Thứ ba, 25/01/2022

Phổ biến pháp luật

Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2021

Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2021

 

Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện; thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND huyện về việc kiểm tra công tác Tư pháp năm 2021 tại UBND các xã, thị trấn; từ ngày 22/11 đến 24/11/2021, Phòng Tư pháp đã tiến hành kiểm tra tại 03 xã (Ninh Mỹ, Ninh Khang và Ninh Giang).

Phòng Tư pháp huyện tập trung kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mảng công tác trọng tâm của ngành như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi; Công tác chứng thực và một số công tác khác thuộc lĩnh vực tư pháp ở cấp xã.

Qua kiểm tra, công tác tư pháp tại các xã đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng nhiều nội dung, trong đó có những mặt công tác nổi trội, cụ thể: các xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức như: (hội nghị chuyên đề, lồng ghép; cấp phát tài liệu, tờ gấp, tờ rơi pháp luật; hệ thống đài truyền thanh, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, hoà giải…), đặc biệt tập trung tuyên truyền các văn bản về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, phòng chống dịch bệnh Covid-19, cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử…Ngoài ra đã giải quyết số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, chứng thực gắn với hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong năm không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tư pháp.

Đồng thời, qua kiểm tra kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ công tác tư pháp cho công chức Tư pháp - Hộ tịch của các xã; trao đổi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực công tác hộ tịch, chứng thực…. Bên cạnh đó, Phòng cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch cập nhật thêm những văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực tư pháp; cập nhập các cơ sở dữ liệu quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương trên phần mềm Bộ Tư pháp.

Kết thúc đợt kiểm tra, Phòng Tư pháp huyện sẽ có thông báo chính thức gửi các đơn vị được kiểm tra để rà soát, bổ sung, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót hạn chế, và đề nghị lãnh đạo địa phương được kiểm tra có biện pháp chỉ đạo thực hiện để khắc phục những khó khăn, hạn chế và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2022 và những năm tiếp theo./.

                                                                 Đức Nam - Phòng Tư pháp Hoa Lư

 

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

4

Tổng truy cập

389222