Chủ nhật, 05/12/2021

Tin tức sự kiện

Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyên Hoa Lư tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyên Hoa Lư tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

 

            Ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở UBND huyện Hoa Lư, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hoa Lư đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Lưu Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị.

Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các đ/c thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyện.

Tại phiên họp, Hội nghị đã nghe đồng chí Đ/c Vũ Văn Quang - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Huyện báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hoa Lư 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị. Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thống nhất đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ như sau:             

         Trong 9 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Hoa Lư tiếp tục chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện và đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

      Về nguồn vốn:Tổng nguồn vốn thực hiện đến 30/09/2021: 207.199 triệu đồng đạt 97% kế hạch tăng 16.127 triệu đồng so với đầu năm.Trong đó:

+ Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 146.175 triệu đồng chiếm tỷ trọng 70,5% tổng nguồn vốn.

+ Nguồn vốn huy động tại địa phương: 42.424 triệu đồng chiếm tỷ trọng 20,5% tổng nguồn vốn,

+ Nguồn vốn ủy thác tại địa phương: 18.600 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 9% tổng nguồn vốn. Trong đó: nguồn vốn ngân sách tỉnh là 15.251 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách huyện 3.349 triệu đồng.

     Tổng dư nợ thực hiện đến 30/09/2021 đạt 206.458 triệu đồng đạt 97% kế hoạch năm, tăng 15.748 triệu đồng so với đầu năm.

     Chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn đến 30/09/2021 là 136 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,066% tổng dư nợ, giảm 5 triệu đồng so với 31/12/2020. Trên địa bàn huyện hiện có 7/11 xã, thị trấn không có nợ quá hạn, có 4 xã nợ quá hạn: Trường Yên 3 hộ 17 triệu và Ninh Hoà 2 hộ 75 triệu đồng, Ninh Thắng 1 hộ 32 triệu đồng, Ninh Khang 1 hộ 12 triệu đồng, các hộ vay vốn chủ  yếu bỏ đi khỏi địa phương cho nên việc thu hồi gặp nhiều khó khăn.

     Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại các xã, thị trấn đến 30/09/2021, 11/11 xã, thị trấn xếp loại tốt chiếm 100%, không có đơn vị nào xếp loại khá, trung bình, yếu kém.

     Hoạt động tại các điểm giao dịch xã: PGD NHCSXH huyện đã tổ chức tốt các hoạt động giao dịch tại 11/11 điểm giao dịch xã, thị trấn, niêm yết công khai đầy đủ thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH, công khai dư nợ, thông báo tín dụng chính sách...tại điểm giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được nguồn vốn và các dịch vụ của NHCSXH thuận lợi, phối hợp với chính quyền địa phương các đơn vị nhận ủy thác tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp giúp giảm nợ quá hạn, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện./.

Ngân hàng CSXH huyện HL

                                                                                                                           

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

3

Tổng truy cập

383348