Thứ năm, 20/06/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư
Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thanh

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

* Tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Văn hoá, thể thao và Truyền thhanh huyện Hoa Lư

I. Thông tin chung: Trung tâm Văn hoá, thể thao và Truyền thanh huyện Hoa Lư được thành lập tháng 9 năm 2019 theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Ninh Bình, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hoá- Thể thao huyện Hoa Lư và Đài truyền thanh huyện Hoa Lư. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2020. Trung tâm hiện có 17 viên chức, lao động (15 viên chức và 02 hợp đồng theo Nghị định 68). Hiện có 2 viên chức biệt phái sang làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện và Phòng Văn hoá – Thông tin huyện.

1. Hộp thư công vụ:trungtamvhtt.hl@ninhbinh.gov.vn

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Nơi thường trú

Ngày, tháng, năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Nguyễn Mạnh Hà

 

Giám đốc

Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình

23/10/1973

0912303134

hanm.hl@ninhbinh.gov.vn

2

Mai Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Phường Phúc Thành, TP. Ninh Bình

Phố Phúc trực, Phường Phúc Thành, TP. Ninh Bình

02/9/1978

0914316112

tungmt.hl@ninhbinh.gov.vn

II. Vị trí, chức năng

1. Vị trí: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Hoa Lư(sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện Hoa Lư; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình.

Trụ sở: Đặt tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

2. Chức năng: Trung tâm có chức năng tham mưu, giúpUỷ ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực về việc phát triển sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trívà hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ động triển khaiXây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, thông tin, cổ động tại chỗ và lưu động, đọc sách báo, vui chơi, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

3. Tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức, cá nhân.

4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tại các lễ hội truyền thống và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phương pháp công tác cho người làm công tác văn hóa - thể thao ở các xã, thị trấn.

5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

6. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

7. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện.

8. Tổ chức các hoạt động của Thư viện và Nhà truyền thống theo quy định.

9. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

10. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

11. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật.

12. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

14. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, truyền thanh với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài huyện.

15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

17. Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, truyền thanh trên địa bàn huyện.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

760249

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 20

Hôm qua : 385