Thứ sáu, 07/10/2022

Phổ biến pháp luật

UBND huyện Hoa Lư tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng

Nhằm nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư công, lập kế hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện; ngày 27-28/8/2022, UBND huyện Hoa Lư phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng tổ chức lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng cho gần 90 đại biểu, gồm: Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách và công chức xây dựng - giao thông - thủy lợi các xã, thị trấn.

 

 Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe giảng viên của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng giới thiệu các chuyên đề chính sau: 

- Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP…

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án, đấu thầu, hợp đồng, giám sát, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán dự án.

Với phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm, coi trọng sự tương tác giữa giảng viên với học viên trong quá trình trao đổi thảo luận nội dung nằm trong các chuyên đề trên, cũng như các tình huống thực tế xảy ra tại các địa phương nhằm giúp cho các học viên nắm bắt một cách cơ bản, có hệ thống các yêu cầu, nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết để thực thi công việc một cách hiệu quả nhất./.

                                                                      Hoàng Linh - Phòng Tư pháp 

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

3

Tổng truy cập

453492