Thứ hai, 15/08/2022

Tin tức sự kiện

Hoa Lư: chính sách tín dụng ưu đãi góp phần giảm nghèo bền vững

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Ngân hàng CSXH huyện Hoa Lư thực hiện giao dịch tại xã Ninh Hải.

Đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng

Để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, Ngân hàng CSXH huyện Hoa Lư đã phối, kết hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên với vai trò giám sát xã hội và làm ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng chính sách. 

Hoạt động nhận ủy thác từ NHCSXH đã góp phần giúp người nghèo có điều kiện được sinh hoạt tại các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó được tiếp cận với nhiều hoạt động lồng ghép như hoạt động khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí...

Đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị - xã hội của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hoa Lư là 236.641 triệu đồng. 

Đặc biệt, tham gia triển khai, quản lý hoạt động tín dụng chính trên địa bàn huyện thời gian qua còn có 202 Tổ trưởng tổ tiết kiêm và vay vốn (TK&VV) tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Vai trò của Tổ trưởng tổ TK&VV trong hoạt động tín dụng chính sách ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn vốn đến đúng các đối tượng thụ hưởng một cách công khai, minh bạch, đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sau khi cho vay, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay.

Đồng thời, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát công tác bình xét cho vay tại các Tổ TK&VV, đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ vay.

Hiện nay trên địa bàn huyện Hoa Lư, NHCSXH huyện đang tổ chức giao dịch tại 11 điểm giao dịch ở 11/11 xã, thị trấn, đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước thuận lợi, tiết giảm được chi phí, thời gian đi lại, giao dịch của người vay, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội dân chủ, công khai với cách thức "giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã" và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn trong thời gian qua đã phát huy vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, thực sự là "cánh tay nối dài" của NHCSXH trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội, là cầu nối giữa Ngân hàng với người vay vốn, góp phần chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai, dân chủ, tạo ra hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội. 

Đến ngày 30/6, trên địa bàn huyện có 202 Tổ TK&VV đang hoạt động hiệu quả, thuộc quản lý của 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với tổng số 6.943 thành viên, bình quân mỗi tổ có 34 thành viên. 

Tập trung nguồn lực cho xóa đói, giảm nghèo bền vững

Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Hoa Lư không ngừng nâng lên đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. NHCSXH huyện cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp tạo được sức lan tỏa, thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH với mục tiêu "Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo" để bổ sung nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

Đến 30/6, tổng nguồn vốn của NHCSXH Hoa Lư đạt 240.697 triệu đồng, tăng 221.453 triệu đồng (gấp 12,5 lần) so với thời điểm mới thành lập; đáp ứng nhu cầu cho vay 12 chương trình tín dụng.

Tổng dư nợ thực hiện đến ngày 30/6 đạt 240.625 triệu đồng với 7.000 hộ, tăng so với năm 2003 là 221.336 triệu đồng (tăng gấp 12,5 lần so với năm đầu thành lập). Tốc độ tăng trưởng bình quân 20 năm là 16%/năm. Trong đó, năm có mức tăng trưởng cao nhất là năm 2007 tăng 63% so với năm 2006.

Trong 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp cho 4.455 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 6.896 lao động; giúp cho 6.890 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 29.824 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; 178 ngôi nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách.

 

Cán bộ NHCSXH huyện Hoa Lư thăm mô hình sản xuất của gia đình anh Lê Anh Tưởng, xã Ninh Mỹ.

 Đồng chí Lưu Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư đánh giá: Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nguồn vốn này đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo, đối tượng chính sách khác, nhất là khu vực nông thôn; mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

Bên cạnh đó, thông qua các chương trình tín dụng chính sách xã hội, các đối tượng thụ hưởng còn có điều kiện trang trải chi phí học tập, xây dựng nhà ở, công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm bệnh tật, thất học và các tệ nạn xã hội; làm thay đổi căn bản nhận thức của người nghèo, giúp họ thêm tự tin, tăng dần vị thế trong xã hội.

Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách xã hội có tác động tích cực nhằm đẩy lùi, ngăn chặn sự tác động tiêu cực của "tín dụng đen" đối với cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Hiệu quả tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hoa Lư, giai đoạn 2001-2005 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 23%; giai đoạn 2006-2010 giảm từ 16% xuống còn 12,7%; giai đoạn 2011- 2015 giảm từ 9,61 xuống còn 3%; giai đoạn 2016 -2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,64% xuống còn 1,12%; đến cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện theo tiêu chí mới là 1,97%; góp phần đưa huyện Hoa Lư là đơn vị đầu tiên đạt chuẩn huyện nông thôn mới của tỉnh.

Bài, ảnh: Nguyễn Thơm

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

6

Tổng truy cập

427708