Thứ hai, 15/08/2022

Tin tức sự kiện

UBND huyện triển khai Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn huyện năm 2022

UBND huyện triển khai Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn huyện năm 2022

Năm 2021, trên địa bàn huyện tiếp tục xuất hiện một số dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm và dịch bệnh thủy sản đã gây thiệt hại cho sản xuất chăn nuôi như: bệnh Cúm gia cầm (CGC) H5N6, Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tiếp tục diễn biến phức tạp. Tính đến hết tháng 11/2021 có 08/11 xã bị bệnh DTLCP.

Để chủ động phòng chống kịp thời, giảm thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch bệnh thủy sản gây ra, vừa qua, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn huyện.

Thông qua đó nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm và thủy sản với phương châm phòng bệnh là chính, kết hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến tận hộ gia đình, thôn, xóm; phát hiện sớm, khoanh vùng khống chế, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh nguy hiểm mới phát sinh ở động vật trong diện hẹp, không để dịch bệnh động vật tiếp tục phát sinh và lây lan ra diện rộng; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, kinh tế và môi trường khi dịch bệnh xảy ra; đảm bảo sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

UBND huyện yêu cầu việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản phải đồng bộ, có hiệu quả, đúng thời gian, tiến độ của Kế hoạch và theo quy định của Luật thú y, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của tỉnh. Tổ chức phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản kịp thời, có hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư; chú trọng đặc biệt những bệnh nguy hiểm như: CGC, Niu cát sơn, Dịch tả vịt trên đàn gia cầm; Dại trên đàn chó; DTLCP, LMLM, Tai xanh trên lợn; Tụ huyết trùng (THT), LMLM, VDNC ở trâu, bò; nhất là tại các ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ cao. Quản lý chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển, giết mổ và giám sát dịch bệnh đến tận hộ gia đình, cơ sở. Đảm bảo an toàn cho người trực tiếp tham gia và những người liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thông qua công tác phòng, chống dịch bệnh chủ động phát hiện những sơ hở thiếu sót là nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh và lây lan dịch bệnh để tham mưu các chủ trương, chính sách, kịp thời kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống lây lan dịch bệnh.

Các nội dung thực hiện theo Kế hoạch đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ thú y, kiến thức về phòng, chống dịch bệnh cho người chăn nuôi. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, gồm: Tổ chức hệ thống giám sát phát hiện dịch bệnh; điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch; chủ động phòng bệnh và kịp thời khống chế dịch bệnh nguy hiểm đang lưu hành trên địa bàn huyện, ngăn chặn có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm khác xâm nhập vào địa bàn huyện; vệ sinh, khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, ao, đầm phòng chống dịch bệnh thủy sản. Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo đúng đối tượng, phạm vi, thời gian tiêm phòng.Tổ chức kiểm tra vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, từng bước thực hiện kiểm soát giết mổ; tăng cường quản lý trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và quản lý hành nghề thú y, quản lý chặt chẽ thức ăn trong chăn nuôi, các chất cấm không được sử dụng trong chăn nuôi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

Đề thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn./.

Mạnh Hà

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

6

Tổng truy cập

427720