Thứ ba, 23/07/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

TT Danh mục TTHC của đơn vị cấp huyện Quyết định công bố (Số, ngày, tháng, năm) Tổng số Mã số TTHC DVC một phần DVC toàn trình
I Lĩnh vực Thủy sản   3   0 3
1 Thủ tục Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023

Danh mục TTHC

phụ lục 2

  1.003956.000.00.00.H42 1009/QĐ-UBND   
2 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   1.004498.000.00.00.H42 1009/QĐ-UBND   
3 Thủ tục Công bố mở cảng cá loại 3 Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   1.004478.000.00.00.H42 1009/QĐ-UBND   
II Lĩnh vực Thủy lợi   5   0 0
1 Thủ tục Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   2.001627.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND 
2 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   1.003347.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND 
3 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   1.003471.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND 
4 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   1.003459.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND 
5 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   1.003456.000.00.00.H42    1009/QĐ-UBND
III Lĩnh vực Lâm nghiệp   4   0 1
1 Thủ tục Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   1.007919.000.00.00.H42  1009/QĐ-UBND  
2 Thủ tục Xác nhận bảng kê lâm sản Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   1.000037.000.00.00.H42 1009/QĐ-UBND   
3 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   3.000159.000.00.00.H42  1009/QĐ-UBND  
4 Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   3.000154.000.00.00.H42 1009/QĐ-UBND   
IV Lĩnh vực Nông nghiệp   1   0 1
1 Thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   1.003605.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
V Lĩnh vực Kinh tế hợp tác   3   0 3
1 Thủ tục hỗ trợ dự án liên kết Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   1.003434.000.00.00.H42 1009/QĐ-UBND  
2 Thủ tục Bố trí ổn định dân cư trong huyện Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   1.003281.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
3 Thủ tục Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/2/2023   1.003319.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
  TỔNG   16   8 8

Danh sách liên quan

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

776745

Trực tuyến : 16

Hôm nay : 346

Hôm qua : 471

W88vnz - https://139.99.113.80/ KUBET 131.31 - https://51.79.131.31/