Thứ tư, 18/05/2022

Phổ biến pháp luật

Phổ biến pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và trợ giúp pháp lý tại xã Ninh Khang

 

     

       Ngày 15/4/2022, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Phòng Tuyên truyền - Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Ninh Khang cho trên 250 đại biểu là cán bộ, công chức xã; hội viên các hội đoàn thể và người dân trên địa bàn.

               

                Quang cảnh hội nghị tuyên truyền PBGDPL tại xã Ninh Khang

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp giới thiệu về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cũng tại Hội nghị báo cáo viên pháp luật của Hội Luật gia tỉnh đã giới thiệu các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường như: Chủ thể trong công tác Bảo vệ môi trường; vai trò của cộng đồng dân cư trong công tác Bảo vệ môi trường; trách nhiệm của UBND các cấp trong công tác Bảo vệ môi trường; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện công tác Bảo vệ môi trường...

                    Quang cảnh hội nghị tuyên truyền PBGDPL tại xã Ninh Khang

    Bên cạnh đó, các Trợ giúp viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tiến hành tư vấn, trợ giúp pháp lý cho trên 50 trường hợp có nhu cầu trợ giúp về lĩnh vực đất đai, dân sự giúp người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về dân sự, đất đai.

       (Trợ giúp viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tư vấn pháp luật cho người dân)

      Thông qua hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã, góp phần xây dựng thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trên địa bàn./.

                                                               Đức Nam - Phòng Tư pháp Hoa Lư

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

409693