Thứ sáu, 02/12/2022

Văn bản Huyện

STT Số hiệu Trích yếu Ban hành Tải về
1239/QĐ-UBND QĐ phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2021-2026 qd-phan-cong-nhiem-vu-cong-tac-cua-chu-tich-cac-pho-chu-tich-va-cac-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-huyen-hoa-lu-nhiem-ky-2021-2026-QĐ phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản Huyện Quyết định
971/QĐ-KPHQ Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quyet-dinh-ap-dung-bien-phap-khac-phuc-hau-qua-Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả Văn bản Huyện Quyết định
221/TB-UBND TB Việc lấy ý kiến tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hoa Lư tb-viec-lay-y-kien-to-chuc-ca-nhan-cong-dong-dan-cu-ve-quy-hoach-su-dung-dat-thoi-ky-2021-2030-huyen-hoa-lu-TB Việc lấy ý kiến tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Công văn
865/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Hoa Lư qd-vv-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-huyen-hoa-lu-QĐ v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Quyết định
102/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tại Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-huyen-truong-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-huyen-tai-hoi-nghi-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen-THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tại Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Văn bản Huyện Công văn
100/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Tháng 05, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2021 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-thang-05-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-thang-06-nam-2021-THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Tháng 05, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2021 Văn bản Huyện Công văn
676/QĐ-UBND QĐ thành lập khu cách ly số 2 qd-thanh-lap-khu-cach-ly-so-2-QĐ thành lập khu cách ly số 2 Văn bản Huyện Quyết định
548/QĐ-UBND QĐ v/v thành lập ban điều hành cơ sở cách lu y tế tập trung do người được cách ly tư nguyện chi trả kinh phí để phòng chống dịch bệnh covid-19 tại khách sạn yến nhi, xã ninh thắng qd-vv-thanh-lap-ban-dieu-hanh-co-so-cach-lu-y-te-tap-trung-do-nguoi-duoc-cach-ly-tu-nguyen-chi-tra-kinh-phi-de-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-khach-san-yen-nhi-xa-ninh-thang-QĐ v/v thành lập ban điều hành cơ sở cách lu y tế tập trung do người được cách ly tư nguyện chi trả kinh phí để phòng chống dịch bệnh covid-19 tại khách sạn yến nhi, xã ninh thắng Văn bản Huyện Quyết định
489/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 98/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 vv-trien-khai-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-so-98tb-vpcp-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19-V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 98/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 Văn bản Huyện Công văn
43/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-thang-4-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-thang-5-nam-2021-THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 Văn bản Huyện Công văn
06/BCĐ Tổ chức cách ly, quàn lý người về từ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ cở 2 to-chuc-cach-ly-quan-ly-nguoi-ve-tu-benh-vien-nhiet-doi-trung-uong-co-co-2-Tổ chức cách ly, quàn lý người về từ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ cở 2 Văn bản Huyện Công văn
42/TB-UBND Thông báo kết luận Hội nghị nghe báo cáo tình hình phòng chống dịch COVID-19 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-nghe-bao-cao-tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-Thông báo kết luận Hội nghị nghe báo cáo tình hình phòng chống dịch COVID-19 Văn bản Huyện Công văn
01/NQ-UBBC Nghị Quyết công bố danh sách chInh thức những người ứng cử Đại biểu HĐND nghi-quyet-cong-bo-danh-sach-chinh-thuc-nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-Nghị Quyết công bố danh sách chInh thức những người ứng cử Đại biểu HĐND Văn bản Huyện Công văn
41b/TB-UBND Biểu mẫu kèm Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoa Lư bieu-mau-kem-thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2021-huyen-hoa-lu-Biểu mẫu kèm Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Công văn
41/TB-UBND Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoa Lư thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2021-huyen-hoa-lu-Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Công văn
37/TB-UBND Thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-quy-i-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-quy-ii-nam-2021-Thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 Văn bản Huyện Công văn
419/BC-UBND báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 bao-cao-ket-qua-cong-tac-tiep-dan-giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-cua-cong-dan-nam-2020-nhiem-vu-nam-2021-báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 Văn bản Huyện Công văn
419/BC-UBND báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 bao-cao-ket-qua-cong-tac-tiep-dan-giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-cua-cong-dan-nam-2020-nhiem-vu-nam-2021-báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 Văn bản Huyện Công văn
199/UBND-VP hướng dẫn khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch Covid-19 huong-dan-khai-bao-y-te-dien-tu-phong-chong-dich-covid-19-hướng dẫn khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch Covid-19 Văn bản Huyện Công văn
203/UBND-VP tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Hoa Lư tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tai-huyen-hoa-lu-tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Công văn
05/QĐ-UBND Quyết định Ấn định công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu HĐND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử quyet-dinh-an-dinh-cong-bo-so-don-vi-bau-cu-danh-sach-cac-don-vi-bau-cu-va-so-luong-dai-bieu-hdnd-huyen-hoa-lu-nhiem-ky-2021-2026-duoc-bau-o-moi-don-vi-bau-cu-Quyết định Ấn định công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu HĐND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Văn bản Huyện Công văn
169/UBND-NV Ấn định công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu HĐND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử an-dinh-cong-bo-so-don-vi-bau-cu-danh-sach-cac-don-vi-bau-cu-va-so-luong-dai-bieu-hdnd-huyen-hoa-lu-nhiem-ky-2021-2026-duoc-bau-o-moi-don-vi-bau-cu-Ấn định công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu HĐND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Văn bản Huyện Công văn
01/TB-UBBC Thông báo v/v nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HDDND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 thong-bao-vv-nop-ho-so-ung-cu-dai-bieu-hddnd-huyen-nhiem-ky-2021-2026-Thông báo v/v nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HDDND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản Huyện Công văn
164/UBND-VP Tiếp tục phòng, chống dịch Covid 19 tiep-tuc-phong-chong-dich-covid-19-Tiếp tục phòng, chống dịch Covid 19 Văn bản Huyện Công văn
124/UBND-VP V/v triển khai thưc hiện kết luận của chủ tịch UBND tỉnh tại thông báo số 11/TB-UBND về phòng chống dịch COVID-19 vv-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-chu-tich-ubnd-tinh-tai-thong-bao-so-11tb-ubnd-ve-phong-chong-dich-covid-19-V/v triển khai thưc hiện kết luận của chủ tịch UBND tỉnh tại thông báo số 11/TB-UBND về phòng chống dịch COVID-19 Văn bản Huyện Công văn
1547/UBND-CA Triển khai thực hiện nghị định số 137/2020/NĐ-CP của chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1372020nd-cp-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-su-dung-phao-Triển khai thực hiện nghị định số 137/2020/NĐ-CP của chính phủ về quản lý, sử dụng pháo Văn bản Huyện Công văn
104/UBND-VP V/v khẩn trương tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vv-khan-truong-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-covid-19-V/v khẩn trương tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Văn bản Huyện Công văn
44/UBND-VP triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-01ct-ttg-ve-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-covid-19-triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Văn bản Huyện Công văn
01/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị phân công nhiệm vụ các Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-phan-cong-nhiem-vu-cac-thanh-vien-ubnd-huyen-nhiem-ky-2016-2021-va-trien-khai-nhiem-vu-trong-thoi-gian-toi-THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị phân công nhiệm vụ các Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới Văn bản Huyện Công văn
18/TB-HĐND TB kết quả kỳ họp thứ 14,HĐND huyện khóa XIX tb-ket-qua-ky-hop-thu-14hdnd-huyen-khoa-xix-TB kết quả kỳ họp thứ 14,HĐND huyện khóa XIX Văn bản Huyện Công văn
103/QĐ-UBND QĐ Thành lập BCĐ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số qd-thanh-lap-bcd-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-QĐ Thành lập BCĐ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số Văn bản Huyện Quyết định
10/KH-UBND KH tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Hoa Lư năm 2021 kh-tuyen-dung-vien-chuc-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-huyen-hoa-lu-nam-2021-KH tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Hoa Lư năm 2021 Văn bản Huyện Kế hoạch
1434/QĐ-UBND Quyết định phe duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của UBND huyện Hoa Lư quyet-dinh-phe-duyet-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-mot-so-cong-trinh-du-an-trong-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-cua-ubnd-huyen-hoa-lu-Quyết định phe duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của UBND huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Quyết định
770/TB-UBND Thông báo kết luận giao ban tháng 11/2020 thong-bao-ket-luan-giao-ban-thang-112020-Thông báo kết luận giao ban tháng 11/2020 Văn bản Huyện Công văn
1007/QĐ-UBND Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia quyet-dinh-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-tai-lieu-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia Văn bản Huyện Quyết định
2162/QĐ-UBND Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Quốc Gia quyet-dinh-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-voi-tieu-chuan-quoc-gia-Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Quốc Gia Văn bản Huyện Quyết định
1213/UBND-VP Triển khai thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-1300cd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19-Triển khai thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Văn bản Huyện Công văn
327/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 08, nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2020 bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-08-nhiem-vu-trong-tam-thang-092020-Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 08, nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2020 Văn bản Huyện Công văn
72/TB-VP Thông báo tiếp nhận hồ sơ TTHC lĩnh vực Công an tại Trung tâm Một cửa liên thông huyện Hoa Lư thong-bao-tiep-nhan-ho-so-tthc-linh-vuc-cong-an-tai-trung-tam-mot-cua-lien-thong-huyen-hoa-lu-Thông báo tiếp nhận hồ sơ TTHC lĩnh vực Công an tại Trung tâm Một cửa liên thông huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Công văn
1140/UBND-VP V/v triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 326/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19 vv-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-326tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19-V/v triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 326/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19 Văn bản Huyện Công văn
1054/UBND-VP triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 313/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19 trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-313tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19-triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 313/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19 Văn bản Huyện Công văn
597/TB-UBND TB v/v lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư Thổ Trì (giai đoạn 5) tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư tb-vv-lua-chon-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-o-tai-khu-dan-cu-tho-tri-giai-doan-5-tai-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-TB v/v lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư Thổ Trì (giai đoạn 5) tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Công văn
600/TB-UBND Thông báo kết luận giao ban tháng 9/2020 thong-bao-ket-luan-giao-ban-thang-92020-Thông báo kết luận giao ban tháng 9/2020 Văn bản Huyện Công văn
521/UBND-VP triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 177/VPCP về phòng chống dịch COVID-19 trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-177vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19-triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 177/VPCP về phòng chống dịch COVID-19 Văn bản Huyện Công văn
02/QĐ-BCĐ QĐ thành lập ban điều hành cơ sở cách ly tập trung do người nhập cảnh tự nguyện chi trả kinh phí để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khách sạn Cozynibi xã ninh hải, huyện Hoa Lư qd-thanh-lap-ban-dieu-hanh-co-so-cach-ly-tap-trung-do-nguoi-nhap-canh-tu-nguyen-chi-tra-kinh-phi-de-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-khach-san-cozynibi-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu-QĐ thành lập ban điều hành cơ sở cách ly tập trung do người nhập cảnh tự nguyện chi trả kinh phí để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khách sạn Cozynibi xã ninh hải, huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Quyết định
02/QĐ-BCĐ QĐ thành lập ban điều hành cơ sở cách ly tập trung do người nhập cảnh tự nguyện chi trả kinh phí để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khách sạn Cozynibi xã ninh hải, huyện Hoa Lư qd-thanh-lap-ban-dieu-hanh-co-so-cach-ly-tap-trung-do-nguoi-nhap-canh-tu-nguyen-chi-tra-kinh-phi-de-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-khach-san-cozynibi-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu-QĐ thành lập ban điều hành cơ sở cách ly tập trung do người nhập cảnh tự nguyện chi trả kinh phí để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khách sạn Cozynibi xã ninh hải, huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Quyết định
592/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất tại khu dân cư Đồng đốt, xã Ninh Thắng và 05 lô đất tại khu dân cư thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình thong-bao-lua-chon-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-09-lo-dat-tai-khu-dan-cu-dong-dot-xa-ninh-thang-va-05-lo-dat-tai-khu-dan-cu-thon-trung-tru-xa-ninh-giang-huyen-hoa-lu-ninh-binh-Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất tại khu dân cư Đồng đốt, xã Ninh Thắng và 05 lô đất tại khu dân cư thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình Văn bản Huyện Công văn
925/UBND-VHTT triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Buluzone để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trien-khai-tuyen-truyen-cai-dat-ung-dung-buluzone-de-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Buluzone để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 Văn bản Huyện Công văn
942/UBND-VP triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 283/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19 trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-283tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19-triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 283/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19 Văn bản Huyện Công văn
587/TB-UBND Thông báo kết luận giao ban tháng 8/2020 thong-bao-ket-luan-giao-ban-thang-82020-Thông báo kết luận giao ban tháng 8/2020 Văn bản Huyện Công văn
935,UBND-VP V/v triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 272/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19 vv-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-272tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19-V/v triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 272/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19 Văn bản Huyện Công văn
922/UBND-VP đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng chống dịch CPVID-19 trên địa bàn huyện day-manh-ung-dung-cntt-tuyen-truyen-cai-dat-ung-dung-bluezone-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-cpvid-19-tren-dia-ban-huyen-đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng chống dịch CPVID-19 trên địa bàn huyện Văn bản Huyện Công văn
894/UBND-VP tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch CPVID-19 trên địa bàn huyện tiep-tuc-trien-khai-cong-tac-phong-chong-dich-cpvid-19-tren-dia-ban-huyen-tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch CPVID-19 trên địa bàn huyện Văn bản Huyện Công văn
9/CV/HU V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi-V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Văn bản Huyện Công văn
885/UBND-TTYT Triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 253/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19 trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-253tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19-Triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 253/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19 Văn bản Huyện Công văn
869/UBND-VP V/v triển khai các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19 vv-trien-khai-cac-bien-phap-ve-phong-chong-dich-covid-19-V/v triển khai các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19 Văn bản Huyện Công văn
287/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 07, nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2020 bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-07-nhiem-vu-trong-tam-thang-082020-Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 07, nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2020 Văn bản Huyện Công văn
499/TB-UBND Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2020 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-giao-ban-danh-gia-cong-tac-6-thang-dau-nam-2020-Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2020 Văn bản Huyện Công văn
422/TB-UBND Thông báo kết luận giao ban tháng 4/2020 thong-bao-ket-luan-giao-ban-thang-42020-Thông báo kết luận giao ban tháng 4/2020 Văn bản Huyện Công văn
360/TB-UBND Công bố công khai KH sử dụng đất năm 2020 huyện Hoa Lư cong-bo-cong-khai-kh-su-dung-dat-nam-2020-huyen-hoa-lu-Công bố công khai KH sử dụng đất năm 2020 huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Quyết định
316/QĐ-UBND Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Lê Thị Hiền, xã Ninh An giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-le-thi-hien-xa-ninh-an-Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Lê Thị Hiền, xã Ninh An Văn bản Huyện Quyết định
317/QĐ-UBND Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Tạ Hữu Chuyển giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-ta-huu-chuyen-Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Tạ Hữu Chuyển Văn bản Huyện Quyết định
318/QĐ-UBND Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Tạ Đức Phong giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-ta-duc-phong-Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Tạ Đức Phong Văn bản Huyện Quyết định
320/QĐ-UBND Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Nguyễn Như Học giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-nguyen-nhu-hoc-Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Nguyễn Như Học Văn bản Huyện Quyết định
319/QĐ-UBND Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Tạ Quang Giang giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-ta-quang-giang-Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Tạ Quang Giang Văn bản Huyện Quyết định
24/KH-UBND Duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-nam-2020-Duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 Văn bản Huyện Kế hoạch
97/TB-UBND Thông báo kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Hoa Lư (VB Hỏa tốc) thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-covid-19-huyen-hoa-lu-vb-hoa-toc-Thông báo kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Hoa Lư (VB Hỏa tốc) Văn bản Huyện Công văn
93/TB-UBND Thông báo kết luận giao ban về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng thong-bao-ket-luan-giao-ban-ve-cong-tac-quan-ly-dat-dai-trat-tu-xay-dung-Thông báo kết luận giao ban về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng Văn bản Huyện Công văn
82/TB-UBND Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 2, triển khai công tác tháng 3/2020 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-thang-2-trien-khai-cong-tac-thang-32020-Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 2, triển khai công tác tháng 3/2020 Văn bản Huyện Công văn
88/TB-UBND Thông báo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020 thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-chu-tich-cac-pho-chu-tich-ubnd-huyen-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-nam-2020-Thông báo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020 Văn bản Huyện Công văn
426/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh bao-cao-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-ket-luan-chi-dao-cua-ubnd-tinh-chu-tich-ubnd-tinh-Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản Huyện Công văn
90/UBND-VH Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng Văn bản Huyện Công văn
87/TB-UBND Thông báo kết luận giao ban ngày 04/02/2020 thong-bao-ket-luan-giao-ban-ngay-04022020-Thông báo kết luận giao ban ngày 04/02/2020 Văn bản Huyện Công văn
86/TB-UBND Thông báo kết quả lựa trọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho các lô đất tại Cụm Công nghiệp Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân thong-bao-ket-qua-lua-tron-don-vi-to-chuc-dau-gia-tai-san-quyen-su-dung-dat-thue-tra-tien-thue-dat-mot-lan-cho-cac-lo-dat-tai-cum-cong-nghiep-lang-nghe-da-my-nghe-ninh-van-Thông báo kết quả lựa trọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho các lô đất tại Cụm Công nghiệp Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân Văn bản Huyện Công văn
02/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện Hoa Lư ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-truc-thuoc-huyen-hoa-lu-Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Kế hoạch
97/KH-UBND Kh phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút thuộc họ Coronavirus huyện Hoa Lư kh-phong-chong-dich-benh-viem-phoi-cap-do-chung-vi-rut-thuoc-ho-coronavirus-huyen-hoa-lu-Kh phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút thuộc họ Coronavirus huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Kế hoạch
81/QĐ-UBND Thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra huyện Hoa Lư thanh-lap-bcd-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-gay-ra-huyen-hoa-lu-Thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Quyết định
79/QĐ-UBND Kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người kien-toan-bcd-phong-chong-dich-benh-o-nguoi-Kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người Văn bản Huyện Quyết định
78/CV-UBND Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tang-cuong-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-gay-ra-Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Văn bản Huyện Công văn
21/BC-UBND Báo cáo tình hình KT-XH tháng 1 nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2020 bao-cao-tinh-hinh-kt-xh-thang-1-nhiem-vu-trong-tam-thang-2-nam-2020-Báo cáo tình hình KT-XH tháng 1 nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2020 Văn bản Huyện Công văn
83/TB-UBND Thông báo lựa trọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiển thuê đấtmột lần cho cả thời gian thuê các lô đất tại cụm công nghiệp làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, lô A1 thuộc khu dân cư Đồng Bề thôn Phú Lăng xã Ninh Vân, lô D1 thuộc khu dân cư Đồng Si xã Ninh Mỹ thong-bao-lua-tron-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-thue-tra-tien-thue-datmot-lan-cho-ca-thoi-gian-thue-cac-lo-dat-tai-cum-cong-nghiep-lang-nghe-da-my-nghe-ninh-van-lo-a1-thuoc-khu-dan-cu-dong-be-thon-phu-lang-xa-ninh-van-lo-d1-thuoc-khu-dan-cu-dong-si-xa-ninh-my-Thông báo lựa trọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiển thuê đấtmột lần cho cả thời gian thuê các lô đất tại cụm công nghiệp làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, lô A1 thuộc khu dân cư Đồng Bề thôn Phú Lăng xã Ninh Vân, lô D1 thuộc khu dân cư Đồng Si xã Ninh Mỹ Văn bản Huyện Công văn
84/TB-UBND Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả thực hiên nhiệm vụ tháng 01, công tác trọng tâm tháng 02/2020 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-giao-ban-danh-gia-tinh-hinh-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-thang-01-cong-tac-trong-tam-thang-022020-Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả thực hiên nhiệm vụ tháng 01, công tác trọng tâm tháng 02/2020 Văn bản Huyện Công văn
04/KH-UBND Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 phat-dong-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 Văn bản Huyện Quyết định
01/2020/QĐ-UBND QĐ bổ sung khoản 2 điều 3 và khoản 1 điều 6 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện ban hành kèm thwo QĐ số 1618/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBDN huyện Hoa Lư qd-bo-sung-khoan-2-dieu-3-va-khoan-1-dieu-6-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bql-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-ban-hanh-kem-thwo-qd-so-16182017qd-ubnd-ngay-1882017-cua-ubdn-huyen-hoa-lu-QĐ bổ sung khoản 2 điều 3 và khoản 1 điều 6 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện ban hành kèm thwo QĐ số 1618/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBDN huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Quyết định
01/2020/QĐ-UBND Quyết định bổ sung khoản 2 điều 3 và khoản 1 điều 6 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện ban hành kèm thwo QĐ số 1618/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBDN huyện Hoa Lư quyet-dinh-bo-sung-khoan-2-dieu-3-va-khoan-1-dieu-6-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bql-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-ban-hanh-kem-thwo-qd-so-16182017qd-ubnd-ngay-1882017-cua-ubdn-huyen-hoa-lu-Quyết định bổ sung khoản 2 điều 3 và khoản 1 điều 6 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện ban hành kèm thwo QĐ số 1618/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBDN huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Quyết định
30/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ Khu dân cư Trung trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-trung-dau-gia-qsdd-khu-dan-cu-trung-tru-xa-ninh-giang-huyen-hoa-lu-Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ Khu dân cư Trung trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Quyết định
02/TB-UBND Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu dân cư Đồng Đốt xã Ninh Thắn ket-qua-lua-chon-don-vi-to-chuc-dau-gia-tai-san-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-dong-dot-xa-ninh-than-Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu dân cư Đồng Đốt xã Ninh Thắn Văn bản Huyện Công văn
103/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất dân cư Đồng đốt xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư thong-bao-lua-chon-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-khu-dat-dan-cu-dong-dot-xa-ninh-thang-huyen-hoa-lu-Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất dân cư Đồng đốt xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Công văn
99/TB-UBND Thông báo kết luận giao ban tháng 12/2019 thong-bao-ket-luan-giao-ban-thang-122019-Thông báo kết luận giao ban tháng 12/2019 Văn bản Huyện Thông tư
1245/UBND-NV Hướng dẫn điều tra xã hội học phục vụ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2019 huong-dan-dieu-tra-xa-hoi-hoc-phuc-vu-danh-gia-cham-diem-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cap-xa-nam-2019-Hướng dẫn điều tra xã hội học phục vụ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2019 Văn bản Huyện Thông tư
437/BC-UBND Kết quả phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi ket-qua-phong-chong-khong-che-benh-dich-ta-lon-chau-phi-Kết quả phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi Văn bản Huyện Thông tư
81/TB-UBND Thông báo giao quyền giải quyết công việc thong-bao-giao-quyen-giai-quyet-cong-viec-Thông báo giao quyền giải quyết công việc Văn bản Huyện Thông tư
78/TB-UBND Kết luận giao ban tháng 9/2019 ket-luan-giao-ban-thang-92019-Kết luận giao ban tháng 9/2019 Văn bản Huyện Thông tư
947/UBND-NV Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2020 thuc-hien-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-dot-i-nam-2020-Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2020 Văn bản Huyện Thông tư
337/BC-UBND Báo cáo tháng 8/2019 bao-cao-thang-82019-Báo cáo tháng 8/2019 Văn bản Huyện Thông tư
02/HĐPH-TP Tuyên truyền phổ biến các luật Nghị quyết được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 và các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 11 tuyen-truyen-pho-bien-cac-luat-nghi-quyet-duoc-quoc-hoi-thong-qua-tai-ky-hop-thu-7-va-cac-nghi-quyet-duoc-hdnd-tinh-thong-qua-tai-ky-hop-thu-11-Tuyên truyền phổ biến các luật Nghị quyết được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 và các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 11 Văn bản Huyện Thông tư
106/KH-UBND Kế hoạch Thi tuyển chức danh hiệu trưởng THCS Ninh Thắng ke-hoach-thi-tuyen-chuc-danh-hieu-truong-thcs-ninh-thang-Kế hoạch Thi tuyển chức danh hiệu trưởng THCS Ninh Thắng Văn bản Huyện Kế hoạch
66/TB-UBND Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 công tác trọng tâm tháng 8 năm 2019 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-giao-ban-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-thang-7-cong-tac-trong-tam-thang-8-nam-2019-Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 công tác trọng tâm tháng 8 năm 2019 Văn bản Huyện Thông tư
589/UBND-VP Triển khai chữ ký số, xây dựng Chính quyền điện tử trien-khai-chu-ky-so-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-Triển khai chữ ký số, xây dựng Chính quyền điện tử Văn bản Huyện Thông tư
38/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật an ninh mạng trên địa bàn huyện Hoa Lư ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-viet-tim-hieu-luat-an-ninh-mang-tren-dia-ban-huyen-hoa-lu-Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật an ninh mạng trên địa bàn huyện Hoa Lư Văn bản Huyện Thông tư
01/TL-BTC Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu luật an ninh mạng" the-le-cuoc-thi-viet-tim-hieu-luat-an-ninh-mang-Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu luật an ninh mạng" Văn bản Huyện Thông tư

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

3

Tổng truy cập

464022