi-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
02/QĐ-BCĐ

QĐ thành lập ban điều hành cơ sở cách ly tập trung do người nhập cảnh tự nguyện chi trả kinh phí để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khách sạn Cozynibi xã ninh hải, huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 qd-thanh-lap-ban-dieu-hanh-co-so-cach-ly-tap-trung-do-nguoi-nhap-canh-tu-nguyen-chi-tra-kinh-phi-de-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-khach-san-cozynibi-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
360/TB-UBND

Công bố công khai KH sử dụng đất năm 2020 huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 cong-bo-cong-khai-kh-su-dung-dat-nam-2020-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
316/QĐ-UBND

Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Lê Thị Hiền, xã Ninh An

Tải về
1970-01-01 giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-le-thi-hien-xa-ninh-an Quyết định UBND Huyện
317/QĐ-UBND

Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Tạ Hữu Chuyển

Tải về
1970-01-01 giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-ta-huu-chuyen Quyết định UBND Huyện
318/QĐ-UBND

Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Tạ Đức Phong

Tải về
1970-01-01 giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-ta-duc-phong Quyết định UBND Huyện
320/QĐ-UBND

Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Nguyễn Như Học

Tải về
1970-01-01 giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-nguyen-nhu-hoc Quyết định UBND Huyện
319/QĐ-UBND

Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Tạ Quang Giang

Tải về
1970-01-01 giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-ta-quang-giang Quyết định UBND Huyện
81/QĐ-UBND

Thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 thanh-lap-bcd-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-gay-ra-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
79/QĐ-UBND

Kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người

Tải về
1970-01-01 kien-toan-bcd-phong-chong-dich-benh-o-nguoi Quyết định UBND Huyện
04/KH-UBND

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020

Tải về
1970-01-01 phat-dong-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020 Quyết định UBND Huyện
01/2020/QĐ-UBND

QĐ bổ sung khoản 2 điều 3 và khoản 1 điều 6 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện ban hành kèm thwo QĐ số 1618/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBDN huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 qd-bo-sung-khoan-2-dieu-3-va-khoan-1-dieu-6-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bql-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-ban-hanh-kem-thwo-qd-so-16182017qd-ubnd-ngay-1882017-cua-ubdn-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
01/2020/QĐ-UBND

Quyết định bổ sung khoản 2 điều 3 và khoản 1 điều 6 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện ban hành kèm thwo QĐ số 1618/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBDN huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 quyet-dinh-bo-sung-khoan-2-dieu-3-va-khoan-1-dieu-6-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bql-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-ban-hanh-kem-thwo-qd-so-16182017qd-ubnd-ngay-1882017-cua-ubdn-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
30/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ Khu dân cư Trung trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-trung-dau-gia-qsdd-khu-dan-cu-trung-tru-xa-ninh-giang-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

383348