Thứ tư, 26/06/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Thứ tư, 31/07/2019 | Đã xem: 630 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Công tác xây dựng Đảng

Công tác chính trị tư tưởng: Tập trung phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chủ đề năm 2019 của Tỉnh ủy "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân; chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu"; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng dư luận; triển khai đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Triển khai biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư, giai đoạn 1996-2020. Duy trì nghiêm các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Công tác tổ chức, cán bộ: Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện BTV, Thường trực Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. BTV, Thường trực Huyện ủy đã kiện toàn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ, Thường Trực Huyện ủy quản lý. Ra Quyết định thành lập Cơ quan khối MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội huyện; thành lập 01 Chi bộ; tiếp nhận 3 tổ chức Đảng từ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh về sinh hoạt tại Đảng bộ huyện Hoa Lư, bàn giao 01 tổ chức Đảng về Đảng ủy khối cơ quan tỉnh. Tiến hành khảo sát, nắm tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng. M 04 lớp bồi dưỡng, kết nạp 60 đảng viên mới (đạt 46,1% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 5.014 đồng chí, sinh hoạt tại 52 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng: Các cấp ủy đã xây dựng và chỉ đạo UBKT các cấp trong huyện xây dựng, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Ban Thường vụ Huyện ủy đã và đang kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện các nghị quyết về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018, 2019 và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đối với 03 tổ chức Đảng và 04 đồng chí đảng viên có liên quan. Tổ chức Đảng cơ sở kiểm tra 6 tổ chức Đảng và 7 đảng viên; giám sát 1 tổ chức Đảng; UBKT các cấp trong huyện đã kiểm tra 42 đảng viên, 21 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 11 tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; kiểm tra 15 tổ chức Đảng trong việc thu, chi tài chính đảng; giám sát 19 đảng viên và 8 tổ chức Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị UBKT Tỉnh ủy đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với 01 đồng chí Huyện ủy viên do vi phạm pháp luật; chỉ đạo UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật đối với 13 đảng viên; chỉ đạo UBKT Huyện ủy phối hợp với các phòng chuyên môn UBND huyện giải quyết tố cáo đối với 1 cán bộ chủ chốt cấp xã.

Công tác dân vận: Các cấp ủy Đảng đã tích cực nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo", “Năm dân vận chính quyền” 2019; nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn; tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các "Đạo lạ" góp phần giữ vững ổn định ANCT, trật tự trên địa bàn huyện.

 Hoạt động của HĐND và UBND các cấp

Đoàn giám sát của HĐND và các Ban HĐND huyện tổ chức 07 cuộc giám sát. Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Ban, các Tổ HĐND huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; phối hợp Uỷ ban MTTQVN huyện và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với cử tri trong huyện trước kỳ họp HĐND huyện.

Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo công tác an ninh, quốc phòng; phát triển kinh tế - xã hội; triển khai sản xuất vụ Đông Xuân; công tác PCTT&TKCN; các biện pháp phòng, chống, khống chế dập dịch tả lợn Châu Phi; tổ chức khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; giải phóng mặt bằng các dự án, công tác thu ngân sách; công tác cải cách hành chính; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; chuẩn bị các điều kiện để phối hợp tổ chức Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, Lễ hội đền Thái Vi và Tuần Du lịch Ninh Bình 2019 “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”. Xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019.

 Hoạt động của cơ quan khối MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội huyện

Cơ quan khối MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tổ chức lễ ra mắt và hoàn thiện các văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới; bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, chỉ đạo của cấp trên để tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, gặp mặt, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ; tích cực tham gia cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh''; tham gia các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, Lễ hội Thái Vi, Tuần du lịch Ninh Bình 2019 “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”.

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQVN huyện, các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2019-2024. Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019; tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019; thành lập 01 công đoàn cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội CCB huyện tổ chức tuyên truyền vận động thanh niên đăng ký tuổi 17 chuẩn bị cho tuyển quân năm 2019. Các cấp Hội Nông dân trong huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan chuyển giao kỹ thuật gieo và chống rét cho mạ, gieo thẳng, thâm canh cây lúa, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, cách xử lý dạ sau thu hoạch, chăm sóc cây trồng tại 11 cơ sở hội. Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện duy trì các mô hình "Dân vận khéo", các câu lạc bộ "Phụ nữ với văn minh du lịch", "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon", "Phụ nữ với an toàn thực phẩm"; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi về Bảo vệ môi trường huyện Hoa Lư năm 2019". Đoàn thanh niên tổ chức Liên hoan các ca khúc về Bác Hồ nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành Đại hội Hội Liệp hiệp Thanh niên, nhiệm kỳ 2019-2024.

Về lĩnh vực kinh tế

Về sản xuất nông nghiệp: Vụ Đông Xuân, toàn huyện cấy 3.045ha lúa, đạt 100% KH, trong đó diện tích lúa chất lượng cao là 2.091,7ha, chiếm 68,69%, năng suất ước đạt 67,78 tạ/ha, tăng 0,13 tạ/ha so với năm trước; sản lượng đạt 20.640 tấn. Đã tổ chức tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019. Tiếp tục triển khai các mô hình: sản xuất măng tây, lúa nếp, sen Nhật, ngải cứu trắng, lúa- cá, cá rô Tổng Trường,... Thường xuyên kiểm tra đê, kè, cống và các công trình đảm bảo sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống dập dịch tả lợn Châu Phi, đến ngày 30/6/2019, trên địa bàn huyện có 11/11 xã, thị trấn xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổng số lợn đã tiêu hủy là 3.690 con với tổng trọng lượng 197.220 kg. Hiện nay, công tác phòng chống dập dịch đang được các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, theo quy định về phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

           Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo kế hoạch. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác xây dựng xã NTM kiểu mẫu và Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại 3 xã Ninh Mỹ, Ninh Hải, Ninh Giang; thẩm định phướng án xây dựng NTM kiểu mẫu xã Ninh Thắng. Hỗ trợ 12 khu dân cư đã đăng ký với tỉnh xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, mỗi khu 50 triệu đồng và 4 khu chọn làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu của huyện (Văn Lâm, Tân Mỹ, La Mai 1, La Mai 2) mỗi khu 200 triệu đồng. Tiếp tục chỉ đạo các Ban quản lý dự án, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 19 công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp do UBND huyện, UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư sớm đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Sản xuất Công nghiệp - TTCN tiếp tục tăng trưởng: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.864 tỷ 036 triệu đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Doanh nghiệp nhà nước đạt 343 tỷ đồng, tăng 7,21%; kinh tế tư nhân đạt 1.911 tỷ 100 triệu đồng, tăng 40%; kinh tế cá thể đạt 238 tỷ 839 triệu đồng, giảm 7,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 371 tỷ 094 triệu đồng, tăng 1,61%. Các sản phẩm công nghiệp - TTCN tăng chủ yếu là đá mỹ nghệ, hàng thêu, sản phẩm may mặc, phân bón, xi măng và Clinke.

Hoạt động thương mại - dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng: doanh thu ước đạt 1.259 tỷ 181 triệu đồng, tăng 17,98 % so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Doanh thu thương mại đạt 949 tỷ 145 triệu đồng, dịch vụ 118 tỷ 305 triệu đồng; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 191 tỷ 731 triệu đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá đất: Các cấp các ngành trong huyện đã tập trung tháo gỡ khó khăn để giải phóng mặt bằng 19 dự án, gồm: có 15 dự án chuyển tiếp từ năm 2018 sang, 04 dự án mới triển khai năm 2019. Trong đó tập trung GPMB các dự án trọng điểm như: dự án nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê tại xã Ninh Xuân; dự án tái định cư Đống Mối tại xã Ninh Xuân; dự án xây dựng tuyến đường Cao tốc (giai đoạn 2) tại xã Ninh An; dự án bổ sung nút giao QL38B thuộc dự án mở rộng QL1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình (ĐT 477 kéo dài), tỉnh Ninh Bình; dự án nâng cấp đê, kết hợp giao thông tuyến Bái Đính - Kim Sơn... và các dự án đấu giá giá trị quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Đến nay, có 08 dự án đã cơ bản hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, còn 11 dự án đang tiếp tục hoàn thiện; tiếp tục triển khai công tác hoàn thiện hồ sơ thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất đã được phê duyệt.

Về thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng ước đạt 163 tỷ 220 triệu đồng, đạt 119,3% so với dự toán. Trong đó: thu thuế, phí, lệ phí ước đạt 51 tỷ 251 triệu đồng, đạt 78,5% dự toán; thu từ sử dụng đất ước đạt 110 tỷ 702 triệu đồng, đạt 158% dự toán. Chi ngân sách thực hiện 205 tỷ 307 triệu đồng, đạt 60,7% dự toán. Trong đó: chi xây dựng cơ bản 41 tỷ 370 triệu đồng, đạt 87,1% dự toán; chi thường xuyên 97 tỷ 941 triệu đồng, đạt 47,5% dự toán; chi trợ cấp ngân sách xã 65 tỷ 997 triệu đồng, đạt 87,1% dự toán.

 Về lĩnh vực văn hoá - xã hội

Công tác thông tin, tuyên truyền: Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung vào các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng. Chỉ đạo ngành chức năng tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội, văn hóa, kinh doanh dịch vụ, du lịch; giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức thành công các lễ hội và Tuần Du lịch Ninh Bình 2019 “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An". Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống các tai tệ nạn xã hội, tổ chức Lễ ra quân phòng chống ma túy; tiếp tục xây dựng khu du lịch Tam - Cốc Bích Động trở thành điểm sáng về văn minh, văn hóa và an toàn. Chỉ đạo các trường học tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II; tổ chức thi cuối năm, thi tốt nghiệp và thi chuyển cấp đối với các trường tiểu học, THCS, THPT năm học 2019 - 2020; tiếp tục chỉ đạo các trường Mầm non thị trấn Thiên Tôn, Tiểu học Trường Yên, THCS Đinh Tiên Hoàng triển khai xây dựng trường chất lượng cao. Công tác khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Thường xuyên tổ chức đoàn đi kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và xây dựng các tuyến đường hoa ở các xã, thị trấn. Công tác an sinh xã hội được chú trọng; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, công tác giảm nghèo được quan tâm.

 Kết quả thực hiện công tác nội chính

Tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn ổn định. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANCT, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội đầu năm 2019. Lực lượng Công an chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra 15 vụ phạm pháp hình sự, giảm 07 vụ so với cùng kỳ năm 2018; đã điều tra làm rõ 13/15 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 87%, đang tiếp tục xác minh 02 vụ còn lại. Cơ quan điều tra Công an huyện thụ lý điều tra 33 vụ 45 bị can, kết thúc điều tra, đề nghị Viện kiểm sát truy tố 17 vụ 27 bị can. Tòa án nhân dân huyện đã đã xét xử 17 vụ 27 bị cáo; xét xử 02 phiên tòa lưu động tại xã Trường Yên, Ninh Vân. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Công tác tuần tra kiểm soát trật tự ATGT được thực hiện thường xuyên, đã phát hiện và xử lý 1.927 trường hợp vi phạm, phạt tiền 587,2 triệu đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 06 vụ, làm tử vong 02 người, 04 người bị thương.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được đảm bảo, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 theo đúng kế hoạch. Tổ chức tuyển chọn và bàn giao 110 tân binh (10 tân binh công an nghĩa vụ) cho các đơn vị nhận quân năm 2019 đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và kế hoạch được giao; tổ chức lễ đón nhận và tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đạt chất lượng tốt. Tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào đợt thi đua đột kích năm 2019; làm tốt việc huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch. Tổ chức thành công diễn tập PCTT-TKCN năm 2019 tại 02 xã Ninh An và Ninh Vân. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công. 

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Toàn huyện đã tiếp 231 lượt công dân (128 công dân), tiếp nhận 79 đơn thư các loại (khiếu nại 03 đơn; tố cáo 01 đơn; kiến nghị, phản ánh 75 đơn). Số đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết 31, cấp xã giải quyết là 48 đơn. Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết đơn thư đúng thẩm quyền quy định.

- Thanh tra huyện đã tiến hành thanh tra hành chính 03 cuộc tại 7 đơn vị. Thanh tra đột xuất 02 cuộc, gồm: Thanh tra việc thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Phụ huynh học sinh tại trường Mầm non xã Ninh Mỹ năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019; thanh tra toàn diện các dự án, công trình do UBND xã Ninh Thắng làm chủ đầu tư (giai đoạn 2015-2016). Hiện nay, các đoàn thanh tra, kiểm tra đã ban hành kết luận thanh tra theo quy định.

Công tác thi hành án: Tổng số việc đưa ra thi hành 353 việc với số tiền trên 46 tỷ đồng, trong đó số việc đủ điều kiện thi hành án là 249 việc với số tiền là 23 tỷ  đồng; đã thi hành xong 139/249 việc đủ điều kiện thi hành; số tiền thi hành xong 6 tỷ đồng; số việc chuyển kỳ sau là 214 việc với số tiền trên 40 tỷ đồng, trong đó số việc có điều kiện thi hành là 110 việc, trên 17 tỷ đồng. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tăng cường: Phòng Tư pháp, Đài truyền thanh huyện chủ động xây dựng kế hoạch trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật theo kế hoạch năm 2019.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoa Lư

Bài viết khác

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

763334

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 33

Hôm qua : 370