Thứ hai, 15/08/2022

Tin tức sự kiện

BCĐ xây dựng NTM huyện đánh giá kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu và đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Trường Yên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

BCĐ xây dựng NTM huyện đánh giá kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu và đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Trường Yên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Chiều ngày 13/12/2021, BCĐ xây dựng NTM huyện Hoa Lư tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu và đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Trường Yên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021. Đ/c Bùi Duy Quang, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các Đ/c thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, các Đ/c thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM mới huyện; các Đ/c đại diện dảng uỷ, UBND xã, thị trấn, Đ/c Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Trường Yên.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Điều phói xây dựng NTM huyện báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu của xã Trường Yên, theo đó, đến nay xã Trường Yên đã đạt 14/14 tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu.

Trong những năm qua, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Trường Yên được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao.

Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng đã làm thay đổi cơ bản về nhận thức và hành động của mọi cán bộ và người dân, được người dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đã thực hiện tốt việc đa dạng hóa huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại phục vụ có hiệu quả yêu cầu về sản xuất, đời sống dân sinh của nhân dân.

Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm, đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hóa kết hợp với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. UBND xã đã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực của xã, như: Sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ ở HTX Thắng Thành, HTX Xuân Sơn.  Mô hình nuôi cá Rô Tổng Trường, trồng Sen nhật ở hợp tác xã Chi Phong và trồng lúa thương phẩm, mô hình cấy lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ đảm bảo sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, an toàn thực phẩm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đặt sắp sỉ 60 triệu đồng/người/năm, tăng 2,25 lần so với năm 2015.

Nhằm thực hiện mục tiêu tăng hộ khá, giảm hộ nghèo xã Trường Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ việc tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để nhân dân vay phát triển kinh tế, hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ giống vốn ban đầu để các hộ khó khăn tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, như: hỗ trợ lợn giống, hỗ trợ bò, hỗ trợ gà, vay vốn …. Đồng thời, huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn hàng năm nhân dịp lễ, tết. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từng năm. Năm 2016 cả xã còn 232 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,99% theo tiêu chí nghèo đa chiều. Đến nay xã không còn hộ nghèo (trừ 34 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và 7 hộ nghèo do ốm đau bệnh tật, rủi ro bất khả kháng).

Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát triển; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự xã hội được đảm bảo; hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại xã Trường Yên về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của xã do UBMTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với MTTQ huyện và MTTQ xã Trường Yên tổ chức, kết quả có 99,65% hộ gia đình hài lòng về kết quẩ xây dựng NTM của xã.

Sau khi phân tích, thảo luận những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế của xã Trường Yên, các thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện đã bỏ phiếu thống nhất kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu và đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Trường Yên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, với 100% thành viên tham dự hội nghị đồng ý.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Bùi Duy Quang, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện đã biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Trường Yên đã đạt được, đồng thời, Đ/c Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Trường Yên tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình Nhà sạch vườn đẹp; an ninh trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp do vậy xã Trường Yên cần thường xuyên quan tâm có bác biện pháp đảm bản ANTT trên địa bàn; công tác tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự có năm còn nhiều khó khăn.

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Chủ tịch UBND huyện cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiện nay. Đối với xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, các xã Ninh An, Ninh Vân, Ninh Khang, Ninh Hoà có thôn đăng ký đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021 cần khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí cũng như hồ sơ đề trình BCD huyện xét duyệt; Các xã, thị trấn tiếp tục chấn chỉnh đội ngũ cán bộ công chức làm ở bộ phận 1 cửa phải thực hiện nghiêm các quy định về giờ giấc, trang phục, thái độ phục vụ, tác phong làm việc. Các xã, thị trấn tự đánh giá kết quả tình hình thực hiện các dự án do xã, thị trấn làm chủ đầu tư, nếu xét thấy chưa đủ điều kiện về nguồn vốn thực hiện thì có văn bản đề nghị giãn hoãn xây dựng công trình đó nhằm hạn chế tối đa nợ xây dựng cơ bản; ưu tiên xây dựng các công trình thiết yêu phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, như y tế, trường học, đường giao thông.

Đồi với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19, Đ/c Chủ tịch UBND huyện, Trường BCD phòng chống dịch Covid 19 huyện cho biết: Tình hình dịch bệnh trên cả nước, cả tỉnh và huyện ta tiếp tục có những diễn biến phức tạp, trên địa bàn huyện đã xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng, do vậy đề nghị các xã, thị trấn các cơ quan đơn vị: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Công văn số 246/BCĐ-VP6 ngày 22/10/2021của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình về triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của huyện. Tăng cường thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, 5T của Bộ Y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền gương nguời tốt, việc tốt, đồng thời cũng phản ánh kịp thời những trường hợp không chấp hành nghiêm việc phòng chống Covid-19.
Chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các phòng, ban, ngành,
đoàn thể và các địa phương trong phòng, chống dịch nhất là những vấn đề đột xuất,
phát sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, khai
báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh.

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hạn chế các hoạt động tập
trung đông người như: đám cưới, đám tang, các nhà hàng, quán ăn. Kiểm soát chặt
chẽ, xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh có điều kiện vi phạm các quy định về
phòng chống dịch, những trường hợp chống đối, cản trở, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.

Rà soát, chuẩn bị các điều kiện để mỗi xã, thị trấn thành lập 01 khu cách ly tập trung trong trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp./.

Mạnh Hà

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

7

Tổng truy cập

427697