Thứ sáu, 07/10/2022

Tin tức sự kiện

Hoa Lư tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết, văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

Sáng ngày 25/8/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để quán triệt, triển khai các nghị quyết, văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Bùi Thiện Thi, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện đang công tác tại huyện; chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Sĩ Hải Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt 04 văn bản: Thông báo số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy quán triệt 03 văn bản: Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Tiếp đó, đồng chí Vũ Văn Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh các văn bản được quán triệt trong Hội nghị đều là những văn bản quan trọng, do vậy, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, văn bản của Trung ương. Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và phân công các đồng chí thường trực trực tiếp quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, quan tâm công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn bản, nghị quyết. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

Nguồn: Hồng Luyến- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

5

Tổng truy cập

453482