Chủ nhật, 26/05/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN HOA LƯ   

 

I. Thông tin chung

1. Hộp thư công vụ: 

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Nơi thường trú

Ngày, tháng, năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Tống Quốc Lập

Giám đốc

Xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

07/9/1979

0913 292 484

laptq.hl@ninhbinh.gov.vn

2

Phạm Thị Ánh Tuyết

Phó Giám đốc

Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/9/1984

0912 011 153

tuyetpta.hl@ninhbinh.gov.vn

 

II. Vị trí, chức năng

- Ban Quản lý dự án là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Hoa Lư, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của UBND huyện Hoa Lư, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở làm việc tại UBND huyện Hoa Lư.

- Ban Quản lý dự án thực hiện chức năng theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Nhà nước.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

Ban Quản lý dự án có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý dự án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

747980

Trực tuyến : 11

Hôm nay : 384

Hôm qua : 477