Thứ ba, 23/07/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư
Uỷ ban nhân dân

BỘ MÁY TỔ CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN

 

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan: UBND huyện Hoa Lư

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Gồm các phòng chuyên môn:

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện.

2. Phòng Nội vụ

3. Phòng Văn hóa và Thông tin

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

5. Phòng Kinh tế & Hạ tầng

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển NT

7. Thanh tra huyện

8. Phòng Tư pháp

9. Phòng Tài nguyên- Môi trường

10. Phòng Tài chính- Kế hoạch

11. Phòng Giáo dục và đào tạo

II.  DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN HOA LƯ, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng: Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

- Ngày sinh: 08/9/1971

- Quê quán: Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kỹ thuật Mật mã, chuyên ngành Kỹ thuật Mật mã

-  Đại học Thương mại Hà Nội, chuyên ngành Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Email: hungnq.hl@ninhbinh.gov.vn

- Đ/t: 0913.292.082

Quá trình công tác:

Từ tháng 8/1996 - 02/2004: Chuyên viên phòng Tài chính - Thương nghiệp - Kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 3/2004 - 6/2007: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; học Cử nhân Chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từ 9/2005 - 6/2007.

Từ tháng 7/2007 - 7/2011: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 8/2011 - 6/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công thương; từ 11/2011 kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 7/2015 - 7/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 8/2020 - 4/2022: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 5/2022 đến nay: Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

2. Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa: TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

- Ngày sinh: 24/9/1982

- Quê quán: Xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư, tỉnh  Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Viện Đại học Mở , chuyên ngành Quản lý kinh doanh; Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Email: hoahn.hl@ninhbinh.gov.vn

- Đ/t: 0915.802.352

Quá trình công tác:

Từ tháng 7/2005 - 6/2010: Nhân viên kỹ thuật Hội LHTN tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 7/2010 – 7/2012: Cán bộ Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Từ tháng 8/2012 – 9/2012: Phó trưởng Ban tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Từ tháng 10/2012 – 11/2013: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Từ tháng 12/2013 – 3/2014: Quyền Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Từ tháng 4/2014 – 012/2015: Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Từ tháng 02/2015 – 7/2016: Trưởng Ban tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Từ tháng 8/2016 – 9/2019: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, Phó chủ tịch Hội LHTN tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 10/2019 - 6/2022: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Ninh Bình.

Từ Tháng 7/2022 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

3. Đồng chí Lưu Quang Minh: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

- Ngày sinh: 06/8/1979

- Quê quán: Phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học cây trồng

- Trình độ lý luận chính trị: cao cấp

- Email: minhlq.hl@ninhbinh.gov.vn

- Đ/t: 0913.040.191

Quá trình công tác:

Từ tháng 7/2002 - 5/2006: Nhân viên Hợp đồng Phòng Nông nghiệp - Địa chính, Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 6/2006 - 4/2008: Chuyên viên Phòng Kinh tế - Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình .

Từ tháng 5/2008 - 10/2008: Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 11/2008 - 7/2011: Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; từ 9/2010 - 7/2011, học Cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện Chính trị - Hành chính, khu vực 1.

Từ tháng 8/2011 - 11/2012: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư.

Từ 12/2012 – 12/2013: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư; từ 01/2013, Bí thư Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư; từ 12/2010 - 6/2013, học Thạc sĩ Khoa học cây trồng tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Từ tháng 01/2014 - 12/2020: Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2011 - 2016, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư; từ 6/2015, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 01/2021 - đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

III. DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Quốc Hưng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư

2

Hoàng Ngọc Hòa

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Lưu Quang Minh

Phó Chủ tịch UBND huyện

4

Đàm Viết Quản

Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện

2

Bùi Minh Tân

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

3

Lưu Xuân Tình

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

4

Đinh Thị Thư

Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin

5

Vũ Minh Sơn

Trưởng phòng Nội vụ

6

Nguyễn Phi Hà

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

7

Phạm Thái Thạch

Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

8

Vũ Vĩnh Thụy

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường

9

Đinh Thị Bích Huệ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

11

Phạm Văn Hoàn

Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội

12

Giang Hồng Đức

Chánh Thanh tra huyện

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

776770

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 371

Hôm qua : 471

W88vnz - https://139.99.113.80/ KUBET 131.31 - https://51.79.131.31/