Thứ năm, 20/06/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 4/2019

Thứ bảy, 04/05/2019 | Đã xem: 711 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Công tác xây dựng Đảng

Công tác chính trị tư tưởng: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 của Tỉnh ủy: "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân; chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu". Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khoá XII cho các đảng viên của các chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Ban hành Kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược an ninh mạng quốc gia; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Công tác tổ chức, cán bộ: BTV Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua năm 2018; hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy quản lý; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền năm 2018 theo quy định; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện BTV, Thường trực Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định thành lập Cơ quan khối MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội huyện; thành lập Chi bộ Công ty TNHH Nhân Chính; tiếp nhận 3 tổ chức Đảng từ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh về sinh hoạt tại Đảng bộ huyện Hoa Lư. BTV, Thường trực Huyện ủy đã kiện toàn 02 chức danh Bí thư Đảng ủy xã; 03 chức danh Phó Bí thư Đảng ủy và 01 chức danh Chủ tịch UBND xã; kiện toàn chức danh Chủ tịch UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2014-2019 và chức danh Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; kiện toàn 02 chức danh Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thông báo bổ nhiệm 03 cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học. Mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho 36 tân binh chuẩn bị nhập ngũ. Trong quý, đã kết nạp 31 đảng viên, công nhận chính thức 41 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 5.008 đồng chí, sinh hoạt tại 58 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi kỷ luật trong Đảng: UBKT các cấp trong huyện đã tham mưu giúp các cấp ủy xây dựng, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. UBKT Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy Công an, Quân sự huyện giúp BTV Huyện ủy kiểm tra 02 tổ chức Đảng và 4 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 01 tổ chức Đảng và 02 đảng viên; kiểm tra 02 tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Các UBKT Đảng ủy cơ sở đã tổ chức kiểm tra 02 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật Đảng; 4 tổ chức đảng và 12 đảng viên về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác giáo dục đảng viên thực hiện Quy định, Điều lệ Đảng.

 Công tác dân vận: Các cấp ủy Đảng đã tích cực nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động, sản xuất; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông tri về việc lãnh đạo thực hiện "Năm Dân vận chính quyền" 2019; triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về "Giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam"; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng; nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn; tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các "Đạo lạ" góp phần giữ vững ổn định ANCT, trật tự trên địa bàn huyện.

Bài viết khác

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

760253

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 24

Hôm qua : 385