Thứ tư, 18/05/2022

Tin tức sự kiện

Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyên Hoa Lư tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022.

 

           Ngày 26 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở UBND huyện Hoa Lư, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hoa Lư đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Lưu Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị.

          Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các đ/c thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyện.

         Tại phiên họp, Hội nghị đã nghe đồng chí Đ/c Vũ Văn Quang - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Huyện báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hoa Lư quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị. Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thống nhất đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ như sau:             

         Trong quý I năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Hoa Lư tiếp tục chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện và đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

      Về nguồn vốn:Tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/03/2022 là: 213.986 triệu đồng đạt 94% kế hạch tăng 5.683 triệu đồng so với đầu năm.Trong đó:

+ Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 153.255 triệu đồng chiếm tỷ trọng 71,6% tổng nguồn vốn.

+ Nguồn vốn huy động: 41.643 triệu đồng chiếm tỷ trọng 19,5% tổng nguồn vốn,

+ Nguồn vốn ủy thác tại địa phương: 19.088 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 8,9% tổng nguồn vốn. Trong đó: nguồn vốn ngân sách tỉnh là 14.492 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách huyện 4.596 triệu đồng.

     Tổng dư nợ thực hiện đến 31/03/2022 đạt 213.800 triệu đồng đạt 94% kế hoạch năm, tăng 5.718 triệu đồng so với đầu năm.

     Chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn đến 31/03/2022 là 186 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng dư nợ, tăng 50 triệu đồng so với 31/12/2021. Trên địa bàn huyện hiện có 7/11 xã, thị trấn không có nợ quá hạn, có 4 xã nợ quá hạn: Trường Yên 2 hộ 17 triệu và Ninh Hoà 2 hộ 75 triệu đồng, Ninh Thắng 1 hộ 32 triệu đồng, Ninh Vân 1 hộ 50 triệu đồng các hộ vay vốn chủ  yếu bỏ đi khỏi địa phương cho nên việc thu hồi gặp nhiều khó khăn.

     Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại các xã, thị trấn đến 31/03/2022, 10/11 xã, thị trấn xếp loại tốt chiếm 91%, 1/11 xã xếp loại khá chiếm tỷ lệ 9%, không có xã nào xếp loại trung bình, yếu kém.

     Trong quý I năm 2022 Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn , Hội đoàn thể nhận ủy thác và các đơn vị có liên quan thực hiện đối chiếu, phân loại nợ đước 10/11 xã, thị trấn với 5.634 hộ vay/6.905 hộ phải đối chiếu, phân loại nợ, tỷ lệ số hộ đối chiếu, phân loại nợ đạt 81,59%.

     Hoạt động tại các điểm giao dịch xã: PGD NHCSXH huyện đã tổ chức tốt các hoạt động giao dịch tại 11/11 điểm giao dịch xã, thị trấn, niêm yết công khai đầy đủ thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH, công khai dư nợ, thông báo tín dụng chính sách...tại điểm giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được nguồn vốn và các dịch vụ của NHCSXH thuận lợi, phối hợp với chính quyền địa phương các đơn vị nhận ủy thác tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp giúp giảm nợ quá hạn, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện./.

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

3

Tổng truy cập

409690