Chủ nhật, 24/09/2023,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Văn hóa thông tin

TT Danh mục TTHC của đơn vị cấp huyện Quyết định công bố (Số, ngày, tháng, năm) Tổng số Mã số TTHC DVC một phần DVC toàn trình
I Lĩnh vực văn hóa cơ sở   9   0 9
1 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021

Danh mục TTHC

  1.004648.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
2 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Quyết định số 188 /QĐ-UBND ngày 03/03/2023   2.000440.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
3 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Quyết định số 188 /QĐ-UBND ngày 03/03/2023   1.000933.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
4 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.004646.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
5 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.004644.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
6 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.004634.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
7 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.004622.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
8 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Quyết định số 188 /QĐ-UBND ngày 03/03/2023   1.003645.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
9 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Quyết định số 188 /QĐ-UBND ngày 03/03/2023   1.003635.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
II Lĩnh vực Thư viện   3   0 3
1 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Quyết định số 302 /QĐ-UBND ngày 14/04/2023

Phụ Lục 1

Phụ Lục 2

Phụ lục 3

  1.008898.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
2 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Quyết định số 302 /QĐ-UBND ngày 14/04/2023

Phụ Lục 1

Phụ Lục 2

Phụ lục 3

  1.008898.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
3 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Quyết định số 302 /QĐ-UBND ngày 14/04/2023

Phụ Lục 1

Phụ Lục 2

Phụ lục 3

  1.008900.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
III Lĩnh vực Gia đình   6   0 6
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Quyết định số 302 /QĐ-UBND ngày 14/04/2023

Phụ Lục 1

Phụ Lục 2

Phụ lục 3

  1.003243.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Quyết định số 302 /QĐ-UBND ngày 14/04/2023

Phụ Lục 1

Phụ Lục 2

Phụ lục 3

  1.003103.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
3 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Quyết định số 302 /QĐ-UBND ngày 14/04/2023

Phụ Lục 1

Phụ Lục 2

Phụ lục 3

  1.001874.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Quyết định số 302 /QĐ-UBND ngày 14/04/2023

Phụ Lục 1

Phụ Lục 2

Phụ lục 3

  1.003140.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Quyết định số 302 /QĐ-UBND ngày 14/04/2023

Phụ Lục 1

Phụ Lục 2

Phụ lục 3

  1.003226.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
6 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Quyết định số 302 /QĐ-UBND ngày 14/04/2023

Phụ Lục 1

Phụ Lục 2

Phụ lục 3

  1.003185.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
IV Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành    2   0 2
1 Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/4/2020

Danh mục TTHC

  2.001931.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
2 Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/4/2020   2.001762.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
V Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử    4   0 4
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 10/4/2023

phụ lục

  2.001885.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
2 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 10/4/2023

phụ lục

  2.001884.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
3 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 10/4/2023

phụ lục

  2.001880.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 10/4/2023

phụ lục

  2.001786.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
  TỔNG   24   0 24

Danh sách liên quan

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

601606

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 220

Hôm qua : 262