Chủ nhật, 24/09/2023,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

Từ 20-9, kiểm tra thực thi nhiệm vụ, công vụ trên địa bàn huyện

Thứ sáu, 15/09/2023 | Đã xem: 33 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Đoàn kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của huyện Hoa Lư vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra thực thi nhiệm vụ, công vụ trên địa bàn huyện.

Bộ phận Một cửa xã Ninh Hoà hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Theo đó, đối tượng kiểm tra, giám sát là tập thể các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND xã, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, đánh giá tình hình chỉ đạo, triển khai tổ chức, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị; Kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, quy trình giải quyết công việc và việc chấp hành quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện; Kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa ở các xã, thị trấn.

Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 20/9/2023. Hình thức: Kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị. Đối với tập thể: Đoàn kiểm tra làm việc với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra hồ sơ quản lý đối với các nội dung quy định tại Khoản 2, Mục II của Kế hoạch, bao gồm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ, xây dựng nội quy, quy chế; kết quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị... Đối với cá nhân: Tổ công tác trực tiếp kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị đối với nội dung quy định tại Khoản 2, Mục II của Kế hoạch.

Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình chỉ đạo, triển khai tổ chức, thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện và trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các cơ quan trên địa bàn huyện. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng pháp luật, khách quan, công khai minh bạch và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Trước đó, ngày 11/9/2023, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2152 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ trên địa bàn huyện Hoa Lư do ông Hoàng Ngọc Hoà, TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra còn có 3 Phó trưởng đoàn là trưởng các phòng: Nội Vụ, Tư Pháp, Văn phòng HĐND&UBND huyện và có 5 thành viên là đại diện lãnh đạo, chuyên viên của các phòng: Nội Vụ, Tư pháp, Văn hoá - Thông tin và Văn phòng HĐND và UBND huyện./.

Mạnh Hà

 

Bài viết khác

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

601610

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 224

Hôm qua : 262