Thứ tư, 19/06/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRONG THÁNG

Thứ sáu, 07/06/2019 | Đã xem: 687 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Công tác xây dựng Đảng

Công tác chính trị tư tưởng: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chủ đề năm 2019 của Tỉnh ủy "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân; chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu". Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Nghị quyết Trung ương 4; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, và 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Công tác tổ chức, cán bộ: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ủy viên BTV, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ninh Mỹ, xã Trường Yên; Quyết định công nhận chức danh Chủ tịch UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2014-2019; Quyết định chỉ định Phó Bí thư chi bộ Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2015-2020; kiện toàn bổ sung Trưởng cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho 93 quần chúng. Trong tháng, đã kết nạp 14 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi kỷ luật trong Đảng: Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ công tác ANTT và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018, 2019 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ninh Hải, Ninh Thắng và 4 đảng viên. UBKT Huyện ủy khảo sát kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ Trung tâm văn hóa và trung tâm dân số huyện; kiểm tra 02 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 02 tổ chức đảng trong thi hành kỷ luật Đảng; giám sát chuyên đề đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020. Các UBKT Đảng ủy cơ sở đã tổ chức kiểm tra 01 tổ chức Đảng và 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, 04 tổ chức Đảng về quản lý và sử dụng tài chính Đảng; giám sát 02 tổ chức Đảng và 04 đảng viên về lãnh đạo tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019.

 Công tác dân vận: Các cấp ủy Đảng đã tích cực nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa và cây màu; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo"; nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo và vấn đề dân chủ ở cơ sở trên địa bàn; tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các "Đạo lạ" góp phần giữ vững ổn định ANCT, trật tự trên địa bàn huyện.

Hoạt động của HĐND, UBND các cấp

Các Ban của HĐND huyện đã ban hành kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện rà soát công nhận hộ nghèo, cận nghèo năm năm 2017, 2018 tại xã Ninh Vân và thị trấn Thiên Tôn; kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân tại xã Ninh Hải và xã Trường Yên.

Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Đông Xuân, công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi, công tác phòng chống thiên tai & TKCN; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác thu ngân sách, giải phóng mặt bằng các dự án; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; công tác tham gia phối hợp tổ chức Lễ hội Hoa Lư 2019 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đã ban hành Quyết định và Thông báo nghỉ hưu cho 11 viên chức; tiếp nhận và điều động 03 viên chức công tác tại ngành giáo dục huyện.

Hoạt động của cơ quan khối MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội huyện

Cơ quan khối MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội huyện đã tổ chức lễ ra mắt và hoàn thiện các văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới; vận động nhân dân sản xuất đúng thời vụ, tích cực tham gia cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh''; tham gia các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2019.

Trong tháng, chỉ đạo Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn khảo sát các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở đề nghị xây mới, sửa chữa nhà từ nguồn quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội"; chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng "Tháng công nhân"; chuẩn bị mọi điều kiện dự thi "An toàn viên giỏi" tỉnh Ninh Bình năm 2019; hướng dẫn Công ty TNHH VINA APLUS làm thủ tục thành lập công đoàn cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền vận động thanh niên đăng ký tuổi 17 chuẩn bị cho tuyển quân năm 2019. Phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh chuyển giao kỹ thuật nuôi cá nước ngọt cho 40 hộ tại xã Ninh Giang; phối hợp với Trung tâm ứng dụng KHCN tỉnh chuyển giao ứng dụng công nghệ 4.0 trong trồng trọt và chăn nuôi cho 100 hội viên tại 2 xã Ninh Khang và Ninh Mỹ. Chỉ đạo tổ chức điểm hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Hội LHPN xã Ninh Hòa với cán bộ Hội, hội viên phụ nữ xã; chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN xã Ninh Khang phối hợp với trường THCS Ninh Khang tổ chức giao lưu dành cho nữ tuổi vị thành niên với chủ đề "Là con gái thật tuyệt" thu hút gần 200 em học sinh tham dự; phối hợp tổ chức 5 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật tại xã Ninh Thắng về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã, thị trấn tiếp tục duy trì mô hình "Đám cưới kiết kiệm, văn minh" và mô hình đảm bảo trật tự ATGT tại các điểm "Giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn"; chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành Đại hội Hội Liệp hiệp thanh niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024.

Về lĩnh vực kinh tế

Về sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo các xã, thị trấn, các HTX nông nghiệp hướng dẫn nhân dân chăm bón cho toàn bộ diện tích lúa, đảm bảo cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Đến nay, lúa bắt đầu bước vào giai đoạn phân hóa đòng đến trỗ bông. Thường xuyên kiểm tra đê, kè, cống và các công trình đảm bảo sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều; tình hình dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục tái phát tại xã Ninh Khang.

Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch; thẩm định phướng án xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Xuân Áng Ngoại xã Ninh Xuân; chỉ đạo các Ban quản lý dự án, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 23 công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp do UBND huyện, UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư sớm đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng theo quy định.

Sản xuất Công nghiệp - TTCN tăng trưởng khá: Trong tháng giá trị sản xuất ước đạt 476 tỷ 887 triệu đồng, tăng 9,2% so với tháng trước. Trong đó: Kinh tế doanh nghiệp đạt 436 tỷ 621 triệu đồng; kinh tế cá thể đạt 40 tỷ 266 triệu đồng.

Hoạt động thương mại - dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng: Ước doanh thu đạt 264 tỷ 067 triệu đồng, tăng 9,8% so với tháng trước.

Công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá đất: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án, trong đó tập trung các dự án trọng điểm như: Dự án tái định cư Đống Mối tại xã Ninh Xuân; dự án xây dựng tuyến đường Cao tốc tại xã Ninh An; dự án xây dựng Trạm bơm Cửa Đình, xã Ninh Vân; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đồng Đốt, xã Ninh Thắng; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đồng Cửa, thôn Bộ Đầu tại xã Ninh An; dự án cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Xuân Phúc, xã Ninh Vân; dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Kim Sơn, Gia Viễn, Hoa Lư; dự án xây dựng nâng cấp cải tạo mở rộng tuyến đường từ khu ĐGĐ Đồng Chằm đến đê hữu sông Đáy; dự án đường cao tốc Ninh Bình (Mai Sơn) - Thanh Hóa (QL 45)... và các dự án đấu giá giá trị quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Kiểm tra, rà soát phương án xử lý đất không hợp pháp theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP tại xã Ninh Hòa. Thống kê đất đai năm 2019.

Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong tháng ước đạt 23 tỷ 802 triệu đồng, lũy kế 130 tỷ 970 triệu đồng, đạt 96% dự toán. Trong đó thu thuế, phí và thu khác 3 tỷ 888 triệu đồng, lũy kế 25 tỷ 091 triệu đồng, đạt 38% dự toán; thu tiền sử dụng đất 19 tỷ 914 triệu đồng, lũy kế 105 tỷ 521 triệu đồng, đạt 151% dự toán. Chi ngân sách Nhà nước 96 tỷ 424 triệu đồng, đạt 37,4% dự toán. Trong đó: chi thường xuyên 57 tỷ 832 triệu đồng, đạt 28,3% dự toán; chi đầu tư xây dựng cơ bản 8 tỷ 743 triệu đồng, đạt 19% dự toán, chi trợ cấp ngân sách xã 29 tỷ 849 triệu đồng, đạt 74,5% dự toán.

Về lĩnh vực văn hoá - xã hội

Công tác thông tin, tuyên truyền: Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung vào các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng. Đã phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Hoa Lư năm 2019 đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, để lại ấn tượng cho nhân dân và du khách. Chỉ đạo ngành chức năng tăng cường quản lý tốt các hoạt động lễ hội, kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch trên địa bàn; giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; chỉ đạo ngành giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá chất lượng học kỳ II và thi vào lớp 10 THPT; tổ chức thi học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 cấp huyện; tổ chức tập huấn cho các đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 tham dự kỳ thị học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh; tiếp tục chỉ đạo các trường Mầm non thị trấn Thiên Tôn, Tiểu học Trường Yên, THCS Đinh Tiên Hoàng triển khai xây dựng trường chất lượng cao. Công tác khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác an sinh xã hội được chú trọng; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, công tác giảm nghèo được quan tâm.

Kết quả thực hiện công tác nội chính

- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2019; tổ chức hiệp đồng với các đơn vị quân đội trong PCTT-TKCN, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2019; triển khai kế hoạch huấn luyện dân quân cho các xã, thị trấn theo cụm năm 2019; chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức đăng ký tuổi 17 năm 2019, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2020; tổ chức lễ đón nhận và tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công. 

- Tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn ổn định. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANCT, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp diễn ra Lễ hội Hoa Lư và Lễ hội Đền Thái Vi năm 2019. Lực lượng Công an chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; đấu tranh phòng chống vi phạm. Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông kéo dài.

- Công tác tư pháp được đẩy mạnh, các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Tổng số tin báo, tố giác tội phạm Cơ quan điều tra Công an huyện và Viện kiểm sát thụ lý giải quyết 11 tin (cũ 7 tin, mới 4 tin), đã khởi tố vụ án hình sự 6 tin, không khởi tố vụ án hình sự 1 tin, còn 4 tin đang trong thời hạn giải quyết.

- Công tác thi hành án: Trong tháng, Chi cục thi hành án dân sự đã thi hành xong 26 việc, số tiền thu được trên 157 triệu đồng; số việc chuyển kỳ sau là 220 việc với số tiền trên 40 tỷ đồng.

- Thanh tra huyện đã thanh tra 01 cuộc kiểm tra tự rà soát trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, trách nhiệm thi hành công vụ đối với các đơn vị thuộc trách nhiệm quản lý của Chủ tịch UBND huyện và thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện.

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện nghiêm túc. Ban tiếp công dân huyện tiếp 12 lượt công dân, nhận 02 đơn (01 đơn phản ánh, 01 đơn khiếu nại); Huyện ủy tiếp nhận 03 đơn.  Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, giải quyết ngõ đi chung. Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết đơn thư đúng thẩm quyền quy định.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tăng cường. Phòng Tư pháp, Đài phát thanh huyện chủ động xây dựng kế hoạch trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật theo kế hoạch năm 2019; tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Luật an ninh mạng"; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng, Luật Môi trường, Luật Hòa giải, Luật Bình đẳng giới tại xã Ninh Hải và thị trấn Thiên Tôn.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Bài viết khác

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

760227

Trực tuyến : 12

Hôm nay : 383

Hôm qua : 370