Thứ hai, 15/08/2022

Phổ biến pháp luật

Chính sách pháp luật có hiệu lực trong tháng 7/2022

1. Quy định chi tiết về mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong xây dựng

     Nghị số 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022.

        Nghị định số 20/2022/NĐ-CP bổ sung quy định về mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự  đối với bên thứ ba. Cụ thể, về đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau: Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

2. Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

        Nghị định số 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/5/2022 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường, có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.

       Nghị định số 33/2022/NĐ-CP quy định về ngạch công chức Quản lý thị trường; thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra; phương tiện làm việc, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.

3. Quy định mới về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

        Chính phủ ban hành Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2022.

         Nghị định số 35/2022/NĐ-CP gồm có 08 Chương, 76 Điều, quy định những vấn đề chung; đầu tư hạ tầng, thành lập khu công nghiệp, khu kinh tế; chính sách phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; một số loại hình khu công nghiệp và khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị; hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế; quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; và  điều khoản thi hành.

4. Không có mặt đúng thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt đến 12.000.000 đồng

        Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2022. Trong đó, sửa đổi, bổ sung Điều 6 vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, phạt tiền từ 10.000.000 đồng -12.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng  Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng (quy định cũ phạt tiền từ 800.000 đồng -1.200.000 đồng).

5. Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022

       Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022.

 - Về mức lương tối thiểu tháng, các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng:

  + Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng.

  + Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.

  + Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.

  + Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

- Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng:

  + Vùng I là 22.500 đồng/giờ.

  + Vùng II là 20.000 đồng/giờ.

  + Vùng III là 17.500 đồng/giờ.

  + Vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

6. Từ 1/7, cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt Nam

        Nhằm triển khai Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, ngày 29/6/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA  quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2022, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân.

         So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn…, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

7. Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

         Căn cứ lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử hướng dẫn tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP  và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, từ 01/7/2022 các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, trừ các trường hợp sau:

       - Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử.

        - Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

         - Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo quy định.

8. Quy định mới về cộng điểm ưu tiên

     - Theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được ban hành tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2022. Theo đó, mức điểm ưu tiên áp dụng cho các khu vực như sau:

 + Khu vực 1 (KV1) là 0,75 điểm.

 + Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,5 điểm.

  + Khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm.

 + Khu vực 3 (KV3) không được tính điểm ưu tiên.

      - Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp./.

                                                                                  Phạm Thị Quỳnh - Phòng Tư pháp huyện Hoa Lư

                                                                  

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

9

Tổng truy cập

427718