Banner Chính
Thứ tư, 31/05/2023
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư
Tin tức sự kiện

Hoa Lư đẩy mạnh nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn huyện

Thứ ba, 23/05/2023 59 lượt xem

Xây dựng và nâng cao chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (gọi chung là Khu dân cư văn hóa) là nội dung cốt lõi của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Vì vậy, việc phổ biến, tổ chức đăng ký và xét tặng các danh hiệu của Phong trào này cần được đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Công tác chuẩn bị cho buổi chiếu phim phục vụ nhân dân thôn Vàng Ngọc, xã Trường Yên

Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, trong những năm qua, UBND huyện Hoa Lư đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ban, ngành liên quan và các địa phương tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, cụ thể hóa việc thực hiện các tiêu chí, xây dựng thang điểm xét tặng các danh hiệu văn hóa. Qua công tác triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị định bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền cổ động trực quan, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trên trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; qua các hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn hóa và qua các buổi nói chuyện chuyên đề, cuộc họp thôn, tổ dân phố…đã làm thay đổi về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về công tác xây dựng các danh hiệu văn hóa, góp phần đưa Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Tỷ lệ đạt các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể về công tác xây dựng “Gia đình văn hóa”: năm 2019, có 21.390/23.182 hộ đạt tỷ lệ 92.3%; năm 2020, có 21.530/23.239 hộ đạt tỷ lệ 92.6%; năm 2021, có 22.230/23.924 hộ đạt tỷ lệ 92.9%; năm 2022, có 22.791/24.346 hộ đạt tỷ lệ 93.6%; năm 2023, số gia đình đăng ký gia đình văn hóa trên toàn huyện là 23.211/24.272 hộ đạt 95.6%. Cụ thể công tác xây dựng “Khu dân cư đạt chuẩn văn hóa”: Năm 2019, có 83/91 khu dân cư đạt tỷ lệ 91.2% ; Năm 2020, có 85/91 khu dân cư đạt tỷ lệ 93.4%, Năm 2021, có 83/91 khu dân cư đạt tỷ lệ 91.2% ; Năm 2022, có 88/91 khu dân cư đạt tỷ lệ 96.7%; năm 2023 có 91/91 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa đạt 100%.

Hoạt động văn hóa văn nghệ tại Nhà văn hóa - Khu thể thao

Qua tỷ lệ đăng ký và kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa trong những năm qua trên địa bàn huyện Hoa Lư cho thấy, nhiều hộ gia đình, cộng đồng khu dân cư đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đẩy lùi và xóa bỏ các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh khu dân cư, duy trì trật tự an toàn xã hội, môi trường cảnh quan được đảm bảo; kỷ cương pháp luật, hương ước, quy ước được thực hiện tốt hơn, tình làng nghĩa xóm được củng cố, diện mạo thôn, xóm, xã ngày càng khang trang.

Một vài hình ảnh chỉnh trang đường làng ngõ xóm

 

 

 

Tin: Hương Lan – Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Liên kết Website
Quản lý văn bản
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
Lượt truy cập
575417

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 11