Thứ bảy, 18/05/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

Lịch công tác tuần

Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 03/4 đến ngày 08/4/2023 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 27/03 đến 01/04/2023 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 20/3 đến ngày 25/3/2023 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 13/3 đến ngày 18/3/2023 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 6/3 đến ngày 10/3/2023 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 28/2 đến ngày 03/3/2023 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 20/2 đến ngày 24/2/2022 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 13/02 đến ngày 17/02/2023 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 30/01 đến ngày 03/02/2023 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 03/1/2023 đến 06/1/2023 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2022 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 12.12 đến ngày 16.12 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 21/11- 25/11/2022 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 31/10 đến ngày 04/11/2022 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 24/10 đến ngày 29/10/2022 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 17.10 đến ngày 21.10.2022 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 10/10 đến ngày 15/10/2022 lịch công tác tuần từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022 lịch công tác tuần từ ngày 26/9-30/9/2022 lịch công tác từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022 Lịch công tác tuần từ ngày 05/9/2022 đến ngày 10/9/2022 lịch công tác tuần từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 15/8 đến ngày 20/8/2022 lịch công tác tuần từ ngày 8/8 đến 13/8/2022 lịch công tác tuần từ ngày 01/8 đến ngày 06/8/2022 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 25/4 đến 30/4/2022 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 18/4 đến ngày 23/4/2022 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 04/4 đến ngày 09/4/2022 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 28/03 đến 02/04/2022 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 21/03 đến 27/03/2022 lịch công tác tuần từ ngày 14/3-19/3/2022 Dự kiến lịch công tác tuần từ 07/3/2022 đến 12/3/2022 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 28/02 đến 05/03/2022 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 21/02 đến ngày 26/02/2022 lịch công tác tuần từ ngày 14/02 đến ngày 19/02/2022 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 07/02 đến ngày 12/02/2022 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 24/01 đến ngày 29/01/2022 lịch công tác tuần từ ngày 10/01 đến 15/01/2022 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 03/01 đến 08/01/2022 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 27/12 đến 01/01/2022 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 20/12 đến ngày 25/12/2021 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 06/12 đến ngày 11/12/2021 lịch công tác tuần từ ngày 29/11 đến 04/12/2021 lịch công tác tuần từ ngày 22/11 đến ngày 27/11/2021 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 15/11 đến ngày 20/11/2021 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 01/11 đến ngày 06/11/2021 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 25/10 đến ngày 01/11/2021 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 04/10 đến 09/10/2021 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 27/9 đến ngày 02/10/2021 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 20/09 đến ngày 25/9/2021 dự kiến lịch công tác tuần 13/09 đến 19/09/2021 lịch công tác tuần từ ngày 06/09 đến 11/09/2021 lịch công tấc tuần từ ngày 30/08 đến ngày 05/09/2021 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 23/08 đến ngày 28/08/2021 lịch cong tác tuần từ ngày 16/08 đến ngày 21/08/2021 lịch công tác tuần từ ngày 09/08 đến ngày 14/08/2021 lịch công tác tuần từ ngày 02/08 đến ngày 07/08/2021 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 19/07 đến ngày 24/07/2021 dự kiến lịch công tác tuẩn từ ngày 12/07 đến ngày 17/07/2021 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 05/07 đến ngày 10/07/2021 lịch công tác tuần từ ngày 28/06 đến 14/07/2021 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 21/06 đến ngày 26/06/2021 lịch công tac tuần từ ngày 07/06 đến ngày 12/06/2021 lịch công tác tuần từ ngày 31/05 đến ngày 05/06/2021 lịch công tác tuần từ ngày 31/05 đến ngày 05/06/2021 lịch công tác tuần từ ngày 17/05 đến ngày 22/05/2021 lịch công tác tuần từ ngày 17/05 đến ngày 22/05/2021 lịch công tác tuần từ ngày 10/05 đến ngày 15/05/2021 lịch công tác tuần từ ngày 03/05 đến ngày 08/05/2021 Dự kiến lịch cong tác tuần từ ngày 26/04 đến ngày 01/05/2021 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 12/04 đến ngày 17/04/2021 lich công tác tuần từ ngày 05/04 đến ngày 10/04/2021 lịch công tác tuần từ ngày 29/03 đến ngày 03/04/2021 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 25/3 đến 30/3/2021 Lịch công tác tuần từ 22/3 đến 27/3/2021 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 15/03 đến ngày 20/03/2021 lịch công tác tuần từ ngày 08/03 đến ngày 13/03/2021 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 01/03 đến ngày 06/03/2021 Dự kiến lich công tác tuần từ ngày 22/02 đến ngày 27/02/2021 lịch công tác tuần từ ngày 01/02 đến ngày 06/02/2021 Dự kiến lịch công tác tuần từ 18/01 đến 23/01/2021 Lịch công tác tuần từ ngày 11/01 đến ngày 16/01/2021 Lịch công tác tuần từ ngày 04/01 đến ngày 09/01/2021 lịch công tác tuần từ ngày 28/12/2020 đến ngày 02/01/2021 Lịch công tác tuần từ ngày 21/12 đến ngày 26/12/2020 lịch công tác tuần từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 30/11 đến ngày 05/12/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 23/11 đến ngày 28/11/2020 lịch cong tác tuần từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2020 lịch công tác tuần từ ngày 09/11 đến ngày 14/11/2020 lịch công tác tuần từ ngày 02/11 đến ngày 07/11/2020 lịch công tác tuần từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020lịch công tác tuần từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 19/10 đến ngày 24/10/2020 dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 19/10 đến ngày 24/10/2020 Lịch công tác tuần từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2020 Lịch cong tác tuần từ ngày 05/10 đến ngày 10/10/2020 Lịch công tác tuần 28/9 đến ngày 03/10/2020 Lịch công tác tuần từ ngày 21/9 đến ngày 26/9/2020 lịch công tác tuần từ ngày 14/9 đến ngày 19/9/2020 lịch công tác tuần từ ngày 07/9 đến ngày 12/9/2020 lịch công tác tuần từ ngày 24/8 đến ngày 29/8/2020 lịch cong tác tuần từ ngày 17/8 đến ngày 22/8/2020 lịch công tác tuần từ ngày 10/8 đến ngày 15/8/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 03/8 đến 08/8/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 27/7 đến ngày 01/8/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ ngày 29/6 đến ngày 04/07/2020 dự kiến lịch công tác tuần từ 22/6 đến 27/6/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 15/6 đến 20/6/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 01/6 đến 06/6/2002 Dự kiến lịch công tác tuần ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020 Dự kiến Lich công tác từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2020 Dự kiến Lich công tác từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 11/5 đến 17/5/2020 Dự kiến lịch công tác tuần 04-05 đến ngày 09/5/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 27/4 đến 02/5/2020 Lịch công tác tuần tuwg 13/4 đến 18/4/2020 lịch tuần từ ngày 6/4/2020-11/4/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 30/3 đến 04/4/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 23/3 đến 28/3/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 16/3 đến 21/3/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 16/3 đến 21/3/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 09/3 đến 14/3 Dự kiến lịch công tác tuần từ 09/3 đến 14/3/2020 Dự kiến lịch công tác tuần 09/3 đến 14/3/2020 Dự kiến kịch công tác tuần từ 02/3 đến 07/3/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 24/02 đến 29/02/2020 dư kiến lich công tác tuần từ 17/2 đến 21/2/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 03/2 đến 08/2/20202 Dự kiến lịch công tác tuần từ 20/1 đến 29/1/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 13/01 đến 18/01/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 06/01 đến ngày 11/01/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 30/12 đến 04/01/2020 Dự kiến lịch công tác tuần từ 23/12- 28/12/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 16/12 đến 21/12/2019 dự kiến lịch công tác tuần từ 09/12 đến 14/12/2019 dự kiến lịch công tác tuần từ 02/12 đến 14/12/2019 Dự kiến lịch tuần từ 18/11 đến 23/11 Dự kiến lịch công tác tuần từ 11/11 đến 16/11/2019 Dự kiến lịch công tac tuần từ 04/11/2019 đến 9/11/2019 Dự kiến lich công tác tuần từ 28/10 đến 02/11/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 21/10 đến 26/10/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 14/10 đến 19/10/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 07/10 đến 12/10/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 30/9 đến 05/10/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 23/9 đến 28/9/2019 Lịch công tác tuần từ 16/9 đến 21/9/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 9/9 đến 14/9/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 02/9 đến 07/9/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 26/8 đến 30/8/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 12/8 đến 17/7/2019 Dự kiến lịch tuần từ 22/7 đến 27/7/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 15/7 đến 20/7/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 8/7 đến 13/7/2019 Dự kiến lịch tuần từ 01/7 đến 06/7/2019 Dự kiến lịch tuần từ 24/6 đến 29/6/2019 Dự kiến lịch tuần từ 22-26/4/2019 Dự kiến lịch tuần từ 17/6 đến 22/6/2019 Dự kiến lịch tuần từ 10/6 đến 15/6/2019 Dự kiến lịch tuần từ 03/6 đến 08/6/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 27/5 đến 31/5/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 20/5 đến 25/5/2019 Dự kiến lịch công tác tuấn từ 13/5 đến 17/5/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 06/5/2019 đến 10/5/2019 Dự kiến lịch công tác từ 02/5 đến ngày 05/5/2019 Dự kiến lịch công tác từ 22-26/4/2019 Dự kiến lịch công tác tuần từ 12/11 đến 17/11 năm 2018 Lịch công tác tuần từ 01-05/10/2018 Lịch công tác tuần từ 278 đến 31/8/2018 Lịch công tác tuần từ 20/8 đến 24/8/2018 Lịch công tác tuần từ 30/7 đến 03/8/2018 Lịch công tác tuần từ 09/7 đến 13/7/2018 Lịch công tác tuần từ 02/7 đến 7/7/2018 Lịch công tác tuần từ 25/6 đến 29/6/2018 Lịch công tác tuần từ 18/6 đến 23/6/2018 Lịch công tác tuần từ 11/6 đến 15/6/2018 Lịch công tác tuần từ 04/6 đến 10/6/2018 Lịch công tác tuần từ 16/4 đến 20/4/2018 Lịch tuần 2 tháng 4 Lịch công tác tuần từ 02/4 đến 06/4/2018 Lịch công tác tuần từ 26/3 đến 30/3/2018 Lịch công tác tuần từ 19/3 đến 23/3/2018 Lịch công tác tuần từ 12/3 đến 15/3/2018 Dự kiến lịch công tác tuần từ 05/3 đến 09/3 năm 2018 Dự kiến lịch tuần từ 26/2 đến 3/3/2018 Lịch tuần 1 tháng 2 nam 2018 Dự kiến lịch công tác tuần từ 04/12 đến 09/12/2017 Lịch công tác tuần từ 27/11 đến 01/12/2017 Dự kiến lịch tuần từ 20/11 đến 25/11 nam 2017 lịch tuần từ 13/11 đến 19/11 Lịch công tác tuần từ 25 đến 30 tháng 9 năm 2017 Lịch công tác tuần từ 20/4 đến ngày 26/4/2015 Lịch công tác từ ngày 13/4 đến ngày 18/4/2015 lich công tác từ 30/3 đến 04/4/2015 Lịch công tác tuần từ ngày 21/4 đến 26/4 Dự kiến lịch công tác tuần từ 17 đến 22/3/2014 Lịch công tác tuần từ ngày 10/3 đến 15/3 Lịch công tác tuần tử 3/3 đến 8/3/2014 Lịch công tác tuần từ ngày 24/2 đến 01/3

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

713131

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 289

Hôm qua : 641