Thứ sáu, 24/05/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư
Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM VSMT ĐÔ THỊ

 

* Tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm vệ sinh môi trường Đô thị

I. Thông tin chung

Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị được thành lập theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình, Trung tâm VSMT đô thị là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện Hoa Lư, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở làm việc tại Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

1. Hộp thư công vụ:

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Nơi thường trú

Ngày, tháng, năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Lê Đình Thim

Giám đốc

Ninh Thắng- Hoa Lư

Ninh Khánh-TPNB

28/8/1968

0988162555

thimld.hl@ninhbinh.gov.vn

2

Trần  Văn Việt

Phó Giám đốc

Ninh Khang- Hoa Lư

Ninh Khang- Hoa Lư

02/8/1977

0914281977

viettv.hl@ninhbinh,gov.vn

II. Vị trí, chức năng

Chức năng: thu gom, vận chuyển rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường khu Trung tâm huyện, thực hiện các dịch vụ về vệ sinh môi trường và đô thị của huyện Hoa Lư

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ

a. Xây dựng biển báo về vệ sinh môi trường, tham gia tuyên truyển, vận động nhân dân chấp hành tốt quy định của Nhà nước, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường và vệ sinh môi trường.

b. Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị.

          Trực tiếp quét dọn, tho gom rác thải, vệ sinh lòng lề đường, vỉa hè các trục đường chính của khu Trung tâm huyện thuộc địa bàn thị trấn Thiên Tôn, phân loại, xử lý và vận chuyển về bãi rác theo qui định.

          Đôn đốc các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, xóm, phố quét dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải nơi công cộng và rác thải của các hộ gia đình về nơi quy định.

          Quản lý cảnh quan môi trường, trồng và bảo vệ, chăm sóc cây xanh trên phạm vi địa bàn quản lý.

          Trực tiếp thu phí, quản lý và sử dụng phí vệ sinh môi trường của các hộ gia đình, các cơ quan theo quy định của Nhà nước.

c. Thực hiện các dịch vụ về vệ sinh môi trường và đô thị

          Cung cấp dịch vụ: giống cây trồng bóng mát, ăn quả, hoa, cây cảnh, cắt tỉa chăm sóc cây xanh, cây cảnh trong các cơ quan, các hộ gia đình trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng dịch vụ giữa các bên.

          Dịch vụ vận chuyển rác thải từ bãi rác của các xã, thị trấn về nơi qui định để xử lý. Xây dựng, sửa chữa các công trình điện chiếu sáng, vườn hoa cây cảnh, cống rãnh thoát nước.

          Thực hiện các dịch vụ khác về vệ sinh môi trường đối với các cơ quan, cộng đồng dân cư, các hộ gia đình (nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước, vệ sinh các bể phốt ) trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng dịch vụ giữa các bên

          Xây dựng, sửa chữa cống rãnh, vỉa hè, điện chiếu sáng đô thị

d. Quản lý hệ thống điện chiếu sáng đô thị

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao

2. Quyền hạn

Phối hợp với các đơn vị, tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường trong việc hướng dẫn, triển khai ứng dụng các dịch vụ bảo vệ môi trường trong hoạt động của đơn vị thuộc thẩm quyền.

Phối hợp với các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai hợp đồng dịch vụ theo thỏa thuận để bảo vệ môi trường.

Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm quy định của Nhà nước về công tác vệ sinh môi trường.

 

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

747104

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 455

Hôm qua : 521