Thứ tư, 26/06/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019

Thứ sáu, 07/06/2019 | Đã xem: 1129 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 3 điểm ( 1 đánh giá )

Ngày 20/5, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 22-NQ/HU về sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019. Nội dung nghị quyết như sau:

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII; trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả sản xuất của vụ Mùa, vụ Đông 2018, Ban Thường vụ Huyện uỷ thống nhất ban hành Nghị quyết về sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019, như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG NĂM 2018

  Sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2018 trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn: Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn, mưa kéo dài xảy ra giai đoạn gieo cấy làm ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa mới cấy và gieo thẳng, đặc biệt có nhiều diện tích gieo thẳng phải gieo lại nhiều lần; thời gian sinh trưởng, phát triển của các trà lúa khác nhau gây khó khăn cho công tác phòng trừ sâu bệnh. Song, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, kịp thời của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các HTX nông nghiệp và các hộ nông dân, vụ Mùa năm 2018 toàn huyện đã gieo cấy được 2.508,2ha, đạt 100,35% kế hoạch và 369,3 ha sản xuất lúa - cá. Đặc biệt, diện tích lúa chất lượng cao tiếp tục được mở rộng với trên 1.900 ha chiếm 76,03% tổng diện tích; mô hình lúa- cá, mô hình chuyên canh cá rô Tổng Trường bước đầu đã cho hiệu quả rõ nét góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất trên một đơn vị canh tác từng bước thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện theo định hướng sản xuất hàng hóa. Do làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, các trà lúa đều sinh trưởng và phát triển tốt. Vì vậy, vụ Mùa năm 2018, năng suất bình quân toàn huyện đạt 55,10 tạ/ha, đạt 99,55% kế hoạch, đứng thứ ba toàn tỉnh và sản lượng thu hoạch được là 13.821 tấn, đạt 99,9% kế hoạch.

Vụ Đông năm 2018, toàn huyện gieo trồng được 280 ha đạt 121% kế hoạch; cây trồng chủ yếu là ngô, khoai sọ, ớt, các cây rau màu khác. Một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như ngải cứu, măng tây, hoa Phong lan… đang trồng thử nghiệm và từng bước đưa vào sản xuất để góp phần nâng giá trị, hiệu quả sản xuất vụ đông theo định hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người sản xuất. 

Nhìn chung, sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2018, mặc dù các địa phương, đơn vị đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ tiên tiến và chủ động, tích cực phòng ngừa ứng phó với thiên tai, dịch bệnh bảo vệ được sản xuất, dân sinh. Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: vẫn còn một vài HTX chưa gieo cấy hết diện tích theo kế hoạch; diện tích sản xuất cánh đồng mẫu lớn chưa được nhân rộng trên toàn huyện, mối liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn ít. Sản xuất vụ Đông chủ yếu vẫn là cây rau màu, các cây trồng vụ Đông có giá trị kinh tế cao chưa được chú trọng mở rộng sản xuất.

Nguyên nhân chủ yếu là: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo sản xuất, phòng chống thiên tai chưa quyết liệt, thiếu trọng tâm, chưa tạo được bước đột phá về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; một số HTX và hộ nông dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

II. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

  Sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019 được dự báo trong điều kiện có nhiều khó khăn, thời tiết và sâu bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường và có chiều hướng gia tăng so với các năm trước. Để sản xuất vụ Mùa, vụ Đông tiếp tục giành thắng lợi, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, các ngành và các HTX tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Mục tiêu: Tập trung đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trong sản xuất vụ Mùa, vụ Đông theo hướng nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất; Giảm diện tích lúa gieo thẳng, khuyến khích sử dụng máy cấy và mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng gọn vùng, gọn thửa, đồng giống, đồng trà; đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất cánh đồng mẫu vừa và lớn với quy mô từ 30 – 100 ha ở các xã có điều kiện; khuyến khích mở rộng sản xuất lúa - cá ở các xã Ninh Xuân, Ninh Hải, Trường Yên và các xã khác đã có quy hoạch vùng sản xuất lúa - cá. Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tiên tiến, tập trung xây dựng nhãn hiệu và sản phẩm hàng hóa chủ lực: Gạo Tràng an (Nếp cau và các loại giống lúa có chất lượng và giá trị thương mại cao), cá rô Tổng Trường,… theo vùng sản xuất đã quy hoạch; tiếp tục mở rộng mô hình sản xuất măng tây, ngải cứu, sen Nhật…. ở các vùng có điều kiện.  

- Về sản xuất vụ Mùa: Toàn huyện phấn đấu gieo cấy trên 2.446ha lúa mùa trung; 27,1ha cây màu và trên 500 ha diện tích lúa - cá. Trong đó, phấn đấu xây dựng từ 9-10 cánh đồng mẫu vừa và lớn; gieo cấy trên 1.500 ha lúa chất lượng cao đảm bảo gọn vùng, gọn thửa; xây dựng từ 7-10 ha sản xuất chuyên canh cá rô Tổng Trường và từ 6-10ha diện tích trồng sen Nhật. Năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 55 tạ/ha trở lên và sản lượng đạt trên 13.456 tấn.

- Về sản xuất vụ Đông: Tiếp tục duy trì diện tích gieo trồng từ 200ha trở lên, ưu tiên sản xuất cây trồng có giá trị, hiệu quả kinh tế cao và sản xuất theo hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp. Ưu tiên sản xuất các loại rau có giá trị kinh tế cao như măng tây, ngải cứu, ớt…   

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.1. Tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2019 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, cần tiếp tục phổ biến, quán triệt nghiêm túc, sâu rộng Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 để từng bước làm thay đổi, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững.    

2.2. Các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2018, đảm bảo gieo trồng kịp thời vụ và sản xuất hết diện tích. Ưu tiên, chú trọng sản xuất lúa chất lượng cao, cánh đồng mẫu vừa và lớn; mở rộng diện tích sản xuất lúa - cá. Tổ chức rà soát, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao trên đất 02 lúa theo quy hoạch; kiên quyết không để xảy ra tình trạng bỏ ruộng không canh tác trong vụ Mùa.

2.3. Các xã, thị trấn, các HTX tổ chức kiểm tra, thăm đồng xác định cụ thể thời gian thu hoạch lúa Đông Xuân để xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông phù hợp với địa phương; chủ động lựa chọn, bố trí cơ cấu giống lúa, trà lúa, con nuôi hợp lý để bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục nâng cao chất lượng tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhất là đối với những cây trồng, con nuôi có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc lịch gieo cấy vụ Mùa để tạo điều kiện cho sản xuất vụ Đông. Phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa Mùa xong trước ngày 15/7/2019.

2.4. Đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất từ khâu làm đất, gieo cấy đến khâu thu hoạch. Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, phòng chống lụt, bão, úng. Quyết tâm phấn đấu không để mất mùa vì sâu bệnh và hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

2.5. Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sản xuất cánh đồng mẫu vừa và lớn của huyện (mức hỗ trợ 01 triệu đồng/ha) bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả kinh tế cao.     

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện, Đảng uỷ các xã, thị trấn ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo chính quyền, các HTX và nhân dân tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2019.

2. UBND huyện tổ chức tổng kết, ban hành Kế hoạch sản xuất và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các xã, thị trấn và các HTX nông nghiệp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019. Có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, đơn vị làm tốt; đồng thời, kiên quyết chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những cá nhân, đơn vị chưa chấp hành nghiêm Nghị quyết, Kế hoạch đã đề ra.

3. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ viên và các ban, ngành, đoàn thể của huyện có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019 ở các xã, thị trấn nơi mình phụ trách, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ về sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2019.

Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ./.

          * Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

          Ngày 20/5/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW, về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nội dung Chỉ thị như sau: 

          Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại hơn 60 quốc gia, phải tiêu hủy hàng trăm triệu con lợn và phải chi hàng chục tỉ Đô la Mỹ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh lây lan rất nhanh, diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới.

          Ở nước ta từ tháng 02/2019 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, dẫn đến buộc phải tiêu hủy trên 1,5 triệu con lợn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai quyết liệt, khá đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn, gây tổn thất lớn về kinh tế, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống của người chăn nuôi và công tác quản lý nhà nước của ta. Vì vậy, phòng, chống và tổ chức khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi là công việc cấp bách và rất quan trọng hiện nay.

          Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

          1. Coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và tổ chức xã hội... tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; quyết tâm khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thời gian nhanh nhất để bảo đảm điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân.

          2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn châu Phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân. Động viên toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

          3. Cùng với việc chỉ đạo các biện pháp để phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống vừa qua để chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với vật nuôi, cây trồng.

          4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bảo đảm kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, các dịch bệnh động vật nói chung và nhanh chóng kiểm soát lây lan; kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ.

          5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến địa phương có trách nhiệm tham gia phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh dịch tả lợn châu Phi; động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống, khống chế dịch ở từng cấp; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bệnh này.

          6. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ và Chỉ thị này.

          Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến các chi bộ đảng và đảng viên./.

Ban Tuyên Giáo huyện ủy

Bài viết khác

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

763315

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 14

Hôm qua : 370