Thứ ba, 17/05/2022

Khoa học - Công nghệ

Số hiệu Ban hành Tên thủ tục Liên kết Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
11976/QĐ-UBND

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015

Tải về
quyet-dinh-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-tieu-chuan-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-iso-90012015 Khoa học - Công nghệ Quyết định UBND Huyện
1550/QĐ-UBND

Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Tải về
quyet-dinh-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-90012015 Khoa học - Công nghệ Quyết định UBND Huyện
18/2019/TT-BXD

Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Tải về
thong-tu-so-182019tt-bxd-ngay-26122019-cua-bo-xay-dung-huong-dan-quy-doi-von-dau-tu-xay-dung Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
09/2019/TT-BXD

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải về
thong-tu-so-092019tt-bxd-ngay-26122019-huong-dan-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
03/2020/TT-BCT

Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

Tải về
quy-dinh-viec-nhap-khau-thuoc-la-nguyen-lieu-theo-han-ngach-thue-quan-theo-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
292/QĐ-BCT

Quyết định số 292/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tải về
quyet-dinh-so-292qd-btc-cua-bo-truong-bo-cong-thuong Khoa học - Công nghệ Quyết định Trung ương
19/2019/TT-BXD

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tải về
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-san-pham-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
39/CV-NSNT

Công bố chất lượng nước sinh hoạt nông thôn đợt 4 năm 2019

Tải về
cong-bo-chat-luong-nuoc-sinh-hoat-nong-thon-dot-4-nam-2019 Khoa học - Công nghệ Công văn UBND Tỉnh
22/2019/TT-BTTTT

Thông tư quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Tải về
thong-tu-quy-dinh-ve-tieu-chi-chuc-nang-tinh-nang-ky-thuat-cua-co-ng-dich-vu-cong-va-he-thong-thong-tin-mot-cua-dien-tu-cap-bo-cap-tinh Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
25/2019/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TTBCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-222016ttbct-ngay-03102016-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
27/2019/TT-BCT

Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Tải về
quy-dinh-ve-danh-muc-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-kinh-doanh-chuyen-khau Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
03/2019/TT-BKHCN

Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải về
thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
13/2019/TT-BCT

Thông tư tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực đồng bằng Sông Hồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh NB năm 2019

Tải về
thong-tu-tang-cuong-noi-dung-thong-tin-tuyen-truyen-phuc-vu-chung-cho-khu-vuc-dong-bang-song-hong-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2016-2020-cua-tinh-nb-nam-2019 Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
71/2018/NĐ-CP

Nghị định số 71/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-712018nd-cp Khoa học - Công nghệ Nghị định UBND Tỉnh

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

1

Tổng truy cập

409414