Thứ tư, 18/05/2022

Tin tức sự kiện

Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyên Hoa Lư tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyên Hoa Lư tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

 

            Ngày 19 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở UBND huyện Hoa Lư, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hoa Lư đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Lưu Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị.

Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các đ/c thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyện.

Tại phiên họp, Hội nghị đã nghe đồng chí Đ/c Vũ Văn Quang - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Huyện báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hoa Lư năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị. Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thống nhất đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ như sau:             

Trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Hoa Lư tiếp tục chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện và đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Về nguồn vốn:Tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/12/2021: 208.303 triệu đồng đạt 99,4% kế hạch tăng 17.231 triệu đồng so với đầu năm.Trong đó:

+ Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 147.914 triệu đồng, tăng 9.861 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 71% tổng nguồn vốn.

+ Nguồn vốn huy động tại địa phương: 42.549 triệu đồng, tang 3.030 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 20,4% tổng nguồn vốn,

+ Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương: 17.840 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 8,6% tổng nguồn vốn. Trong đó: nguồn vốn ngân sách tỉnh là 14.491 triệu đồng, tang 3.340 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách huyện 3.349 triệu đồng, tang 1.000 triệu đồng.

Tổng dư nợ thực hiện đến 31/12/2021 đạt 208.082 triệu đồng đạt 100% kế hoạch năm, tăng 17.373 triệu đồng so với đầu năm.

Chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn đến 31/12/2021 là 136 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,065% tổng dư nợ, giảm 5 triệu đồng so với 31/12/2020. Trên địa bàn huyện hiện có 7/11 xã, thị trấn không có nợ quá hạn,

Hoạt động tại các điểm giao dịch xã: PGD NHCSXH huyện đã tổ chức tốt các hoạt động giao dịch tại 11/11 điểm giao dịch xã, thị trấn, niêm yết công khai đầy đủ thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH, công khai dư nợ, thông báo chính sách tín dụng ưu đãi tại điểm giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được nguồn vốn và các dịch vụ của NHCSXH thuận lợi, tổ chức tốt các buổi họp giao ban với hội đoàn thể nhận ủy thác, các tổ trưởng tổ TK&VV, có lãnh đạo UBND xã tham dự và chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Đến 31/12/2021 Trên địa bàn huyện có 202 tổ TK&VV, trong đó, xếp loại tốt 191 tổ TK&VV chiếm 94,5%; xếp loại khá 8 tổ chiếm 4%; xếp loại trung bình 2 tổ chiếm 1%; xếp loại yếu 1 tổ chiếm 0,5%. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách 11/11 xã, thị trấn có điểm đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách năm 2021 xếp loại tốt, không có xã, thị trấn xếp loại khá, trung bình, yếu. Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện xếp loại tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp giúp giảm nợ quá hạn, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện và đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu năm 2022 như: Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,02% so với 31/12/2021.

                                                                                                                            Ngân hàng CSXH huyện

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

409691