Thứ sáu, 02/12/2022

Tin tức sự kiện

Hoa Lư tổ chức quán triệt, học tập nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ sáu, 18/11/2022 29 lượt xem

      Sáng ngày 16 và 17/11, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hoa Lư phối hợp với Trung Tâm chính trị huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

        Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Văn Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trung tâm chính trị huyện; các đồng chí Ban Chi uỷ các chi bộ thôn, xóm trực thuộc các đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Văn Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm gồm 29 bài viết, bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội 13 của Đảng đến cuối năm 2021. Qua đó, Tổng Bí thư đã tập trung lý giải các câu hỏi lớn của đất nước như: CNXH là gì? Vì sao ở Việt Nam lại lựa chọn con đường CNXH? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa và đặt ra vấn đề gì?

       Đây là tài liệu quý, là công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc; là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng ta. Thông qua học tập, giúp cho các đại biểu thêm thấm nhuần Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

      Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Chung đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện.

                                                                                                      Hồng Luyến-Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hoa Lư

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

5

Tổng truy cập

464023